Raketoplán - Motory SSME

Tři hlavní motory raketoplánu, ve spolupráci se startovacími motory dávají pohon potřebný vzletu raketoplánu. Hlavní motory pracují dalších 8,5 minuty po startu. Potom co jsou odhozeny startovací motory SRB, zrychlí SSME z rychlosti 4.828 km/hod. na 27,358 km/h za 6 minut. Mají tah 3x2,1 MN ve vakuu. SSME motory spalují kapalný vodík (při –252,8 stupňů celsia) a kapalný kyslík.

Výfukové plyny jsou primárně vodní páry. SSME dosahují výkonu 37 milionů koňských sil.
SSME vytvářejí pohon pomocí vysokoenergetických stlačených plynů v kontrolovaném spalovacím cyklu. Stlečené plyny jsou částečně spalovány ve dvojitých předspalovacích komorách, aby produkovali horké plyny pod vysokým tlakem, které dávají do pohybu turbo pumpy. Spalování je ukončeno v hlavní spalovací komoře. Teplota v hlavní spalovací komoře dosahuje 3,315.6 stupňů celsia.

Hodnocení referátu Raketoplán - Motory SSME

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. srpen 2008
  3 007×
  130 slov

Komentáře k referátu Raketoplán - Motory SSME