Margretta Joan: Co je to Management, jaká je jeho úloha

Tato kniha objasňuje a pomáhá pochopit funkci, význam a složitost řízení v Managementu dnešních dnů. Schopnost člověka řídit (to manage), účelně a cílevědomě organizovat. V každém případě, když naše potřeby převyšují naše zdroje, potřebujeme management.

Podobně jako golf je také management o mnoho obtížnější, než se zdá. Ve věku rostoucí specializace může být management posledním útočištěm univerzalistů. Vyžaduje jak technické znalosti, tak i cit pro lidi. Vyžaduje rozhled a temperament, které jsou nezbytné k zvládání nesmírné složitosti, nejistoty a obrovských změn. Vyžaduje analytické schopnosti i schopnosti empatie, nadšení a zvídavost, rozhodnost i trpělivost. Manažeři jsou skeptikové, kteří vše zpochybňují a nic nepovažují za jisté, a přesto musí důvěřovat druhým, aby mohli svou práci dotáhnout do konce. Pokud to vypadá jako velice tvrdý oříšek, je tomu přesně tak.

Řídit můžeme jen to, co dokážeme měřit. Bez měření nemůže být řeči o nějaké výkonnosti. Kritéria pomáhají organizacím udržovat si přehled o vlastním směřováni, když se vydávají na dosud nezmapovaná území. Dobrá kritéria Vám pomohou nalézt cestu. Upozorní Vás na to, že by jste měli poopravit směr či upravit rychlost. Proto také veškeré úsilí o nalezení způsobu, který by umožňoval průběžně sledovat výkon, je pro management určitou obdobou hledání svatého grálu.

Cílem managementu je budovat organizace, které fungují. V základech veškeré teorie a všech nástrojů leží angažovanost pro výkonnost, která účinným způsobem změnila naši ekonomiku i naše životy. Protože jedinci mají sklon strhávat na sebe veškerou pozornost, obor, který leží v základech jejich činnosti, zůstává často neviditelný. Přesto jde oto nejlepší měřítko, které můžete užít, abychom určili, zda nějaká organizace podává výkon, který odpovídá jejímu potenciálu, nebo v kterých oblastech zaostává.

Tento obor není věcí dohlížení na jiné lidi, není aplikovanou ekonomií, není úsilím o privilegované postavení v hierarchii a jeho uplatnění se neomezuje jen ne organizace komerční povahy.

 

Management je obor, který umožňuje společný výkon. Jeho posláním je vytváření hodnoty, kde hodnota je určována z vnějšího hlediska, čili zákazníky a

vlastníky v případě podniku, společností, z mnohem širšího pohledu, v případě státních orgánů a neziskových organizací.

Hodnocení referátu Margretta Joan: Co je to Management, jaká je jeho úloha

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 024×
  335 slov

Komentáře k referátu Margretta Joan: Co je to Management, jaká je jeho úloha