Tržně nediferencovaný a cílený marketing

nediferencovaný mrk
- firma nerozlišuje mezi zákazníky
- snaha oslovit všechny (tzv. brokovnicový přístup)
- působí na celý trh prostřednictvím jednoho mrk. mixu

2 varianty:
- hromadný (masový) mrk – uplatnění, jestliže firma vyrábí ve velkém množství jeden výrobek
- výrobkově diferencovaný mrk – firma vyrábí více výrobků, které se mohou lišit kvalitou, designem,…, ale jsou nabízeny jedním způsobem (stejným mrk mixem)

cílený mrk
- firma se nesnaží oslovit všechny zákazníky, ale pouze jejich část
- pro efektivnější působení vytváří skupiny spotřebitelů - segmenty (kulovnicový přístup)

členění na mrk:
- koncentrovaný – specializace na jeden nebo několik segmentů, vytváří jeden mrk mix
- diferencovaný – firma vybere všechny významné segmenty a pro každý z nich vytváří zvláštní mix

mrk mix:
4 základní nástroje mrk (výrobek, cena, cesty prodeje, podpora prodeje) lze uplatňovat různým způsobem (záleží na charakteru produktu, na vnímání jeho hodnoty zákazníky, na situaci na trhu,…)

Hodnocení referátu Tržně nediferencovaný a cílený marketing

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 698×
  133 slov

Komentáře k referátu Tržně nediferencovaný a cílený marketing