Termální prameny-přírodní zdroj energie

S klesající vzdáleností od zemského jádra se teplota snižuje. Jaderné reakce, vyvolané rozpadem radioaktivních materiálů, nepřetržitě zahřívají jádro Země na 4000 °C. Tato geotermální energie způsobuje, že je například na dně hlubinného dolu vyšší teplota než v jeho horních patrech.
Na některých místech se poblíž zemského povrchu vyskytují horniny sálající teplo. Díky nim se tvoří horské prameny, gejzíry nebo páry unikající ze země, které se využívají pro výrobu elektřiny.
První geotermální elektrárna byla vybudována v roce 1904 v severní Itálii, kde ze země při teplotách 140 až 260 °C unikala pára. Ta se odvedla a použila pro pohon elektrických generátorů.
Na Novém Zélandu, Filipínách, v Kalifornii a v Mexiku byly geotermální elektrárny postaveny na místech s přírodním únikem zemského tepla. Ve většině případů se však geotermální zdroj zpřístupňuje vrtáním. V některých případech dokonce nemusí jít ani o kapalný zdroj, ale postačí horké horniny. Jejich teplo se odebírá v podobě vodní páry, která se tvoří nucenou cirkulací vody okolo těchto hornin.
Nedávný test jednoho zdroje geotermální energie – granitové horniny – ukázal, že 1980 metrů pod Cambornem v Cornwallu dosahují horniny teplot okolo 70 °C.
Využití zdroje geotermální energie začíná tím, že se vyhloubí dva vrty, do kterých se čerpá voda. Ta prvním vrtem proudí do skály, protéká jejími štěrbinami, které byly předtím uměle vytvořeny dynamitem, a druhým vrtem se vrací na zemský povrch. Uvnitř skály se voda zahřívá až na 200 °C. Na páru se nemění jen v důsledku vysokého tlaku v podzemí. Po návratu na povrch (tj. přechodem do atmosférického tlaku) jí nic nebrání v tom, aby se přeměnila na páru a poháněla turbíny.
Camborne se potýká s několika problémy. Prvním je odstranění minerálů z horké vody, které se usazují v trubkách a způsobují korozi turbín. Druhým problémem je ztráta vody pumpované do vrtů. Z výsledků měření vyplývá, že se v podobě horké vody vrací pouze třetina vody vháněné do vrtů. A třetím problémem je vyvrtání dostatečně hlubokých děr.
Díky potenciálu, kterým tato energie disponuje, bude obměna za vyřešení těchto nedostatků velkolepá. Zjistilo se totiž, že granitové horniny v Cornwallu mohou poskytnout tolik energie jako veškeré zásoby uhlí ve Velké Británii.
V geotermální energii nachází zalíbení stále více zemí. Obří geotermální elektrárna byla otevřena v Novém Mexiku a společný francouzsko-německý projekt se realizuje poblíž Štrasburku.

Hodnocení referátu Termální prameny-přírodní zdroj energie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. září 2007
  3 329×
  379 slov

Komentáře k referátu Termální prameny-přírodní zdroj energie