Dynamika, síla, Newtonovy zákony, hybnost tělesa

DYNAMIKA
Zabývá se pohybem těles v prostoru a čase a příčinami pohybu těles. Vzájemné působení těles se nazývá síla.
Silové působení: 1.) přímý dotyk těles
2.) působní vlivem silových polí ( elektrické, magnetické, gravitační)

Účinky síly na těleso:
a) deformační- jestliže má síla deformační síly na těleso mění tvar, ale pohybový stav se nemění.
b) Změna pohybového stavu- jestliže síla mění pohybový sta tělesa pohybuje se těleso se zrychlením.

Síla
Je vektorová veličina, která je určena velikostí, směrem orientací a jednotkou.
/F/=1N

Izolované těleso, izolovaný hmotný bod :
Hmotný bod je fyzikální model tělesa, kdy tělesu ponecháme je hmotnost ale zanedbáme rozměry.
Izolované těleso- těleso na, které nepůsobí žádná síla. Všechna tělesa na zemském povrch se nacházejí v gravitačním poli Země. Na tyto tělesa působí tzv. gravitační síla. Jestli tuto sílu eliminujeme dostaneme izolované těleso nebo izolovaný bod.
Newtonovy zákony

ZÁKON SETRVAČNOSTI:
Izolované těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém pokud není přinuceno vnějšími silami tento pohybový stav změnit. Soustavy ve, kterých setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém se nazývají soustavy setrvačné neboli inerciální.
ZÁKON SÍLY:
Zrychlení je přímoúměrné působící síle a nepřímoúměrné hmotnosti tělesa.
Na těleso působí síla 1N, když tělesu o hmotnosti 1 kg udělíme zrychlení 1 m.s-2

Důsledky zákona síly:
a) pohyb rovnoměrný přímočarý v= konst. F= a.m F= 0
b) pohyb rovnoměrně zrychlený a= konst. F= a.m F=konst. m= konst.
c) volná pád g= konst. Fg= m.g Fg…. Tíhové zrychlení

ZÁKON AKCE A REAKCE :
Silové působení těles je vždy vzájemné. Síly vzájemného působení se nazývají síly akce a reakce. Síly akce a reakce jsou stejně velké opačně orientované, zároveň vznikají a zanikají, působí na dvě různá tělesa, a proto se ve svých účincích neruší.

Hybnost tělesa
m… hmotnost tělesa
F… síla působí na těleso
v… dosažená rychlost tělesa
t… čas po, kterým působila síla na těleso
F= a*m
F= v/t*m
F * t = m * v
impuls hybnost
síly tělesa
Jestliže síla působí určitou dobu na těleso uděluje tělesu tzv. hybnost. Hybnost je fyzikální veličina definována jako součin hmotnosti a okamžité rychlosti. Hybnost je vekytorová veličina, která má v daném okamžiku směr okamžité rychlosti.
p= m*v p…hybnost tělesa
p= m*v p, v …vektorové veličiny
/p/= kg * m/s= kg*m*s-1
Jiné vyjádřené zákona síly:
a= Δv/Δt * m=Δp/Δt →!!! F = Δp/Δt !!!

Hodnocení referátu Dynamika, síla, Newtonovy zákony, hybnost tělesa

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  30. listopad 2007
  17 765×
  377 slov

Komentáře k referátu Dynamika, síla, Newtonovy zákony, hybnost tělesa

jvd
lajk
Josef Šorm
Dobře se to čte. F=a.m velmi jednoduché,ale dokonalé. A hezká žena k tomu.
Síša
ujde tato stranka
Zlobík
Dost mi to pomohlo...Celý sem to opisoval (nejela kopírka)
Bibiš
Ujde..sice potrebuju silovy pole,neaky zakon by tu byl,Ale pořad neco chybí..ale nemuzu prit na to co?Asi to je vše
Estík
Dobrý to je .... pomohlo mi to
Anna neligirl(zavináč)seznam.cz
potřebuju sice víc, ale tohle je super dost mi to pomohlo
Lucka
už vim z čeho čerpá naše učitelka
díky
alik
vyborna prace na uceni na vikend
Milan
jo dobře je to rozepsany
Honza
Referát se mi líbil, ale potřeboval bych ještě trochu víc, jinak dobrá práce.