Benzinové motory

Počátkem dvacátého století způsobil vynález benzinového motoru revoluci v dopravě. Vozidla s benzinovými motory brzy ze silnic vytlačila vozidla na parní či plynový pohon. A ve vzduchu létala letadla poháněná benzinovými motory až do doby, kdy se objevil motor tryskový.

Benzinové motory jsou motory s vnitřním spalováním. Uvnitř těchto motorů se spaluje palivo a tím získává energie potřebná k pohybu. V benzinovém motoru se mísí benzinové páry se vzduchem a tato směs se zapaluje jiskrou. Tato směs hoří tak rychle, že vlastně vybuchuje a vzniklé plyny se velice rychle rozpínají (expandují). U většiny benzinových motorů tato expanze pohybuje pístem ve válci a pohyb pístu se používá k otáčení hřídele a tím k přeměně vratného pohybu na rotační. Rotační benzinové motory nemají jednotlivé válce, ale plyny vzniklé spalováním otáčejí přímo rotorem.

Dvoudobé motory

Nejjednodušší typ válcového benzinového motoru je dvoudobý motor používaný v některých malých autech, ve většině motocyklů a v sekačkách na trávu. Každý píst pracuje ve dvou dobách. Nejprve se pohybuje nahoru, přičemž stlačuje směs paliva a vzduchu v prostoru nad pístem. Současně je do prostoru pod pístem nasávána další dávka zápalné směsi. Stlačená směs se zapálí elektrickou jiskrou a plyny vzniklé výbuchem tlačí píst zpět do spodní části válce. Při svém pohybu dolů vytlačuje píst čerstvou dávku směsi paliva a vzduchu přepouštěcím kanálem do prostoru nad pístem. Tato čerstvá směs vytlačí výfukové plyny ven výfukovým kanálem a sama je stlačena opětným pohybem pístu nahoru.

V horní poloze zablokuje píst výfukový kanál, aby rozpínající se plyny nemohly uniknout. Jakmile dosáhne píst dolní polohy, kanál se otevře. Poloha pístu rovněž kontroluje sací kanál a přepouštěcí kanál.

Píst svým pohybem nahoru a dolů otáčí tzv. klikovou hřídelí. K ní je připevněn těžký setrvačník, který se otáčí i poté, co píst dosáhl své nejnižší polohy. Setrvačník tak převádí energii z dolů se pohybujícího pístu na plynulý, nepřetržitý pohyb a nutí píst k pohybu vzhůru v druhé části každého cyklu.

Výroba dvoudobých motorů je poměrně levná. Motory samotné jsou však málo účinné při přeměně energie paliva v energii pohybu. Proto většina velkých motorů pracuje v účinnějším čtyřdobém cyklu.

Čtyřdobé motory

U čtyřdobého motoru pracuje každý píst na čtyři doby. V první době zvané sání se píst pohybuje směrem dolů a nasává směs paliva a vzduchu do prostoru nad pístem. Potom se píst pohybuje nahoru a směs se stlačuje. Tato druhá doba se nazývá komprese. Stlačená směs se pomocí jiskry zapálí a výbuch stlačí píst dolů. Podle toho se třetí doba nazývá výbuch. Píst pak ještě jednou jde nahoru a vytlačí výfukové plyny ven z prostoru válce. Čtvrtá doba se nazývá výfuk. Potom se jednotlivé doby znovu opakují.

Čtyřdobý motor je sice účinnější než motor dvoudobý, přesto ale dokáže přeměnit pouze o něco více než třetinu energie paliva v energii pohybovou. Zbytek energie je nevyužitý. Hlavní problém spočívá ve vratném pohybu pístu tam a zpět. Píst neustále zrychluje na vysokou rychlost jedním směrem, potom směr obrátí a zrychluje druhým směrem. Každý pohyb pístu nahoru a dolů několikatisíckrát za minutu spotřebuje část energie dodávané palivem.

Rotační motory

Ve snaze zvýšit účinnost se zkoušejí různé konstrukce motoru, který by měl méně vratných částí. K nejznámějšímu z nich patří Wankelův rotační motor. Pracuje na stejném principu motor čtyřdobý pístový. Skládá se z trojstranného rotoru, který se excentricky otáčí kolem pevného ozubeného hřídele nahrazujícího klikový hřídel a tím ho roztáčí. Jak každá strana rotoru míjí sací kanál, nasává směs benzinových par se vzduchem. Rotor tuto směs následně stlačí a jiskra ji zapálí. Vybuchující plyny otáčejí rotorem a odcházejí výfukovým kanálem.

V roce 1964 se objevila první generace Mazdy RX-7, což byl první sériový vůz vybavený Wankelovým motorem s nadějemi, že právě tento druh motoru spotřebu paliva značně sníží. Ukázalo se však, že Wankelův motor má své vlastní problémy, zvláště opotřebení lišt rotoru, což vede k pronikání plynů mezi lištami rotoru a jeho skříní z komory do komory. Koncepty této japonské automobilky vybavené Wankelovými motory druhé generace však ukazují, že možnosti těchto motorů nebyly zatím zdaleka využity.

Hodnocení referátu Benzinové motory

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  4. červenec 2008
  7 512×
  659 slov

Komentáře k referátu Benzinové motory