Inkaso, akreditiv (ZO)

hladká platba

příkaz k úhradě

převod devizových prostředků (písemná, síťová (Swift), dálnopis)

připsání peněz, výpis klientovi

dokumentární inkaso

1. uzavření KS

2. odeslání zb. ke speditérovi

4. kontrola a předání IP a
dokladů, žádá o obstarání inkasa

8. předání fin. prostředků
1. uzavření KS (plateb. podmínka

= akreditiv a jeho druh)

3. banka oznámí otevření akr.

čerpání – potvrzený neodvolatelný akreditiv
5. odesílá zb. a shromažďuje

dokumenty podle kup. sml.

8. zásílá dokl. se žádostí o pře-
vedení akreditivní částky
9. kontrola dokladů, placení

Hodnocení referátu Inkaso, akreditiv (ZO)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  2 665×
  80 slov

Komentáře k referátu Inkaso, akreditiv (ZO)