Laserové a LED tiskárny

Roku 1975 přišla na trh americká firma IBM s laserovou tiskárnou označenou jako typ 3800, schopnou vytisknout za hodinu až 8500 stran formátu A4.Kvalita tisku laserových tiskáren je na špičkové úrovni .
.Nepracuje na mechanickém principu , nýbrž na fotooptickém.Dosahuje zhruba 10xkrát vyššího tiskařského výkonu , než nejrychlejší stroje mechanické.Znaky jež mají být vytištěny ,tiskárna nedostává v podobě tiskařských typů, ale ve formě matrice s maximalně 18 x 24 vzájemně se překrývajícimi body.Uvnitř tiskárny je umístěn fotosyntetický buben.Paprsek helium-neonového laseru svým dopadem na kladně nabitý povrch bubnu, lokálně vybíjí náboj a tím na něm vytváří negativní obraz pŕenášených znaků, který zachycuje jednu celou straánku textu.Text je přenesen za pomoci práškového barviva(TONERU) na normální papír a nakonec na něm je za teploty přibližně 200° fixován.Bez tohoto tepelného procesu , by se text na papíře dal setřít.Buben je pak plošným osvětlením zbaven náboje , očištěn od ulpělých práškových částic a je novým nabitím téměř okamžitě připraven na následující tiskovou stranu.Celá tato příprava proběhne za jednu otáčku bubnu.Texty určené k vytištění se v tiskárně přechodně ukládají v elektronické paměti a odtud vyvolávají mikroprocesorem v tempu přizpůsobeným rychlosti tisku.
Laserové tiskárny dělíme:1) podle rozlišení 300 dpi a více
2) podle rychlosti 4,5 str./min a více
3) podle velikosti paměti 0,5 MB a více
Laserové tiskárny vyrábí řada výrobců.Za standartní tiskárny jsou v současných letech považovány tiskárny firmy Hewlett Packard -HP laset Jet s číselným označením 2, 3, 4, a jejich modifikace.Speciálním jazykem pro některé laserové tiskárny , pomocí kterého lze docílit kvalitnějšího tisku je PostCript.
Cena tiskárny se pohybuje asi tak od 10 000 do 20 000 Kč.Na provoz potřebujeme černou náplň cca. 600,-Kč, což stačí tak na 1000 stánek.Barevné náplně jsou dražší, cena se pohybuje kolem 1000 Kč.

LED tiskárny

LED tiskárny pracují na obdobném principu, jako tiskárny laserové.Na rozdíl od klasické laserové technologie je systém LED diod konstrukčně jednodušší , má méně pohyblivých částí, nevyžaduje prakticky žádné nastavování a je odolný proti případným otřesům.Technologie LED využíva jako zdroj světla liniové pole polovodičových diod LED (Light Emitting Diode).Toto pole se skládá z několika tisíc mikrodiod ,uložených v řadě vedle sebe přes celou šíři obrazového válce.Každá dioda může vytvořit samostatný obrazový bod.Konstantní ostrost obrazu po celé šíři obrazového válce je zaručena tím , že všechny světelné paprsky z jednotlivých diod dopadají na povrch válce kolmo a mají stejně dlouhou dráhu.

Cena tisku
Na tiskárnách je důležitá nejen jejich pořizovací cena, kvalita tisku, rychlost tisku
a další vlastnosti , ale také cena, kterou je nutné zaplatit za vytištění jedné stránky.
V laserových tiskárnach je kartidž (kazeta) s tonerem.Firmy ke svým tiskárnám nabízí většinou běžné kartidže a velkoobjemové kartidže, kteé obsahují více tenoru , ale jsou samozřejme dražší.Kartidž s tonerem někdyobsahuje i válec, který se pak společně sprázdnou kartidži od toneru vyhodí.U jiných tiskáren vydrží válec déle (např. u tiskáren Kyocera, po celou dobu životnosti tiskárny) nebo například na vytištení 10 000 nebo 20 000 stran.Pak je nutné ho vyměnit , tedy zakoupit, což představuje další náklady.Cena tonerové nadrže i válce je u každé tiskárny jiná , a jiná je tedy i cena za vytištění jedné stránky.Cena za vytištění jedné stránky s 5 % pokrytím plochy u laserových a LED tiskáren se pohybuje v rozmezí od 50 haléřů až zhruba do 1,20 Kč (včetně DPH).Rozdíly mezi tiskárnami jsou tedy poměrně velké.

Hodnocení referátu Laserové a LED tiskárny

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  4. prosinec 2007
  6 435×
  564 slov

Komentáře k referátu Laserové a LED tiskárny