Wegenerova teorie o pohybu litosferických desek

Alfred Lothar Wegener - 1.11.1880-list.1930
- německý klimatolog, geofyzik a fyzikální geograf
- profesor na univ. v Grazu

Wegenerova teorie
Teorie o posunu zemských kontinentů – ker. Předpokládá, že původně jednotný společný prakontinent Pangea, obklopený ze všech stran oceánem Panthlassou, existoval až do druhohor. Tato prvotní rozsáhlá pevnina byla tvořena dnešní Austrálií, Antarktidou, Indií, Madagaskarem, Afrikou a z části Jižní Amerikou.
Postupně se začala rozpadat na jednotlivé kontinentální kry, nejprve na severní desku LAURASII a později na jižní desku GONDWANU.

Laurasie se později rozpadla na Severní Ameriku s Grónskem a na Eurasii bez Indie.

Prakontinent Gondwana se postupně rozpadal a jeho části se rozestupovaly. Antarktida se oddělila od Afriky, ale byla ještě dlouho spojená s Austrálií a Jižní Amerikou. Na severu sousedila Gondwana s Tethydou, rozlehlým historickým Středozemním mořem, přes něž vedly jen dočasné pevninské mosty směrem k severní kontinentální mase. Toto spojení využívali živočichové ke svému šíření.
V období jury se od Afriky oddělila Austrálie a po ní Již. Amerika, Indie a nakonec i Madagaskar.

Na severu byly spojeny Amerika a Evropa a v jednom období tento celek souvisel i s velkou částí asijského kontinentu.

Wegenerova teorie je prokázána výsledky paleomatických měření (průběh siločar magnetického pole v době tuhnutí jednotlivých hornin, které jsou shodné např. na západoafr. a východoamer. pobřeží).

Hodnocení referátu Wegenerova teorie o pohybu litosferických desek

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. prosinec 2007
  7 539×
  211 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Wegenerova teorie o pohybu litosferických desek