Zahraniční obchod

- směna, kterou provádějí fyz. a práv. osoby přes hranice daného státu s fyz. a práv. osobami v jiných státech
význam ZO: a) ekonomický
b) politický
c) kulturní
předmět ZO: a) zboží
b) poskytování služeb
c) různá práva
formy ZO: a) vývoz
b) dovoz
c) reexport

REEXPORT
- činnosti, pomocí kterých se zb. nakoupí formou dovozu v jedné zemi a prodá se pak do země třetí
1. přímý
2. nepřímý (+kompletace, zpracování); důvody: ekonomické, kompletace, vyřešení obch-pol. překážek

VÝVOZ
1) příprava vývozní operace
a) vlastní připravenost k vývozu
b) navázání obch. vztahu (volba partnera)
c) vývozní marketing
2) uzavření kupní smlouvy
a) nabídka
b) dohodnutí podmínek
c) vlastní uzavření kup. smlouvy
3) plnění kupní smlouvy
a) dodání zboží
b) zaplacení zboží

viz. 2b)
1. cena
2. dodací podmínky (Inkoterms) – dodací paritou: místo, kde přechází náklady a rizika z prodávajícího na kupujícího
3. platební podmínky- faktory: předmět prodeje, situace na trhu, vzájemné obch. vztahy partnerů, mezinár. dohody a pravidla, celková mezinár. politická, hosp. a měnová situace
určují: dobu placení, místo placení, způsob placení, subjekty, měnu
Metody financování vývozu:
1. bankovní úvěr
2. pomoc státu (úlevy na daních, poskytování dotací, zvýhodněné úrokové sazby, zaručení se za poskytnuté úvěry)
3. přijetí nového společníka, spojení společností
4. faktoring- odkupování krátkodobých pohledávek před dobou jejich splatnosti
a) domácí
b) mezinárodní
1. úplný
2. důvěrný
5. forfaiting

DOVOZ
1) příprava dovozní operace
a) rozbor potřeby dovozu
b) vyhledání možných dodavatelů
c) poptávka
d) vyhodnocení nabídek
2) realizace dovozní operace
a) uzavření kup. sml.
b) převzetí dodávky
c) zaplacení zb.
d) výsledná kalkulace
Metody financování dovozu:
1. vlastní zdroje
2. úvěr od banky
3. úvěr od vývozce
4. sloučení (fúze) s jinou firmou
5. leasing: a) operativní
b) finanční

Hodnocení referátu Zahraniční obchod

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  2 878×
  236 slov

Komentáře k referátu Zahraniční obchod