Plazma

- Jsou známá 4 skupenství - pevné, kapalné, plyné a plazma - s tou se však tak
často jako s ostatními nesetkáme. Např. je to plamen, blesk, plyn v zářivkách nebo svítících reklamách, polární záře a plyn proudící z raket.
- Plazma je uměle zkoumáno v laboratořích.
- Nejčastější plazmata uměle vyrobená - laserové plazma
- Asi tak 99% veškeré hmoty ve vesmíru je plazmatického původu. ( Slunce,
mezihvězdý prostor, atmosféry hvězd, mlhoviny, ionosféra, sluneční vítr atd)
- K vytvoření plazmatu na zemi je třeba - buď zahřát látku na vysokou teplotu a
nebo v ní vytvořit elektrický náboj.
- Plazma je směs elektricky nabitých a neutrálních částic, které na sebe navzájem
působí.
- Plazma je vodivé.
- Plazma reguje na elektrická a magnetická pole.
- Může se zde šířit plno vln - magnetoakustické vlny nebo třeba elektromagnetické
vlny.
- Pojem Plazma poprvé použil Irwing Langmuir (1881 - 1957)

- Jednotlivé druhy plazmatu - se kterými se můžeme setkat.

1) Plamen, výboj, blesk, fotoblesk, laser...
2) Plazma ve vesmíru
3) Plazma získávané v laboratoři

- Plazma vytváří lineární a plošné útvary - plazmová vlákna nebo-li pinče
- prodové vrstvy nebo-li pinčové stěny
- K plazmatu patří vyzařování - rekombinační
brzdné
synchrotonní
- Důležitý proces, který se děje v plazmatu - SRÁŽKY
- dělíme na pružné a nepružné
Pružné - zůstává zachována kynetická energie
- zachovává se stejné vnitřní struktura
- mění se směr a velikost rychlosti
Nepružné (NS) - celková energie se zachová, ale kinetická ne

- dělíme podle způsobu přeměny energie
- NS prvního druhu - kinetická se mění ve vnitřní energii - záření
- NS druhého druhu - vnitřní se mění v kinetickou
- Ionizace - jeden z nejdůležitějších parametrů, který určuje chování plazmatu.
tvz.- poměr počtu iodizovaných částic vůči celkovému počtu částic
závisí na teplotě
lze ho odhadnout z Sahovy rovnice -

Hodnocení referátu Plazma

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  25. červen 2008
  4 230×
  266 slov

Komentáře k referátu Plazma

brigita brigca.cz(zavináč)seznam.cz
teda jako uplne bych stim nesoouhlasila zajmalo by mne kde bych vydela pevnou plazmu..:-)..uprimne...