Adam Smith

Adam Smith, Skotský filozof a ekonom. Za základní kritérium mravního jednání považoval pocit sympatie k druhému člověku. Adam Smith zastával názor, že realizace zájmů jednotlivce nejlépe přispívá blahu celé společnosti. Za základní zdroj ekonomického růstu určil svobodnou lidskou práci, volnou konkurenci a minimálně regulované tržní prostředí - stal se tak jedním z inspirátorů ekonomického liberalismu. V kritické konfrontaci se Smithovou národní ekonomií rozvíjel svá stanoviska Karl Marx. Adam Smith patřil k jednim z prvních skutečných ekonomů.

Hodnocení referátu Adam Smith

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  18. září 2007
  9 346×
  75 slov

Komentáře k referátu Adam Smith