Elektromotory

Elektromotory pracují na stejném principu jako generátor vynalezený Michaelem Faradaym. V generátoru se pohybem vodiče v magnetickém poli vyrábí proud. V motoru proud protéká vodičem umístěném v magnetickém poli, a tím vzniká síla, která působí na vodič a uvádí ho do pohybu. A stejně jako u generátoru je výhodné stočit vodič do cívky, která se vloží mezi póly magnetu.

Jednoduchý motor si můžete snadno zhotovit. Potřebujete k tomu velkou korkovou zátku, vodič, pletací jehlici, několik silných špendlíků, hřebíčky a dva malé tyčové magnety. Prou dodáváme do cívky zařízením zvaným komutátor. Komutátor použitý u našeho modelu je velmi jednoduchý, ale na stejném principu pracují i komutátory ve velkých motorech. Komutátor mění směr elektrického proudu, jakmile cívka provede polovinu otáčky. Změna směru proudu vyvolává otočení cívky o druhou polovinu otáčky a tento děj se neustále opakuje. Bez komutátoru by se cívka neotáčela.

Ve velkých elektromotorech není jedna cívka, ale celá jejich série, přičemž je každá cívka o malý úhel posunuta vzhledem k předchozí. Komutátor má mnoho lamel, pro každou cívku jednu. Do každé lamely komutátoru je proud dodáván kartáčky, když se mezi nimi komutátor otáčí.

Elektromotory mají širokou škálu použití, od nejmenších motorků o výkonu několika wattů, jimiž jsou vybaveny například elektrické holící strojky, až k obrovským motorům pohánějící elektrické vlaky a průmyslové stroje. Některé motory pracují na střídavý proud, jiné na stejnosměrný a některé lze použít pro oba druhy proudů (univerzální motory). Stejnosměrné motory pracují na stejném principu jako náš popsaný model, ale magnet je v nich nahrazen elektromagnetem.

Střídavé synchronní motory udržují stálou rychlost, která závisí na frekvenci dodávky proudu, a proto se užívají především tam, kde není třeba měnit otáčky motoru.

Střídavý asynchronní motor neboli indukční motor patří k nejrozšířenějším elektromotorům. Jeho točící se vinutí (rotor) se podobá nepohyblivému vinutí (statoru). Obě vinutí připomínají transformátor. Některé z těchto motorů se samy neuvedou do chodu, a potřebují proto zvláštní spouštěcí zařízení.

Elektromotory jsou velice výhodné a čisté prostředky sloužící k získání mechanické energie. Elektromobily by značně snížily znečištění ovzduší našich měst. Nevypouštějí výfukové plyny a jejich chod je mnohem tišší než u aut poháněných spalovacími motory.

Jednou z předností elektromotorů je, že vykonávají rotační pohyb. U spalovacích motorů je nutno převádět pohyb pístu vpřed a vzad na rotační pohyb složitými převody.

V elektromotorech zvaných lineární motory je rotační pohyb nahrazen přímočarým pohybem. Jsou typem indukčního motoru, v němž jsou stator i rotor přímé a navzájem rovnoběžné. Tento typ motoru bude možná v budoucnu používán v železniční dopravě. Jedno vinutí bude upevněno na spodku tažného vozidla, druhé bude součástí kolejiště.

Hodnocení referátu Elektromotory

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. září 2007
  10 478×
  419 slov

Komentáře k referátu Elektromotory

alda stary
ja taky andy .p
andy
super mela jsem za 1
gabriela
nejlepsííííííííííííííííííí