Rodger Bacon scholastik, Francis Bacon vědec

13.stol, tehdy vrcholí spor o univerzálie. Navrch se dostávají nominalisté (skutečné je pouze jednotlivé, prvotní jsou jednotliviny, obecní je odvozené od jednotlivého) Objevují se myšlenky vědy – musí se něco dokázat, Není možné donekonečna papouškovat stará dogmata.
Rodger Bacon scholastik.
Narodil se 1214 v Ilchestru, Angličan, Františkán,
Napsal díla Větší dílo, Menší dílo, Střední dílo – všechno to poslal papežovi Klementovi, který mu byl nakloněn , ale ten zemřel, než to dostal.
Britský empirismus – hlavní je pro empiriky osobní prožitek.
r. Baken byl fascinován Aristotelem, Avicennou a Averoesem – ale ti všichni byly pohané.
☺ Opřel se do Tomáše Akvinského a Alberta Velikého – protože neuměli řeč, kterou byli psány spisy – jakýkoliv překlad przní text a dochází k chybám, dosavadní překlady je nutné spálit a studovat knihy se znalostí řeči v které byly psány.
☺ Vyčítá Tomáši Akvinskému a Abelárdovi neznalost matematiky, která je základem všech věd.
☺ Špatnou metodu – při řešení filozofických otázek se scholastici odvolávali na příslušnou autoritu (bible, Aristoteles, církevní dogmata) a z toho vyvozovali závěr logickou dedukcí. Bacon se chtěl vrátit zpět k bezprostřední zkušenosti. Bez zkušenosti nelze nic dostatečně vědět.

Na své pokusy spotřeboval celý svůj majetek.
O užitečnosti věd – základní zákony o lomu světla, metodiky, účinky střelného prachu,
Odpor církve a jeho františkánského řádu – pokusy měl zakázány, nesměl nic zapisovat, byl na 10 let v exilu ve Francii.Vrátil se do Británie, ale Papež Kliment zemřel )byl mu nakloněný) a R. Bacon byl uvězněn a zamřel.
R. Bacon ve svých spisech píše, že je věrným synem církve a že ji chce podpořit. Ale jeho součastníci mu nevěřili a nechápali ho. Možná že se tím chtěl jenom pojistit...

Francis Bacon vědec
Filozof a věda – nejnutnější pro rozvoj lidské společnosti, zakládal muzea, reformoval vědy a školství. Vzdělání člověka zakládá na vlastní zkušenosti – období konce 16 – 17 stol. Rozmach Anglie – ekonomický vzrůst – textilní průmysl – výroba luxusního zboží
Byl mor a zamřelo mnoho lidí, neexistovala nezaměstnanost – vzrůst majetku středních vrstev.
Otec Sir Nicholas Bacon – 8 dětí, Francis Bacon narozen 1561 v Londýně , měl dobré rodinné postavení, větší politické, než majetkové. Studoval v Cambridge, ale znechutilo ho to a s bratrem Antonym šel k francouzskému dvoru. Naučil se tam diplomacii. Zemřel mu otec, nezbylo mu moc peněz, musel jít studovat – stal se právníkem Evropského významu! Nejvyšší post ale nezískal, Obžaloval královnina milence a odsoudil k smrti. Po právu, ale královna Alžběta mu neodpustila.
Za Krále Jakuba se stal Lordem Kancléřem (ministr zahraničí) a produkoval filozofické spisy. Snaha o novou klasifikaci věd, navazuje ideově na Rodgera Bacona. Francis Bacon byl obžalován z braní úplatků a dostal pokutu vyšší než jeho majetek. Ale z důvodu chatrného zdraví mu byla ½ odpuštěna. Nachladil se při zkoumání vlivu sněhu na hnití útrob slepice. Zemřel jako baron z Berulana a Vikont ze Saint Albainu 1626.
Aforismy – krátké eseje.
Podle F. Bacona jsou 3 typy lidí a 3 typy poznání:
1) Mravenci – sbírají vše, bez ohledu na obsah – renesanční vědci
2) Pavouk – nasbírá jen to co chce a) z daných věcí. b) z moudrých hlav starců – scholastik
3) Včela – sbírá jen to co je důležité, ví co sbírá – to je on sám.

Omyly poznání – Idol :
1) Idol jeskyně – člověk je v zajetí svých možností, uzavřený, je limitován
2) Idol rodu – omezen rodinou, tradicemi, zvyklostmi, prostředím
3) Idol tržiště – každý člověk během svého života vystupuje v roli, která mu byla dána, (Úkolem na tržišti je koupit co nejlevněji, nebo naopak prodat co nejdrážeji. Trhovec musí prodat co nejdrážeji, přetvařuje se a brání se.
4) Idol divadla – lidé se chovají zvláštně, scéna, úryvky z lidských životů, lidé si celý život na něco hrají, člověk se neustále řídí nějakými pravidly.

Nové Organon – nové dělení věd – z čeho mají vědy vycházet. – snaží se vyjít z tabulek – snaha systematizovat poznatky.
Tabulka:
☺ Přítomnosti – nějaký jev se vyskytuje a je nutné ho popsat a za jakých podmínek se vyskytuje.
☺ Nepřítomnosti – kde se jev nevyskytuje a za jakých okolností
☺ Stupňů – snaží se zachytit vývoj daného problému (v jakém je stupni).

Nová organizace společnosti. Utopie: Nová Atlantida – v čele státu mají stát vědci, vědci nemohou mít vlastní rodinu, musí být bezstarostí. Vědci jednou za několik let vyjedou do zahraničí, objedou země kde se něco stalo a vše potřebné se naučí a pak to aplikují ve svém státě. Hlavním obchodním artiklem je INFORMACE- Vědci nevládnou sami, mají rady s odborníky. Obchod je volný. Mezinárodní právo je nad státním právem.

Byl zakladatelem muzeí, vědeckých sbírek. Věda má pracovat na základě určitých poznatků.

Hodnocení referátu Rodger Bacon scholastik, Francis Bacon vědec

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 036×
  724 slov

Komentáře k referátu Rodger Bacon scholastik, Francis Bacon vědec