Georg Friedrich Händel

Georg Friedrich Händel se narodil 23. února 1685 v Halle nad Sálou jako syn zámožného měšťana a dcery luteránského pastora. A zemřel v 74 letech. V osmnácti letech odešel z domova do Hamburku, kde roku 1704 složil svou první operu. V období 1706-1710 se zdržoval v Itálii a slavil tam oslnivé úspěchy. V roce 1710 se na krátkou dobu uvázal k místu dvorního kapelníka hannoverského kurfiřta. Od r. 1712 žil trvale v Londýně. Anglii si zvolil za svou druhou vlast. V této zemi se těšil uznání a obdivu, musel však také zdolávat četné překážky a vyrovnávat se s nezdary i zdravotními potížemi. Ke konci života ho Anglie přijala za svého národního skladatele. Zemřel neženat 14. dubna 1759 v Londýně. Pochován byl ve Westminsterském opatství; smutečního obřadu se zúčastnily tisíce Londýňanů.

Händel, bohatýr barokní hudby, zanechal lidstvu jedinečné umělecké dědictví. Známe od něho celkem 612 skladeb. Mnohé ze 42 oper a 26 oratorií náležejí k tomu nejcennějšímu, co bylo v evropské hudbě vytvořeno. Ve svých dílech se Händel snažil o působivou syntézu různých národních stylů. Vedle svrchovaného kompozičního mistrovství a nevšedního dramatického náboje se jeho hudba vyznačuje niterným patosem a strhujícím životním optimismem. Dle zásad osvícenské etiky Georg Friedrich Händel posluchače nejen bavil, nýbrž i vychovával.
Česká Händelova společnost byla založena v Praze dne 28. března 1990 skupinou mladých lidí jako dobrovolné a nezávislé zájmové sdružení, které usiluje o co nejširší propagaci díla hudebního skladatele Georga Friedricha Händela. V souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a v duchu humanismu seznamuje kulturní veřejnost s Händelovým životem, dílem a odkazem. Obecněji se zabývá dalšími tvůrčími aktivitami barokní Evropy. Členy Společnosti jsou nejen občané České republiky, ale i významné zahraniční osobnosti.

V rámci své působnosti Česká Händelova společnost povzbuzuje živé i zprostředkované uvádění Händelových skladeb, především oper a oratorií; podporuje händelovské bádání, jakož i publikační a výtvarnou činnost; pořádá koncerty, hudební přehrávky a specializované přednášky; přispívá k pozitivnímu průběhu händelovské renesance v České republice i v zahraničí; ve vztahu k Händelovi se v širším záběru soustřeďuje rovněž na jeho současníky; zabývá se uměleckým a historickým děním v Evropě 17. a 18. století; věnuje mimořádnou pozornost přímým i nepřímým spojitostem mezi Händelovou osobností a dílem a českými zeměmi; spolupracuje s předními odborníky a s příbuznými společnostmi doma i v zahraničí; prosazuje účast svých členů na festivalech, seminářích a konferencích; uskutečňuje tematické tuzemské i zahraniční zájezdy po stopách Händelova života a díla.

Hodnocení referátu Georg Friedrich Händel

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 242×
  396 slov

Komentáře k referátu Georg Friedrich Händel

sima
super
Najebanej Čolek
kk