Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart se narodil 27. ledna 1756 v Salzburgu. Jeho otec Leopold pocházel z Augsburku a v době kdy se Amadeus narodil byl uznávaným učitelem hry na housle. Jeho matka se jmenovala Anna Marie a jeho jediná sestra Nanerl byla jediným ze šesti dětí které přežilo až do Wolfgangova narození. Leopold brzy pochopil, že jeho syn je zázračné dítě a že ho čeká velká budoucnost tudíž první Mozartova důležitá cesta vedla do Vídně kde hrál pro panovnickou rodinu a pro císařovnu Marii Terezii. V červnu 1763 odjel na své první turné které trvalo více než 3 roky a během kterého navštívil například Francii, Holandsko, Švýcarsko nebo Anglii kde se setkal s Bachem kterého velmi obdivoval. Jeho otec chtěl, aby se Wolfgang seznámil s významnými lidmi dokud je ještě mladý a má čím ohromovat a tak se o pár let později vydal s Wolfgangem do Itálie kde byl Mozart papežem vyznamenán Řádem zlaté ostruhy. Poté se vrátil do Salzburgu kde pracoval jako koncertní mistr arcibiskupského dvora. V té době ho bavorský kurfiřt požádal o napsání opery. Mozart tedy napsal velmi úspěšnou operu La finta giardiniera . Potom se vrátil do Salzburgu kde si uvědomil, že dokáže mistrovsky napsat jakoukoli skladbu.
Kromě oper skládal houslové koncerty, symfonie, smyčcové kvartety, kvintety, serenády a především klavírní koncerty.V září 1777 se vydal na druhé turné které ovšem absolvoval pouze s matkou neboť jeho otec zůstal v Salzburgu z obavy o své místo. Bylo to poprvé v životě kdy se Wolfgang ocitl mimo dosah otcovy kontroly. Ale poté co Wolfgang s matkou přijel do Paříže jeho matka onemocněla a zemřela a tak se Mozart vrátil do Salzburgu kde začal pracovat jako varhaník salzburského dvora. V roce 1780 dostal zčistajasna objednávku na napsání opery seria pro mnichovský karneval. Napsal tedy operu Idomeneus na námět příběhu z trójské války. Takřka všechna Mozartova díla napsaná po Idomeneovi lze považovat za mistrovská. Jeho radost, ale zkazil arcibiskup zprávou, že se má ihned odebrat do Vídně kde nastupoval na trůn nový císař Josef II. Tam ale mezi ním a biskupem došlo k velké hádce po níž byl z arcibiskupské služby propuštěn. Wolfgang se tedy přesídlil do Vídně kde bydlel v rodině Weberových a kde také potkal svoji budoucí ženu Konstance. Vzal si ji 4. srpna 1782 v dómu sv. Štěpána ačkoliv ho otec před touto svatbou varoval. O rok později se jim narodilo první dítě které ovšem zemřelo zatímco Wolfgang s Konstance byli v Salzburgu. Jeho nejdůležitějším dílem během prvního roku ve Vídni byla opera Únos ze serailu. Ačkoliv šla Mozartovi práce od ruky začal se zadlužovat, protože utrácel víc než dokázal vydělat. Kolem roku 1784 o něm mluvila téměř celá Vídeň. Přestože byl Mozart šťastný začaly ho trápit namoci a vzchopil se až po narození syna Karla který byl jedním ze dvou Mozartových dětí které přežily . v prosinci se stal svobodným zednářem což bylo shromáždění nejvýznamnějších osobností císařství včetně aristokratů, členů panovnického rodu, obchodníků a intelektuálů. Jeho otec Leopold přijel do Vídně roku 1785 a byl na svého syna velmi pyšný když mu složil poklonu Haydn a poté i sám císař Josef II. V témže roce se Mozart setkal se skladatelem Da Pontem se kterým napsal Figarovu svatbu a pak i Dona Giovanniho. Ale Mozartovi nepřátelé se proti němu spikli a podařilo se jim dokázat, že ačkoliv měl Don Giovanni v Praze triumfální úspěch při vídeňské premiéře se propadl. Mezi nimi byl i známý dvorní skladatel Salieri. Roku 1789 císař požádal Mozarta a Da Ponteho o další operu a tak vznikla opera Cosi fan tutte. V letech 1786-89 nastalo pro Mozarta těžké období. V lednu 1787 mu zemřel otec a tak Mozart ztratil jediného člověka který opravdu chápal jeho génia. Proto se v některých Mozartových skladbách z tohoto období objevují ponuré nálady v jeho dílech dosud nevídané. Na druhé straně stále komponoval líbezné skladby jakou je například Malá noční hudba. Když v listopadu 1790 zemřel císař Josef II. Mozart pochopil, že musí získat přízeň nového císaře a tak pro něj složil koncert. Tento pokus ale neskončil slavně a tak musel Mozart nadále žebrat od přátel. Poté mu ale štěstěna začala přát. Vydělal nějaké peníze a stal se kapelníkem dómu sv. Štěpána. V červenci se mu narodilo šesté dítě které přežilo a na obzoru se rýsoval nový projekt. V době kdy pracoval daleko více než předtím dostal dvě další objednávky. Jedna z nich byla od neznámého mecenáše který požadoval rekviem a druhá požadovala novou operu na počest korunování Leopolda II. českým králem. Nabídky byly tak lákavé, že přijal všechny tři. Ke konci života napsal Mozart spolu s Schikanederem Kouzelnou flétnu. Byl už ale u konce svých sil a brzy nato začal trpět vysokými horečkami. Byl posedlý dokončením rekviem a měl strašidelné vize vlastní smrti. Pracoval spolu se svým žákem Süssmayerem kterému diktoval a načrtával zbytek skladby. Bylo mu čím dál hůře a 5. prosince 1791 zemřel. Peníze které po
něm zbyly stačily pouze na nejprostší pohřeb. Jeho tělo bylo vyvezeno z města a pohřbeno v neoznačeném společném hrobě. Dodnes nikdo přesně neví kde jeho ostatky leží. Za svou kariéru složil více než 600 vynikajících děl.
DÍLA:
Cosi fan tutte
Don Giovanni
Figarova svatba
Idomeneo
Klavírní koncerty
Koncert pro flétnu a harfu
Korunovační mše
Kouzelná flétna
La Clemenza di Tito
La finta giardiniera
Malá noční hudba
Mitridate, Ré di Ponto
Rekviem
Smyčcový kvartet h moll
Únos ze serailu
symfonie

Hodnocení referátu Wolfgang Amadeus Mozart

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  19 076×
  873 slov

Komentáře k referátu Wolfgang Amadeus Mozart

fgdg
n,jhbkjgh
meow
meow
Kkkk
Humpi
Shjshdfjjxcjjcj je to u nás v té době jsem se na Facebooku je to u nás v té době jsem se na Facebooku je to u nás v té době jsem se na Facebooku je to u nás v té době jsem se