Týrání seniorů

Zneužívání a zanedbávání seniorů je v celosvětovém měřítku závažný společenský problém. Většina lidí ve společnosti nemá dostatečné informace a znalosti a neví, jak tyto případy řešit. V České republice neexistují komplexní údaje ohledně počtu týraných a zneužívaných seniorů. Podle organizace Život 90, má zkušenosti s týráním více jak 20% lidí nad 60 let. Nejvíce případů zneužívání a týrání je zaznamenáno rodinnými příslušníky, dále pak v institucionálních zařízeních a samotnou společností.

Druhy zneužívání / zanedbávání:

  • Fyzické týrání : způsobení fyzické bolesti nebo i zranění, fyzický nátlak, trestání, omezování pohybu
  • Psychické týrání : vyvolávání duševní úzkosti (zastrašování, snižování sebeúcty, omezování kontaktů, sociální izolace)
  • Hmotné zneužívání : nezákonné nebo nečestné zneužívání nebo používání prostředků a zdrojů starého člověka 
  • Sexuální zneužívání
  • Aktivní zanedbávání: odmítnutí nebo selhání v ošetřovatelských povinnostech včetně vědomé a úmyslné snahy vyvolat fyzické a emoční utrpení starého člověka

Nerespektování lidské důstojnosti (urážky, nerespektování soukromí, ponižování, vyhrožování)
Systémové týrání - druhotné ponižování (nerespektování rozhodnutí seniora, neinformovanost, neumožnění rozhodnout se)
Nevhodné chování (přehnaná péče, nadměrné podávání léků)

Kdo seniory zneužívá?

Příbuzní, kteří mohou na jedné straně hrát velkou úlohu při odkrývání případů týrání a zjednání nápravy, na druhé straně jsou často těmi, kdo se týrání sami dopouštějí, a to zejména finančního zneužívání. Častým důvodem, proč senioři mlčí, je prostý fakt, že se za chování svých vnuků či dětí zkrátka stydí.
Zaměstnanci institucionálních zařízení, rozšířeným způsobem finančního násilí je například "všimné" pro pečovatele a sociální pracovníky. Senioři totiž mají pocit, že si dvacetikorunou zajistí lepší péči. Zaměstnanci zařízení jsou vůči seniorům až agresivní a chovají se nepřátelsky (např. bití, strkání, násilné krmení, omezování, nadměrná medikace, zanedbávání, ponižování, přehlížení a zanedbávání, neposkytování soukromí atd.)

Příčiny zneužívání, týrání seniorů

V České republice stárne populace, zvyšuje se věková hranice a lidí v důchodovém věku přibývá. To společně s důsledky hospodářské krize (nezaměstnanost, nižší příjem) vede k prohlubování špatných vztahů mezi starší a mladou generací. Mladí lidé mají pocit, že svůj omezený finanční příjem musí investovat nejen do sebe, ale i do seniorů.

Druhou největší příčinou je přístup seniorů samotných. Pro týraného seniora je velmi těžké přiznat, že mu ubližuje často jeho příbuzný (syn, dcera), kterému věří a který je pro něho oporou. Staří lidé mají často výčitky svědomí ze své rodičovské výchovy a myslí si, že teď musí naopak vydržet své strádání nebo se bojí, že by se míra agrese mohla zvyšovat. Proto senioři často mlčí a vše se řeší v rodinném kruhu, bez odborné pomoci.

Hodnocení referátu Týrání seniorů

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 463×
  395 slov

Komentáře k referátu Týrání seniorů