Ložiska

Ložiska jsou strojní součásti, které umožnují hřídelům a čepům točivý pohyb kolem vlastní osy a přenášejí z nich zatížení na jiné části stroje.

Podle toho, jaký druh tření vzniká mezi stykovými plochami,rozdělujeme ložiska do dvou základních skupin:

  • Kluzná ložiska
  • Valivá ložiska

Ložiska obou těchto skupin mohou být radiální a axiální (Radiální síla působí kolmo na osu čepu,axiální síla působí ve směru osy.)

Těsnění ložisek

Správný chod ložiska a dosažení jeho předpokládáné trvanlivosti jsou závislé na spolehlivém a účinném utěsnění celého uložení. Hlavním úkolem utěsnění je jednak udržet mazivo v ložisku a jednak zabránit vniknutí jakýchkoliv nečistot a vlhkostí do ložiska.

Štěrbinové těsnění - je jednoduché a výrobně nejménně nákladné

Labyrintové těsnění - je účinné při vyšších rychlostech a v prašném prostředí.Účinnost se zvyšuje počtem labyrintů nebo prodloužením těsnících mezer

Těsnění plstěnými kroužky - je méně náročné na přesnost proti těsnění bezdotykovému.Vyžaduje hlavně velmi dobře obrobené plochy rotující části,která přichází do styku s těsnícím kroužkem.

Těsnění hřídelovým těsnícím kroužkem - je velmi rozšířené a uplatňuje se dobře při utěsňování valivých ložisek mazaných plastickým mazivem nebo olejem.

Hodnocení referátu Ložiska

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Pauzik
  28. prosinec 2012
  6 253×
  176 slov

Komentáře k referátu Ložiska

kokot