Voda

Voda-kapalina,se skládá z molekul, které jsou v neustálém neuspořádaném pohybu, vzájemně si vyměňují místo a působí na sebe přitažlivými nebo odpudivými silami.Tyto síly jsou větší než u plynného tělesa a naopak menší než u pevného tělesa.Proto má kapalina některé vlastnosti pevné látky (zachování objemu) a některé vlastnosti jsou naopak shodné s vlastnostmi plynů (tekutost).Kapalné látky se také vyznačují povrchovým napětím,viskozitou,kapilární elevací a kapilární depresí.Teď vám tedy něco o těchto pojmech řeknu.

Objem:
Kapalné těleso si zachovává svůj objem i při velkém stlačováním.Způsobují to odpudivé síly působící mezi molekulami,které zabraňují stlačení kapaliny a ta může přenášet díky své nestlačitelnosti tlak.Této vlastnosti kapalin se s výhodou používá v nejrůznějších hydraulických zařízeních.

Tekutost:
Molekuly kapaliny se vzájemně přitahují, ale jejich vzájemné silové působení je menší než u pevné látky a proto kapalina může téci. Což umožňuje mimo jiné i snadnou dělitelnost kapalného tělesa.Kapalné těleso vždy zaujme tvar podle tvaru nádoby, díky tekutosti.

Kapilární deprese:
Kapilární deprese je jev,způsobený rozdílným silovým působením mezi molekulami kapaliny navzájem a molekulami materiálu nádoby, ve které je kapalina uzavřena.Při kap.depresi jsou přitažlivé síly mezi molekulami kapaliny větší než přitažlivé síly mezi molekulami kapaliny a molekulami nádoby.Okraj kapaliny je v blízkosti stěny nádoby,narozdíl od kapilární elevace (vysvětlím poté),ohnut směrem dolů.

Kapilární elevace (vzlínavost):
Kapilární elevace je jev,způsobený rozdílným silovým působením mezi molekulami vody navzájem a molekulami materiálu nádoby, ve které je kapalina uzavřena.Při kapilární elevaci jsou přitažlivé síly mezi molekulami kapaliny menší než přitažlivé síly mezi molekulami kapaliny a nádoby.Proto je na rozdíl od kapilární deprese (viz výše),okraj kapaliny v blízkosti stěny nádoby ohnut směrem nahoru.

Viskozita:
Viskozita je jev způsobený přitažlivými silami působícími mezi molekulami kapaliny.Čím jsou přitažlivé síly mezi molekulami kapaliny větší tím je také vyšší i viskozita.Při vytékání kapaliny z nádoby klouže horní vrstva molekul po vrstvě spodní a přitom překonává přitažlivé síly.Čím jsou přitažlivé síly větší, tím je vytékání pomalejší a kapalina je viskóznější.Zahříváním kapaliny se její viskozita obvykle snižuje.
Příklad:Voda a olej-Voda má viskozitu poměrně malou,síly působící mezi molekulami vody jsou menší než síly působící mezi molekulami oleje.Proto voda teče mnohem rychleji než olej a také tvoří menší kapky,na rozdíl od oleje.

Povrchové napětí:
Každá molekula se vzájemně přitahuje se sousedními molekulami.Uvnitř kapaliny se vzájemně tyto síly ruší,na povrchu proto působí přitažlivé síly pouze dovnitř do kapaliny a do stran. Povrchové molekuly jsou od sebe vzdáleny o něco více než molekuly uvnitř a to právě tak,aby mezi nimi převládly přitažlivé mezimolekulární síly.Tím vzniká v horní vrstvě molekul kapaliny povrchové napětí.Vlivem povrchového napětí se povrch chová jako pružná blána,která se snaží dát volnému kapalnému tělesu-kapce-tvar s nejmenším objemem-koule.

A tady je fyzik,který se také zabýval kapalinou:
Blaise Pascal
Byl to francouzský fyzik,matematik a také filosof.Zajímal se zejména o hydrostatický tlak a při jeho zkoumání formuloval zákon o rovnoměrném šíření tlaku v kapalině tj. Pascalův zákon. Na jeho počest byla nazvána jednotka tlaku pascal (Pa).

Pascalův zákon:
Působením vnější tlakové síly na volný povrch kapaliny v uzavřené nádobě vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak.

Hodnocení referátu Voda

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  29. říjen 2007
  7 253×
  531 slov

Komentáře k referátu Voda

Lolman
Omg to si takový noob či co...? Nebo si jenom neumíš vygooglit, jak se dělá zavináč...???
Lolman
Lolman
Omg to si takový noob či co...? Nebo si jenom neumíš vygooglit, jak se dělá zavináč...???
Lolman
LOL
marek traktor-zetor(zavináč)seznam.cz
fakt hustý