Scholastika pozdní

William Occam (1285 — 1347)

Kreacionista — svět byl stvořen Bohem, Bůh je všemocná a absolutně svobodná bytost, tvořící vše jsoucí z ničeho; nominalista. radikálně oddělil filosofii a teologii. Tvrdil, že základem všeho vědění je zkušenost vycházející od jednotlivého. Poznání Boha je nemožné.

Oddělení rozumu a víry aplikoval Occam i v politice (navázal na Rogera Bacona).

Roger Bacon

Bacon byl františkán, Angličan, kritik tomismu (učení vycházející z Akvinského), odpůrce scholastiky. Je proti tomu, aby se lidé spoléhali jen na rozum, důraz dává i na empirický výzkum (zkušenost, experiment). Experimentální věda je např. optika, sám Roger Bacon se věnoval alchymii.

Měl spory s církví, chtěl napsat encyklopedii vědění. Snažil se oddělit filosofii a theologii.

„Aby člověk měl jistotu nesmí se spokojit s autoritami.“

Bacon kritizuje špatné překlady, lidé by se měli učit cizí jazyky, aby přijímali a četli cizí myšlenky v originále a zamezili zkreslení.

Dílo:

O užitečnosti věd

Johannes Eckhart

Eckhart byl dominikánský mystik, Němec. Hlavní myšlenky:

myšlenka mystické smrti a zániku duše v Bohu

věčnost a rovnost člověka s Bohem (člověk vzejde od Boha a po smrti se k němu vrací)

úzké niterní spojení s bohem

pronikat věcmi až k obrazu Boha, ten pak zpětně do sebe sama

„Bůh je absolutní a absolutně dobrý.“; naším cílem je splynutí s Bohem.

Za předzvěst renesance se dá brát Eckhartovo zaměření se na nitro člověka: „Bůh nikdy nebere v leže člověka, kterého by mohl zastihnout také ve stoje“ — záblesky renesančního individualismu

Jan Duns Scotus

Pozdní scholastik, byl to Skot s latinským jménem. Považován za nebezpečnou osobu pro církev, odmítal jí, nepovažoval ji za důležitou. — „Je na nás jak poznáváme boží vůli a jak k ní najdeme cestu.“ — to už je silně renesanční myšlenka.

Scotus byl umírněným realistou, prosazuje voluntarismus (prvním byl T. Akvinský).

Voluntarismus: „Důležitější nežli rozum je vůle.“

V této době se již rozlišuje theologie a filosofie, každé z odvětví zastává různé názory.

Hodnocení referátu Scholastika pozdní

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 829×
  310 slov

Komentáře k referátu Scholastika pozdní

Blahísek
Tak tenhle referát mi zachránil kůži,díky moc tomu,kdo se s tím psal a měl tu snahu. A obdivuju ho,protože to zveřejnil. Díky moc Ahoj