Zahraniční obchod

RIZIKA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU

1. Riziko teritoria

Ekonomika a politika jsou dvě svébytné, velmi úzce provázané stránky života společnosti. Politickým rozhodnutím může být významně ovlivněn ekonomický život společnosti. V politicky nestabilní zemi se podnikání nedaří. Rizika vývozu stoupají a tím stoupá i nutnost jejich kompenzace:

- vysokým, očekávaným výnosem

a) vysoké okamžité zisky – zboží je vyvezeno se ziskem mnoha desítek až stovek % zisku

b) dlouhodobější budování nových tržních pozic – přednostně u transformujících se zemí, přímé riziko politického převratu nehrozí, ale země nemá standardní legislativní podmínky

- použitím mimořádných zajišťovacích nástrojů např. platbu předem, dokumentární akreditiv,…

2. Kurzová rizika

Riziko kurzových ztrát – dnes dohodneme obchod při určitém kurzu, ale za pár týdnů, při dodávce bude kurz jiný. Zajištění proti kurzovým rizikům:

a) využití devizového účtu

b) uzavření měnového derivátu

3. Riziko jazykových bariér

Chcete-li exportovat je dobré zvládat odpovídající obchodní jazyk.

4. Rizika právní

Mezinárodní práva, znalost práv v zemi obchodního partnera, existence mezinárodních dohod mezi ČR a danou zemí…

rady:

- právník není obchodník

- na dobrém právníkovi nešetřete (může mnoho peněz ušetřit)

- využívejte ekonomické páky na minimum rizik

- ověřit si s kým jednáme (právo jednat jménem firmy)

- i u dlouhodobějších partnerů být ve střehu

- míra zajištění obchodu proti rizikům (včetně právních) má být úměrná významu tohoto obchodu pro firmu

5. Rizika marketingová

Dostatek informací minimálně o 3 subjektech:

- zákazník (jeho potřeby a nákupní chování)

- konkurence (její výrobky, ceny, propagace, systém prodeje)

- společnost (širší prostředí – daňové podmínky, certifikace, kontrola výrobků..)

6. Rizika manažerská

- neochota manažerů riskovat a vůbec o exportu uvažovat

- najít správné spolupracovníky a poradce (tlumočníky, právníky, finanční a marketingové poradce

- rozhodnout se, zda založit pobočky v zemi vývozu

Hodnocení referátu Zahraniční obchod

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 491×
  266 slov

Komentáře k referátu Zahraniční obchod