Zážehové spalovcí motory-čtyřtakt

SLOŽENÍ:
klikový hřídel, ojnice, píst, sací ventil, výfukový ventil,váčkový hřídel, zdvihátko, ventilová pružina, vodítko ventilu, sací potrubí, vstřikovací ventil, zapalovací svíčka, rozvodové kolo, ozubený řemen, blok motoru, vá- lec, hlava motoru

Ve spalovacích motorech se přeměňuje při hoření paliva část vnitřní energie paliva na pohybovou energii pístu.Jejich předností je spalování paliva přímo v pracovním válci. Podle způsobu zapalování pohonné směsi rozlišujeme motory zážehové a vznětové. V automobilech se dnes nejčastěji používá záže- hový čtyřdobý motor navržen r.1867 německým technikem N.A.Ottem. Jako palivo se v něm používá směs benzínu a vzduchu, která se připravuje v karburátoru. Je důležité dodržení stechiometrického složení směsi 1:14,6 (1g benzínu, 14,6g vzduchu-78%N, 21%O, 1%).Zapaluje se svíčkou ve válcích.Mezi střední a vnější elektrodou přeskočí jiskra v okamžiku, kdy rozdělovač spo- jí svíčku s vysokým napětím(asi 10 000V).Posuvným pohybem pístu ve válci motoru přeměňuje na otáčivý pohyb klikového hřídele. Motor pracuje ve čtyřech dobách, z toho jedna je pracovní. Čtyři doby=dvě otáčky klikového hřídele. Pohyb pístu z jedné krajní polohy(úvrati)do druhé se nazývá zdvih.

PRINCIP ČINNOSTI MOTORU:

1.SÁNÍ:Píst jde dolů(z horní úvrati do dolní), nad ním vzniká podtlak.Proto otevřeným sacím ventilem vniká do válce chladná palivová směs.

2.STLAČOVÁNÍ-KOMPRESE:Píst jde nahoru a stlačuje směs, oba ventily jsou při tom uzavřené. Tím se zvýší tlak směsi i teplota. Ve vhodném okamžiku, kdy se píst blíží své horní poloze, zapálí se stlačená palivová směs elektrickou jiskrou.

3.ROZPÍNÁNÍ-EXPANZE-VÝBUCH:Zapálená směs hoří, zvyšuje se tlak vznikajícího plynu i teplota( asi na 2 000C). Oba ventily jsou uzavřené. Vytvořený plyn se prudce rozpíná a tlačí píst dolů. Koná práci a jeho vnitřní energie se zmenší, plyn se ochlazuje část vnitřní energie plynu se přemění na pohybovou energii pístu.

4.VÝFUK:Píst jde nahoru, výfukový ventil se otevře, sací ventil zůstává uzavřen. Spálené plyny jsou pohybem pístu vytlačeny výfukovým ventilem z válce.

Motor tedy koná práci jen ve třetí době, kdy se rozpínají plyny vzniklé hořením palivové směsi. Ve zbývajících dobách pracovního cyklu se píst udržuje v pohybu díky setrvačnosti klikového hřídele a k němu připevněnému těžkému setrvačníku. Motor automobilu s čtyřdobým motorem má zpravidla čtyři válce, nebo více válců na společném klikovém hřídeli. Když v jednom z nich je sání, tak ve druhém je stlačování, ve třetím rozpínání a ve čtvrtém výfuk. Tím je zajištěno, že vždy v jednom z válců se koná práce. Účinnost čtyřdobého motoru je asi 30%. Protože ve válci vzniká při hoření vysoká teplota, je nutno motor chladit vodou nebo vzduchem. Musí být zajištěno i dobré mazání všech pohybujících se součástí olejem.

NEVÝHODY:
Dokáže přeměnit pouze přibližně jednu třetinu energie paliva v energii pohybovou. Zbytek je nevyužitý. Hlavní problém spočívá ve vratném pohybu pístu(pohyb tam a zpět).
Je těžký, složitý a drahý oproti dvoudobému motoru.
Benzín, vyráběn z ropy, poškozuje životní prostředí.

Hodnocení referátu Zážehové spalovcí motory-čtyřtakt

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  3. prosinec 2007
  4 419×
  482 slov

Komentáře k referátu Zážehové spalovcí motory-čtyřtakt