Privatizace

Úkolem privatizace bylo převedení státního majetku do soukromého vlastnictví.

1) restituční zákony - odstranění některých majetkových křivd, původním majitelům byly vráceny pozemky včetně zemědělské půdy a jiné nemovitosti jako například bytové domy, výrobní objekty a kulturní historické památky.

2) malá privatizace - dražby menších provozoven

3) velká privatizace - včetně kupónové privatizace
Vznik kapitálového trhu - trh s cennými papíry. Některé podniky byly přímo prodány zahraničním partnerům, například Škoda Mladá Boleslav za 200 mil DM. Některé podniky byly zahrnuty do národního stříbra, například rozvodné sítě - ČEZ, Telecom. U ostatních podniků byla stanovena účetní hodnota a byly zahrnuty v kupónové privatizaci. Vznik investičních fondů, například Harvardský fond. Kupónové privatizace se účastnili téměř všichni občané (více než 6 milionů občanů) a obdrželi téměř úplně zadarmo kupónové knížky, které si mohli proměnit v akcie ve státních podnicích podle vlastního výběru, ale 70% kupónů skončilo v rukách fondů. V privatizaci docházelo k atomizaci majetku a občané neměli vliv na rozhodování v podnicích.

Některým lidem se v privatizaci podařilo rychle zbohatnout, ale některým lidem například Viktor Kožený stále dluží peníze.

Myslím si že státní majetek mohl být lépe využit na snížení důchodové pohledávky a nyní by mohly být nižší daně.

Jiří Pehe, známý odborník z pražského ústavu Open Media Research Institute sdělil že "Mistrovským tahem Václava Klause byla hromadná privatizace, uskutečněná v ČR v letech 1992 - 1994".

Hodnocení referátu Privatizace

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  2 919×
  218 slov

Komentáře k referátu Privatizace

Nella
Privatizace pod vedením Václave Klause byla největším neštěstím .