Leoš Janáček

(1854-1928)

Byl originálním skladatelem české hudební moderny.Pocházel ze severovýchodní Moravy, z vesničky Hukvaldy na Lašsku. Jeho otec i matka byli hudebně vzdělaní, ale chudí, tak poslali jedenáctiletého Leoše do kláštera ve Starém Brně za fundatistu. Pavel Křížkovský ho vyučil hudebnímu vzdělání. Po té odešel na varhanickou školu do Prahy. Zde se spřátelil s Antonínem Dvořákem. Dostalo se mu veliké kritiky za gregoriánskou mši.Své vzdělání si zdokonalil ve Vídni a v Lipsku. Ve Vídni se snažil rozvinout národně obrozenecké aktivity. Roku 1881 se stal ředitelem nové varhanické školy. Působil v Besedě brněnské , pravidelně psával do Hudebních listů, Moravských listů a Lidových novin. Byl výborný dirigent a hlavně skladatel. Ve vlastních sbírkách Královničky, Kytice z národních písní moravských, Ukvaldská lidová poezie v písních, Lidová nokturna, Písně detvanské aj.je zpracovával s klavírním doprovodem.Zaznamenával si nápěvky. Všímal si i zvukových projevů ptáků a přírodních jevů.Z nápěvků čerpal inspiraci při komponování oper. Svou první operu ŠÁRKA vytvořil Janáček na Zeyerův text.Touto operou se projevil Janáček jako průkopník realismu.Další operou je POČÁTEK ROMÁNU na motivy G. Preissové. Do těchto oper vkládal Janáček melodie moravských lidových písní. Další dílo, které ho proslavilo byla : JEJÍ PASTORKYNĚ, libreto si sepsal sám. Nabídl ji Národnímu divadlu, ti však odmítli.Byl zklamán, zhroucen, ani nad další operou OSUD nejevil nikdo zájem.

Ale pokračoval.Vytvořil kantátu AMARUS na slova J. Vrchlického s autobiografickými rysy.Janáček i dalšími podobnými díly útočil na city posluchačů. Např. při provádění Maryčky se stávalo, že v hledišti tu a tam někdo omdléval: Technicky jsou tyto skladby náročné.Zhotovil kantáty: Na Soláni Čarták, Věčné evangelium, klavírní cyklus V mlhách, sonátu 1.X 1905 a orchestrální skladbu Šumařovo dítě podle básně S. Čecha. Její pastorkyně měla premiéru na scéně Národního divadla 26.5. 1916 . V tom samém roce slavila opera úspěch ve Vídni, V Německu a r. 1924 v New Yorku. Vytvořil mnoho nových smyčcový kvartetů ,novou operu Výlety pana Broučka , Příhody lišky Bystroušky, Věc Makropulos a poslední dílo Z Mrtvého domu.
Janáčkova díla jsou dodnes nenapodobitelná a obdivuhodná . Těmito díly se Janáček přiřadil do čela světové hudby jako opravdový klasik hudební moderny.

Hodnocení referátu Leoš Janáček

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 038×
  352 slov

Komentáře k referátu Leoš Janáček