Benzínové motory

Spalovací motory
Benzínové motory jsou-stejně jako dieslové a raketové-motory s vnitřím spalováním. Uvnitř těchto motorů se spaluje palivo a tím
se získává energie potřebná k pohybu. V benzínovém motoru se mísí benzínové páry se vzduchem a tato směs se zapalují jiskrou.zápalná směs benzínu a vzduchu hoří tak rychle, že vlastně vybuchuje a vzniklé plyny se velice rychle rozpínají (expandují). U většíny benzínových motorů tato expanze pohybuje pístem ve válci a pohyb pístu se využívá k otáčení hřídele a tím k přeměně vratného pohybu na rotační pohyb. Velké motory mají větší počet válců a pístů a k zapalování smési dochází u jednotlivých válců velice rychle za sebou,takže výsledná síla otáčení je pravidelná a plynulá. Rotační benzínové motory nemají jednotlivé válce, plyny vzniklé spalováNím otáčejí přímo rotorem.

Dvoudobé motory
Nejjednoduší typ válcového benzínového motoru je dvoudobý motor, používaný v některých malých autech, ve většině motocyklů a v sekačkách na trávu. Každý píst pracuje ve dvou dobách. Nejprve se pohybuje nahoru, přičemž stlačuje směs paliva a vzduchu v prostoru nad pístem. Současně je do prostoru pod pístem nasávaná další dávka zápolné směsi. Stlačená směs se zapálí jiskrou vytvořenou pomoci vysokého napětí a plyny vzniklé výbuchem tlačí píst zpét do spodní části válce.při svém pohybu dolu vytlačuje píst čerstvá směs vytláčí výfukové plyny ven výfukovým kanálem a sama je stlačena opětným pohybem pístu nahoru. V horní poloze píst zablokuje výfukový kanál, aby rozpínající se plyny nemohly uniknout. Jakmile píst dosáhne dolní polohy, kanál se otevře. Poloha pístu kontroluje rovněž sací kanál směsi paliva a vzduchu a kanál přepouštěcí.

Píst svým pohybem nahoru a dolů otáčí takzvanou klikovou hřídel. K ní je připevněn těžkýsetrvačník, který se otáčí i poté, co píst dosáhl své nejnižší polohy. Setrvačník tak převádí energii z dolů se pohybujícího pístu ve velmi plynulý, nepřetržitý pohyb a nutí píst pohybovat se válcem vzhůru v druhé části každeho cyklu.

Výroba dvoudobých motorů je poměrně levná.motory samy jsou však málo účinné při přeměně enegie paliva v energii pohybu, a proto většina velkých motorů pracuje v účinnejším čtyřdobém cyklu.

Čtyřdobé motory
U čtyřdobého motoru pracuje každý píst na čtyři doby. V první době zvané sací se píst pohybuje směrem dolů a nasávásměs paliva a vzduchu do prostoru pod pístem. Potom se píst pohybuje nahoru a směs stlačuje. Tato druhá doba se názívá komprese. Stlačená směs se zapálí pomoci jiskry a výbuch stlaćí píst dolu.podle toho se třetí doba nazívávýbuch.píst pak ještě jednou jde nahoru a vytlačí výfukové plyny ven z prostoru válce. Čtvrtá doba se nazívá výfuk. Potom se jednotlivé doby znovu opakují.

Čtyřdobý motor je sice účinější než dvoudobý, přesto dokáže přeměnit, pouze přibližně jednu energie paliva v energii pohybovou. Zbytek energie je nevyužitý. Hlavní problém spočívá ve vratném pohybu pístu(pohybu tam a zpět). Píst neustále zrychluje na vysokou rychlest jedním směrem, potom směr pohybu obrátí a zrychluje druhým směrem. Každý pohyb pístu nahoru a dolu několiktisíckrát za minutu spotřebuje část energie dodávamé palivem.

Hodnocení referátu Benzínové motory

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. listopad 2007
  6 640×
  485 slov

Komentáře k referátu Benzínové motory

Anthony Dyke
díky moc
Pavlina Podolova pavlinapodolova(zavináč)seznam.cz
jeste tendle diky