Komplexní výrobek

- úplný mrk produkt vzniká spojením 4 úrovní výrobku (rozlišují se podle publikací am. ekonoma Kotlera):

základní úroveň výrobku
- zvyšuje uspokojení základních potřeb, je totožná s hlavní funkcí výrobku

druhá úroveň výrobku (formální výrobek)
- určuje způsob uspokojení potřeby
- většinou má určitý objektivní základ, kupující ho subjektivně vnímají
- zahrnuje vzhled, parametry výrobku, možnosti využití

třetí úroveň výrobku (rozšířený výrobek)
- obsahuje možnost doplnit výrobek speciálními doplňky

čtvrtá úroveň
- vyjadřuje psychické vnímání úplného výrobku
- goodwill, image, značka

Schéma komplexního výrobku:
1. jádro
- vyjadřuje užitek (užitnou hodnotu)

2. vnější charakteristiky
kvalita
- určuje se srovnáním vlastnosti a vzhledu výrobku s předpisy (standardy, normy)
- úzce souvisí s cenou výrobku (kvalita - náklady – cena)
- ve fungující ekonomice a při dobré konkurenci je vždy rozsáhlá skupina zákazníků (preferující kvalitu, …)
značka
- slovně, číselně, graficky, znak nebo kombinace
- odlišují výrobek od ostatních, registrace, tresty (nekalá soutěž)
- závazek výrobce dodržet vždy kvalitu
- dobrá značka + dodržení kvality=> vysoké ceny
design
- podoba, tvar, výběr a zpracování materiálu
- výsledek tvůrčí činnosti designerů + spolupráce s mrk pracovníky předávajících informace o potřebách zákazníků
styl
- souhrn estetických charakteristik
- určen kombinací linie formy a tvaru
obal
- funkce: ochrana, snadná manipulace při přepravě
- mrk funkce: poskytuje informace
- přitažlivost, upoutat pozornost, sbírání známek

3. služby spojené s prodejem:
- u technicky náročnějších výrobků
- dodávka, instalace, servis, záruka, úvěr, prodej na splátky

Hodnocení referátu Komplexní výrobek

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  11 501×
  205 slov

Komentáře k referátu Komplexní výrobek