ATM (Asynchronous Transfer Mode)

Vysoko rychlostní protokol ATM je protokolem určeným pro informaci dálnice, je určen pro přenos dat, zvuku videa.Sítě IP, virtuální LAN a datové rámce spojovaných datových sítí, ATM může nahradit klasické protokoly pro siť LAN, jako je třeba FDDI, diky tomu,ze pracuje na vysokých rychlostech, pracuje na vysokých rychlostech, až GB/s.
ATM se používá pro data i multimedia
Technologie používané k datové komunikaci (ETHERNET) používají pro přenos dat proměnnou délku paketu, přenos navíc probíhá v nepravidelných intervalech, s neurčitým zpožděním paketu, digitální technologie využívá pro přenos malé rámce pevné délky, vysílané v pravidelných intervalech.
Technologie ATM podporuje různé druhy přenosu, včetně dat hlasu a videa.
Přepínáni buněk a přenosovou šířku pásma na vyžádání.
Lze dosáhnout velice vysokých rychlostí přenosu, rychlost až GB/s.
Asynchronní přenos – metoda asynchronního proudu buněk je efektivní z hlediska využití přenosového pásma jednotlivými uzly sítě.
Síť ATM se skládá z následujících komponent:
- Síťové karty – koncové stanice
- Síťové rozhraní pro stávající zařízení
- Přepínače ATM a inteligentní zařízení pro řízení v síti

UNi – User network interface – rozhraní mezi koncovým uzlem a přepínače

Identifikátor spojení – hlavička buňky ATM s sebou nese dva identifikátory ATM
- nereprezentují adresy
1. VPi
2. VCi

Přepínač ATM přečte z každé buňky hlavičky hodnoty identifikátoru a určí, kterému spoji buňka patří, určí nové hodnoty VPi a VCi, přepíše je v hlavičce, vypočte vstupní zabezpečovací kód a pošle je na správný výstupní port.
V síti ATM existují dva základní typy spojení:
1. VCC - spojení mezi dvěma body sítě ATM
2. VPP – protokoly vyšších vrstev, musí být zachována posloupnost buněk ATM, je to spojení
mezi těmi body sítě, kde hodnota VCi byla poprvé přiřazena a kde byla přepsána a
vynulována

Emulace LAN na síť ATM

Hodnocení referátu ATM (Asynchronous Transfer Mode)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  5. červen 2008
  16 533×
  277 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu ATM (Asynchronous Transfer Mode)