Romantismus

- 19. století
- myšlenky romantismu se objevují na počátku Velké francouzské buržoazní revoluce roku 1789 
- nositeli nových myšlenek bylo měšťanstvo => nová významná složka společnosti 

- zákl. rysem romantismu je rozpor mezi snem a realitou 
- tvorba vzniká z individuálních prožitků autora
- racionální (rozumové) prvky jsou vystřídány citem
- cit a fantazie je námětem většiny skladeb

- protože ideály francouzské revoluce nezůstaly naplněny objevily se Napoleonské války, bída, zklamání – proto jsou náměty únikem z této neuspokojivé skutečnosti
- autoři se obrací do minulosti, dále k národnímu umění, využívají např. národní pohádky, básně a tance

- protože romantismus trval dlouho v průběhu času se vyvíjel:

 1. RANÝ ROMANTISMUS
 2. NOVOROMATISMUS

Raný romantismus

- jeho představitelé jsou především němečtí hudebníci, protože se objevilo měšťanstvo hudba se sem přesouvá ze šlechtických sídel a chrámů
- vznikají nové formy např. klavírní skladby a písně

Franz Schubert

- žil ve Vídni, obdivoval Beethovena
- napsal 9 symfonií, nejznámější 8. – Nedokončená
- autor písní, které patří vrcholu tohoto žánru (asi 600) => některé jsou řazeny do cyklů = Spanilá mlynářka, Zimní cesta

Felix Mendelssohn (Bartholdy) 

- pro klavír napsal Písně beze slov
- 5 symfonií
- 1. skladatel, který objevil/uvedl Bacha (Matoušovy pašije)

Robert Schumann

- autor klavírních skladeb
- Dětské scény, Lesní scény, Motýli
- klavírní virtuóz, tím že moc cvičil měl problémy s rukou, potom jeho skladby hrála jeho manželka Clara
- napsal 4 symfonie

Carl Maria von Weber

- německý skladatel
- autor 1. romantické opery ČAROSTŘELEC (1821)
- romantická námětem i hudbou
- využívá zvuk. barev pro vylíčení přírody
- lidový hrdinové i prostředí
- 3 roky působil jako dirigent v Praze

Fryderyk Chopin

- matka národností Polka a otec Francouz
- psal jenom pro klavír
- idealizované tance (nebyly určeny k tanci, ale k poslechu) – mazurky, polonéza, valčíky
- koncertní etudy - etuda => skladba k procvič. nějakého problému
- 2 klavírní koncerty

Novoromantismus

- pro novoromantismus je typický rozvoj programní hudby => spojení hudby s literaturou
- námět nebo celý příběh kromě hud. obsahu ještě konkrétní lit. program = obsah

Ferenc Liszt

- maďarský skladatel
- klavírní virtuóz
- vytvořil formu: symfonická báseň
- Uherské rapsodie

nové formy:

 • symfonická báseň => VLTAVA
 • programní symfonie => FANTASTICKÁ SYMFONIE – Hector BERLIOZ => popsal příběh své nešťastné lásky (motiv Heurietty) (idee fix – utkvělá myšlenka) 

VLTAVA (z cyklu Má vlast)

 1. pramínek 
 2. široký pramen – tok Vltavy
 3. vesnická svatba
 4. měsíční noc 
 5. hon
 6. široký tok
 7. svatojánské proudy 
 8. Vyšehrad => Praha - Labe 

Richard Wagner

- psal opery dlouhé 4-6 hodin
- snažil se vytvořit syntézu (spojení) 4 druhů umění: hudební, taneční, literární a výtvarné
- liberta = příběhy si psal sám
- příznačné motivy – hud. úryvek charakterizuje určitou osobu, věc či událost
- nechal postavit divadlo v Německém městě BAYRUTH

Opery: Bludný Holanďan, Lohengreer, Mistři pěvci Norimberští, tetralogie Prsten Niebelův, Tristan a Isolda

Giuseppe Verdi

- italský skladatel
- komponoval opery
- na rozdíl od Wagnera jsou založeny jeho opery na melodii, doprovodnou úlohu má orchestr
- byl samoukem, do 13ti let neměl klavír a tak se učil na namalovanou klaviaturu, v 19ti letech se nedostal na konzervatoř údajně kvůli nedostatku talentu
- nejhranější autor

Opery: Nabucco – příběh, který má za námět útěk Židů z Egypta, Aida, Rigoletto, Síla Osudu, Othello, Travitta

- protikladem programní hudby byla tzv. hudba absolutní = nemá mimohudební námět

Johannes Brahms

- německý autor symfonií
- druhý nejslavnější po Beethovenovi

Edvard Grieg

- norský autor

Michail Ivanovič Glinka

- zakladatel romantismu v Rusku

Modest Petrovič Musorgskij

- psal pro orchestr – Obrázky z výstavy (Kartinky) => zhudebnil náměty jednotlivých obrazů (baba Jaga, Starý zámek…), Promenáda, Šeherezáda

Petr Iljič Čajkovskij

- 10 oper => Evžen Oněgin (text Puškin) – Oněgin – baryton, Lenskyj – tenor, Taťána – soprán, Olga – alt,
Piková dáma dále psal balety => Labutí jezero, Louskáček, Spící královna, 6 symfonií => 6. Patetická

Gustav Mahler

- 3. největší autor symfonií
- narodil se ve městě Kaliště (Jihlava), žil ve Vídni, působil v New Yorku a napsal 10 symfonií

Hodnocení referátu Romantismus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Linda Horáková
  28. prosinec 2012
  8 079×
  601 slov

Komentáře k referátu Romantismus

Slay vadžajnq
Velice mě potěšil mám z toho erekci a jsem nadrženej
Slay vadžajnq