ICT

informace
- široký a mnohoznačný pojem, slovo převzaté z latiny
- údaj o určitém prostředí, o jeho stavu a procesech v něm probíhajících

data
- údaje, hodnoty, čísla, symboly
- „surovina“ z nichž se vyrábí informace
- údaje, které jsou zapsány v PC pomocí O a 1 a následně jsou zpracovány

jednotky informace
1 bit – 1b
- jednotka informace

0 – nepravda
1 – pravda

- procesor obvykle neumí se samostatnou jednotkou pracovat, nejmenší objem dat, se kterými umí pracovat je 1B, který obsahuje 8b

1 byte – 1B
- jednotka, ve které se udává velikost paměti

1B=8b
- do jednoho bytu lze uložit 28 znaků, např. čísla v rozsahu 0-255

1B = 28B
1kB = 210B
1MB = 220B
1GB = 230B

frekvence
- jedna operace za 1s
- jednotkou frekvence je 1Hz
- taktovací frekvence – cca 3GHz

Historický vývoj PC

předchůdci

 1. počítadlo Abakus
 2. logaritmické pravítko
 3. mechanické kalkulátory
 4. technologie děrných štítků
 5. automatický parní počítací stroj 

vlastní počítače

 1. počítače nulté generace (ZUSE)
  - elektromechanické počítače využívající většinou relé
 2. počítače první generace (NEUMANN) 
  - tato generace je charakteristické používáním elektronek (tzv. elektronika) 
  - Neumann vymyslel schéma počítače
 3. počítače druhé generace (BARDEEN)
  - charakteristická používáním tranzistorů (tzv. polovodičová elektronika)
 4. počítače třetí generace (KILBY, NOYCE)
  - používá integrované obvody (tzv. polovodičová elektronika)
 5. počítače čtvrté generace (HOFF)
  - tato generace je charakteristická mikroprocesory a osobními počítači

Části PC

základní deska (motherboard)

- plošný spoj osazený potřeb. obvody, zákl. HW propojuje všechny komponenty PC
sloty => připojujeme zasunutím do drážky 
konektory => musíme mít nějaký „protikus“ 
BIOS = program, který funguje od zapnutí PC
nosná deska > sloty, konektory > procesor CPU > operační paměť RAM > nezávislá paměť ROM (<= zde je uložen BIOS – čipová sada) 

HW

- konstrukční, technické vybavení PC

 1. základní jednotka (skříň – vlastní počítač)
 2. vstupní zařízení (klávesnice)
 3. výstupní zařízení (monitor, tiskárna)

multimediální PC => webkamera, sluchátka, reproduktory…

procesor
- mozek PC
- součástí každého PC, výrobci AMD, INTEL
- řídí nějaké procesy
- nejdůležitější součástí je ALU – počítá + ŘADIČ – radí co má dělat ALU

mikroprocesor – funkční stejně procesor jen je minimalizován 

paměť
- prostor kam ukládáme informace, můžeme je uchovat na požadovanou dobu a znovu ji získat na další použití

 1. energetické závislosti
  RAM – vyžaduje pro uložení přísun energie 
  HDD, CD/DVD (optické disky), ROM – nevyžaduje pro uložení energii
 2. režim práce s informací 
  ROM – pouze pro čtení 
  CD/DVD, BLURAY – informace
  CD R+ / CD R- - nedají se přepisovat ale data můžeme přidávat
  CD RW – můžeme přepisovat a přidávat data 

paměť PC

 1. vnitřní
  ROM (obslužné programy) X RAM (operační paměť) 
 2. vnější
  pevný disk (HDD – hard disk drive) X optické disky (CD, DVD…)

HDD / pevný disk
- vnější paměť, natrvalo zabudovaná
- magnetický záznam (ukládá se do soustředných kružnic = stopy)
- 7000 otáček / min
- uchování většího množství dat = pomocí magnetické indukce
- informace se ukládají od vnějšího okraje k vnitřnímu

 1. hlava – čte záznam
 2. motorek – hnací element
 3. sektor – poznáme kde jsou data

HHD => operační paměť <= zde probíhají naše data => CPU => odtud ukládáme zpět na HDD

optické disky
- paměťový prvek tvaru disku
- ke čtení a zápisu se používá světelný paprsek (laser)
- data se ukládají ve spirále od středu k vnějšímu okraji
- plastová nosná deska (průměr 120mm)
- kapacita 700MB

CD R, RW, ROM <= slouží k přečtení, ale data se nedají přepisovat

klávesnice
- je vstupně výstupní zařízení sestávající z kláves (tlačítek, klapek apod.) zpravidla mačkaných prsty
- slouží k psaní textu a ovládání počítačových programů funkčními klávesami (F1 - F12)

Klávesnice na počítači se dělí na několik částí:

Alfanumerická část - hlavní část klávesnice obsahující písmena, čísla a jiné znaky + klávesy Ctrl, Alt, Shift, tabulátor, Enter, Backspace a Caps Lock
Numerická část - Číslice + operační znaménka
Funkční klávesy - F1 - F12 Každá klávesa má určitou funkci zadanou akt. programem
Pomocné klávesy
Kursorové klávesy

počítačová myš
- je malé polohovací zařízení, které převádí informace o svém pohybu po povrchu plochy (např. desce stolu) do počítače, což se obvykle projevuje na monitoru jako pohyb kurzoru
- pro ovládání kurzoru slouží také tzv. tablet, je to podložka citlivá na dotyk, přes kterou se přejíždí perem, tablety jsou nejvíce používány počítačovými grafiky

U přenosných zařízení jsou tři nejběžnější typy náhrady myši:

Trackball – větší kulička je zabudována v zařízení a pohybuje se s ní přímo prstem,
Trackpoint – tlustší malá tyčinka uprostřed klávesnice, která naklánění přenáší na pohyb kurzoru,
Touchpad – destička měřící elektrickou kapacitu, kterou ovlivňuje posunování prstu

monitor
- CRT, LCD
- výstupní zařízení, které zobrazuje textové a grafické informace
- parametry: uhlopříčka, rozlišení, širokoúhlost, obnovení frekvence (CRT) x odezva (LCD), rozhraní

scanner
- převádí papírovou předlohu do digitální podoby
- rozlišení: PPI nebo DPI = počet bodů na jeden palce (25,4cm)
- barevní hloubka: množství odstínů na bod

21 - jednobitová
24 - čtyřbitová
28 – osmibitová

tiskárna
- elektronické výstupní zařízení určené pro přenos dat uložených v elektronické podobě na papír
- rozdělení: jehličková, inkoustová, laserová, termální tiskárna
- parametry: rozlišení (300-1200 DPI), počet stran za minutu, náklady na jednu stranu

plotter
- je grafické výstupní zařízení počítače, klasický plotter kreslí obraz pomocí tužky nebo pera
- použití je převážně na technické výkresy, které kvůli rozměrům nelze na běžné tiskárně vytisknout

reproduktory
- elektro-akustické měniče => mění el. energii na mechanickou = zvuk

sluchátka
- převod energie
- PC musí mít zvukovou kartu

Hodnocení referátu ICT

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Horáková Linda
  28. prosinec 2012
  7 319×
  848 slov

Komentáře k referátu ICT