La Chapelle de Bethlém

La Chapelle de Bethlém était fondée en 1391.La place pour sa construction n´était pas choisie par hasard. Les fondateurs savaient que la premiére église tchéque était construite dans ce quartier de Prague, dans la coeur de royaume,dans la Vieille Ville á Skalsko. La Chapelle de Bethlém était fondée par Jan z Munheimu. Le construction a commencé en 1391. Il y avait beaucoup de pretres dans La Chapelle de Bethlém, mais le plus important c´était Jan Hus. En 1548 La Chapelle de Bethlém était premiérement reconstruite. A la fin du 18. siécle La Chapelle de Bethlém était detruite. En 1954 La Chapelle de Bethlém était constructe encore en fois.

Betlémská kaple

Založení Betlémské kaple v roce 1391 v místech, kde nyní již obnovena opět stojí, nebylo nahodilé, nýbrž došlo k němu dobře promyšlenou volbou. Zakladatelé měli na paměti, že první český kazatelský kostel musí býti vystavěn právě v této části Prahy, přímo v srdci království, na Starém Městě pražském, a v místě staré české kazatelské tradice.

Zakladatelem betlémské kaple byl Jan z Mühlheimu a Kříž, konšel na Staroměstské radnici. Kříž věnoval pro stavbu Betléma sladovnu se zahradou

Stavba byla zahájena 24. května 1391

Bylo ustanoveno, aby ze sladovny byl zřízen dům pro kazatele a sakristie. Pro staveniště kaple byla zabrána nejen Křížova zahrada, nýbrž i část hřbitova německého farního kostela sv. Filipa a Jakuba i veřejné prostranství se studní. Tím se stavba kaple měla těsně přiblížit až k tomuto kostelu, vzdálenému pouhé dva metry.

V únoru roku 1413 Hus kázal v Betlémě naposled. 11. července roku 1414 vydává se z hradu Krakovce na cestu do Kostnice, ale než opustil Betlémskou kapli, dal na její stěny namalovat obrazy, jimiž doprovázel svůj manifestační nápis na stěně kaple. Zbytek tohoto vzácného nápisu byl na stěně Betléma nalezen. Roku 1548 byla dokončena nákladná přestavba. Tehdy byla kaple zbavena dřevěného stropu a její prostor zaklenut do tří řad nových osmibokých sloupů

Hodnocení referátu La Chapelle de Bethlém

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. srpen 2007
  4 167×
  319 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu La Chapelle de Bethlém