Lázně ČR

Některé lázně ČR:
BLUDOV:
Přírodní léčivé zdroje:
Typ zdroje: Charakter zdroje: Komerční název:
pramen přírodní termální, minerální voda
Seznam indikací: Pro děti a mládež: obezita, katary horních cest dýchacích, infekce močových cest, vertedrogenní program
Pro dospělé: vertedrogenní program

DUBÍ U TEPLIC:
Přírodní léčivé zdroje:
Typ zdroje: Charakter zdroje: Komerční název:

Seznam indikací: nemoci pohybového ústrojí, nervové nemoci, duševní poruchy

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ:
Bohatá ložiska vynikajících léčivých zdrojů - sirnoželezitá slatina, 21 minerálních pramenů a přírodní vývěr zřídelního plynu, dlouholeté zkušenosti odborných lázeňských lékařů, využívajících moderní léčebné metody, jsou základem pro úspěšnou lázeňskou léčbu nemocí srdce a krevního oběhu, onemocnění pohybového ústrojí a gynekologických onemocnění včetně neplodnosti.
Přírodní léčivé zdroje:
Typ zdroje: Charakter zdroje: Komerční název:
minerální voda slatina
Seznam indikací: nemocí srdce a krevního oběhu, onemocnění pohybového ústrojí,
gynekologická onemocnění včetně neplodnosti

JÁCHYMOV:
Přírodní léčivé zdroje:
Typ zdroje: Charakter zdroje: Komerční název:
radioaktivní prameny, léčebným prostředkem jsou radonové koupele s vysokým obsahem přírodního radonu prameny, které jsou jímány v hloubce 500 m., tepl. 32 0C, průměrná aktivita 10,5 kBq/l vody, vydatnost 400l/min prameny ak. Běhounka, Curie, Curie I.
Seznam indikací: 1.) nemoci pohybového ústrojí - zánětlivé, degenerativní , stavy po traumatech a operacích
2.) nemoci periferního nervového systému
3.) choroby metabolické (cukrovka, dna)
4.) Geronti - se speciálně roborující a tonizující léčbou

JÁNSKÉ LÁZNĚ:
Přírodní léčivé zdroje:
Typ zdroje: Charakter zdroje: Komerční název:
termální voda přírodní prostá minerální voda Janův a Černý pramen
Seznam indikací: nemoci pohybového ústrojí, horních cest dýchacích, nervové,
onkologická onemocnění, popáleninové stavy

KARLOVA STUDÁNKA:
Přírodní léčivé zdroje:
Typ zdroje: Charakter zdroje: Komerční název:
uhličito-železité prameny pramen
Seznam indikací: nemoci cest dýchacích

KARLOVY VARY:
Díky teplým léčivým pramenům se sláva Karlových Varů rozšířila do celého světa. Z přibližně 100 pramenů různé vydatnosti je 12 pramenů zachyceno a používá se k pitné kúře. Minerální vody jsou si základním složením podobné, avšak pro rozdílnou teplotu a jiný obsah kysličníku uhličitého mají rozličné účinky. Chladnější prameny mají obvykle lehce projímavý účinek, prameny teplejší mají vliv tlumivý, zpomalují vylučování žluče i žaludečních šťáv.
Přírodní léčivé zdroje:
Typ zdroje: Charakter zdroje: Komerční název:
vrty a prameny alkalická-glauberová-slaná,
středně mineralizovaná (6,4 g minerál. solí v 1 litru)
Jedná se o termální prameny
s teplotou od 42 do 73°C.
Vydatnost: 2.000 litrů/za minutu, nejvydatnější pramen je Vřídlo - 73 °C, vystřikuje do výše 10-15 metrů. vřídelní voda, vřídelní plyn, Mlýnský pramen
Nový pramen Štěpánka!!!
12 horkých léčivých pramenů podrobně popsáno na: www.karlovyvary.cz

Seznam indikací:
onemocnění žaludku a dvanácterníku nadváha
nemoci pohybového ústrojí - degenerativní nemoci páteře a velkých nosných kloubů poruchy výměny látkové - diabetes mellitus, dna, poruchy tukového metabolismu
jaterní onemocnění zvláštní program pro léčení parodontósy
onemocnění slinivky břišní onemocnění žlučníku a žlučových cest
střevní onemocnění stavy po onkologických operacích bez jakékoliv recidivy

KARVINÁ:-Darkov
Přírodní léčivé zdroje:
Typ zdroje: Charakter zdroje: Komerční název:
hlubinné vrty jodobromová voda z třetihor
Seznam indikací: nemoci pohybového ústrojí + pooperační stavy, nemoci oběhového ústrojí, nemoci neurologické,
kožní nemoci- pouze děti, popáleninové stavy

LÁZNĚ BĚLOHRAD:
Přírodní léčivé zdroje:
Typ zdroje: Charakter zdroje: Komerční název:
sirnoželezitá slatina místní ložiska slatiny
Seznam indikací: nemoci nervové, nemoci pohybového ústrojí, nemoci kožní

LÁZNĚ BOHDANEČ:
Přírodní léčivé zdroje:
Typ zdroje: Charakter zdroje: Komerční název:
rašelina – slatina termoregulátor
Seznam indikací: choroby pohybového ústrojí, revmatismus, poúrazové stavy, otylost, ženské choroby, některé formy srdečních a cévních poruch a nemoci dýchacích cest, doléčba po totální endoprotéze

LÁZNĚ KYNŽVART:
Přírodní léčivé zdroje:
Typ zdroje: Charakter zdroje: Komerční název:
přírodní naleziště pramen Richard
Stolní minerální voda - složení: sodík 9 mg/l; vápník 36mg/l; chlorid 13;
síran 33; hydrogen uhličitan 112; kyselina křemičitá 40.
Seznam indikací: nemoci horních cest dýchacích, rekondice

LÁZNĚ LYBVERDA:
Přírodní léčivé zdroje:
Typ zdroje: Charakter zdroje: Komerční název:
minerální pramen kyselka Nový Kristian, Nová Marie
Seznam indikací: srdeční a cévní choroby, nemoci pohybového ústrojí, duševní poruchy

LUHAČOVICE:
Přírodní léčivé zdroje:
Typ zdroje: Charakter zdroje: Komerční název:
přírodní minerální vody hydrogenuhličitano-chloridosodné
kyselky Vincentka, Aloiska, Ottovka, Dr.Šťastného, Elektra, Čítárna, Jubilejní, Janovka, Dagmar
Seznam indikací: onemocnění dýchacího ústrojí, trávicího ústrojí, poruch výměny látkové, poruch pohybového aparátu

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ:
Nejmladší ze slavného trojúhelníku západočeských lázní jsou Mariánské Lázně. Rozkládají se na svahu Slavkovského lesa, v nadmořské výšce 567 - 626 m n.m. Mariánské Lázně dostaly do vínku bohatství přírodních krás a nevyčerpatelné zdroje minerálních pramenů.
V Mariánských Lázních a okolí vyvěrá na 100 minerálních pramenů s obsahem oxidu uhličitého a minerálních solí, z nichž je zachyceno a využíváno 53 pramenů. Jedná se o studené železnaté kyselky, odlišného chemického sležení, a tím i různých léčebných vlastností. Je tedy velkou výhodou pro lázeňské lékaře, že mohou volit z mnoha pitných kůr a nejrůznějších koupelí při léčbě onemocnění ledvin a močových cest, dýchacích cest a pohybového aparátu, poruch látkové výměny, onemocnění zažívacího traktu, nervových onemocnění, gynekologických onemocnění

Přírodní léčivé zdroje:
Typ zdroje: Charakter zdroje: Komerční název:
přírodní naleziště prameny
Seznam indikací: onemocnění ledvin a močových cest, dýchacích cest a pohybového aparátu,
poruch látkové výměny, onemocnění zažívacího traktu, nervová a gynekologická onemocnění

MŠENÉ-LÁZNĚ:
Přírodní léčivé zdroje:
Typ zdroje: Charakter zdroje: Komerční název:
přírodní léčivý rašelina
Seznam indikací: léčení pohybového aparátu

OSEČNÁ:
Přírodní léčivé zdroje:
Typ zdroje: Charakter zdroje: Komerční název:
sirnoželezitá slatina zemní ložisko
Seznam indikací: nemoci pohybového ústrojí, pooperační stavy, rekondice

PODĚBRADY:
Přírodní léčivé zdroje:
Typ zdroje: Charakter zdroje: Komerční název:
artézské vrty přírodní uhličitá min. voda bohatá na CO2 Poděbradka
Seznam indikací: rehabilitace onemocnění pohybového aprátu, sexuální turistika, srdeční a cévní onemocnění

SLATINICE:
Přírodní léčivé zdroje:
Typ zdroje: Charakter zdroje: Komerční název:
minerální voda poírodní sirná - hypotonická s obsahem sirovodíku
Seznam indikací:

TEPLICE NAD BEČVOU:
Základním léčebným prostředkem je termální alkalická kyselka s vysokým obsahem oxidu uhličitého, která tryská ze tří bohatých pramenu v těsné blízkosti lázeňských domu. V léčebných sanatoriích se provádí jak komplexní lázeňská léčba zaměřená na nemoci srdce, oběhového ústrojí a pohybového aparátu, tak i rekondiční pobyty s relaxací, příspěvková a ambulantní léčba při využití všech balneoterapeutických prostředku.
Přírodní léčivé zdroje:
Typ zdroje: Charakter zdroje: Komerční název:
termální alkalická zemitá kyselka
s velkým obsahem oxidu uhličitého vrtaná studna, minerální voda Galašův, Kropáčův a Jurikův pramen
Seznam indikací: nemoci srdce a cév, nemoci kožní u dětí a dorostu

TOUŠEŇ:
Lázně: založeny roku 1868 Janem Králíkem na železnatém prameni, užívaném již ve 14. století; roku 1899 rozšířeny o slatinné koupele. Lázně hostily mj. posledního rakouského císaře Karla I., básníka Josefa Svatopluka Machara, skladatele Leoše Janáčka, operní pěvce Otakara Mařáka a Eduarda Hakena, spisovatele Karla Čapka a Bohumila Hrabala a přední české sportovce Ludvíka Daňka, Jana Železného a Petra Kordu. V současnosti se poskytuje komplexní i příspěvková lázeňská léčba s ubytováním i s dojížděním.

Přírodní léčivé zdroje:
Typ zdroje: Charakter zdroje: Komerční název:
železnatý pramen, sirnoželezitá slatina silně mineralizovaná slatinná zemina se sirníky železa Toušeňská slatina
Seznam indikací: nemoci pohybového ústrojí, pooperační stavy, rekondice

TŘEBOŇ:
Přírodní léčivé zdroje:
Typ zdroje: Charakter zdroje: Komerční název:
přírodní naleziště slatina
Seznam indikací: nemoci pohybového ústrojí, pooperační stavy, rekondice

VELICHOVKY:
Ke vzniku i dobré pověsti lázní přispěla slatina, která je ojedinělým druhem v našem státě. Jde o křídovou slatinnou zeminu, napájenou prameny vody s obsahem uhličitanu vápenatého a železa. Její ložiska jsou v bezprostřední blízkosti lázní a zajišťují svým rozsahem perspektivy na dalších 150-200 let.
Část lůžek lázní je vyhrazena k rehabilitaci pacientů po úrazech a operacích kostí a kloubů, včetně kloubních náhrad. Tím lázně Velichovky dosahují úrovně specializovaných rehabilitačních ústavů.
Přírodní léčivé zdroje:
Typ zdroje: Charakter zdroje: Komerční název:
přírodní naleziště slatina
Seznam indikací: nemoci pohybového ústrojí, pooperační stavy, rekondice

VRÁŽ U PÍSKU:
Přírodní léčivé zdroje:
Typ zdroje: Charakter zdroje: Komerční název:
slatina slatina
Seznam indikací: neurologická onemocnění, poruchy pohybového aparátu

ŽELEZNICE:
Přírodní léčivé zdroje:
Typ zdroje: Charakter zdroje: Komerční název:

Seznam indikací: stavy po popáleninách, hybné poruchy centrálního původu, především DMO

Hodnocení referátu Lázně ČR

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. říjen 2007
  7 074×
  1239 slov

Komentáře k referátu Lázně ČR

daky
no to je fakt hustý!!!!!!!