Microsoft versus vláda USA

Již déle než 3 roky trvá soudní spor, ve kterém proti sobě stojí světová softwarová firma Microsoft a ministerstvo spravedlnosti USA spolu s 19 státy USA. Microsoft byl obviněn z porušování hospodářské soutěže, vytváření monopolu,nezákonného vzájemného vázání prodeje produktů.Za vznikem procesu stojí několik největších konkurentů firmy Microsoft, zejména společnosti Netscape, America Online a Sun Microsystems. Proces je pozoruhodný a z určitého pohledu pro nás až nepochopitelný proto, že se v něm státní administrativa snaží zasahovat do ryze technických záležitostí i do funkce a struktury soukromé společnosti.Tato práce shrnuje chronologii dosavadního průběhu soudního sporu.
V červenci 1994 Microsoft podepsal a ministerstvem spravedlnosti USA opatření, které stanoví, že Microsoft nesmí vyžadovat po výrobcích počítačů, kteří kupují licence na operační systém Windows, aby současně kupovali i licence na jakýkoliv další softwarový produkt (vázaný prodej). V srpnu 1995 bylo toto opatření schváleno a vzato na vědomí okresním soudem. V září roku 1996, více než 14 měsíců poté, co Microsoft uvedl na trh svůj operační systém Windows 95 s integrovanými funkcemi internetového prohlížečem (Internet Explorer), vyvolává na podnět konkurenčních firem ministerstvo spravedlnosti USA vyšetřování licenčních praktik Microsoftu, souvisejících právě se zmíněným internetovým prohlížečem.O rok později podává ministerstvo spravedlnosti u okresního soudu stížnost prohlašující, že internetový prohlížeč je ve smyslu výše citovaného opatření samostatný produkt a Microsoft tak opatření nedodržuje. Microsoft ale namítá, že internetový prohlížeč je ve skutečnosti integrální součástí operačního systému. Po seznámení se s reakcí Microsoftu žádá ministerstvo soud o příkaz, kterým by zakázal Microsoft nutit výrobce k instalaci programu Internet Explorer. V roce 1997 vydává soudce tento příkaz, pojímající Internet Explorer jako samostatný produkt → zakázal, aby Microsoft nutil své zákazníky kupovat Windows 95 s produktem Internet Explorer. Microsoft se odvolává, ale akceptuje, že dopisem informuje všechny výrobce, že nemusí instalovat s operačním systémem soubory Exploreru.
Těsně poté podávají ministerstvo spravedlnost a některé státy USA další žaloby podle antitrustového zákona – Microsoft na ně bezprostředně reaguje vyjádřením, že nemají opodstatnění a poškozují jak spotřebitele, tak i softwarový průmysl.Při prvním projednávání těchto nových žalob dochází soud k závěru, že není zapotřebí vyhovět žádosti(ovšem vláda se odvolala. Po uvedení Windows 98 na trh ruší jednomyslně odvolací soud předběžná opatření vydaná v roce 97 a konstatuje, že Microsoft jednoznačně prokázal přínos integrovaného návrhu Windows 98 se zabudovanou funkcí prohlížení internetu, a že jakékoliv omezování technologického rozvoje by bylo v rozporu se základním smyslem antitrustového zákona. V reakci na rozhodnutí odvolacího soudu, který podpořil Microsoft, ohlašuje vláda USA, že změní zaměření své žaloby a požaduje nové kolo výpovědí pracovníků Microsoftu. Ten podává protižalobu na generální prokurátory 20 států USA a obviňuje je,že protiústavně ohrožují práva na duševní vlastnictví=autorská práva. Soudce přijal vládní návrhy,ale Microsoft žádá o zamítnutí celé aféry, protože ani shromážděné důkazy, ani dřívější rozsudky žalobu nepodporují. Soudce vydává souhlas se zpřístupněním výpovědí, ale tyto výpovědí jsou považovány za velmi důvěrný materiál(musí mít souhlas jednotlivých stran). A tak se případ odložil o dva týdny. Soudní proces proti Microsoftu začíná v září 1998, Netscape i vláda USA opakovaně obviňovaly Microsoft z omezování rozvoje firmy Netscape a prodejej ejjího prohlížeče.Ukazuje se, že o rozdělení trhu, z kterého je obviňován Microsoft , spíše usilovala firma AOL ve svém jednání s Netscapem.Jeden svědek ale uvedl, že Microsoft ohrožovala konkurence jak od programovacího jazyka JAVA společnosti SUN, tak od internetových prohlížečů Netscape.V průběhu jednání dochází k velké dohodě mezi společnostmi AOL,Netscape a Sun, která dává za 4,2 mld dolarů firmě America Online kontrolu nad webovým místem i prohlížečem Netscapu a činí z AOL největší světovou on-line firmu. Microsoft vítá tuto událost jako důkaz konkurenčnosti a rychlý vývoj trhu, vyvracející jakékoliv dohady o případném monopolu Microsoftu na cokoliv. Na začátku prosince 1998 šéf Microsoftu- Bill Gates prohlašuje, že z vládního antitrustového procesu mají užitek konkurenti, nikoliv uživatelé, a vzniklá situace může ohrozit budoucnost celého technologického průmyslu. Z výpovědí svědků Microsoftu, je zřejmé, že konkurence v softwarovém průmyslu je živá, značná a zdravá, že uživatelé chtějí internetové technologie obsažené v operačním systému, a že Windows jsou nejkompletnější systém na trhu. Microsoft ukončil první kolo své obhajoby v roce 1999, poté co se prokázalo, že zdokonalení technologie JAVA, nabízejí programátorům větší možnosti při tvorbě aplikací v tomto jazyku.Následovala 3 měsíční přestávka na další fázi procesu, kde je možnost vyvracet či argumentovat.
Červen 1999 začalo druhé kolo,potvrdilo se svědectví Microsoftu, že konkurence v softwarovém průmyslu je živá, značná a zdravá. A zpochybnilo se i tvrzení žaloby, že Microsoft má monopol a brání Netscapu v distribuci jeho internetového prohlížeče.V září přednášely obě strany závěrečné řeči, soud se ovšem přiklonil k postoji žalující strany tj. vlády a 19 států USA, ale toto je pouze postoj soudu nikoliv rozsudek.V listopadu 1999 jednání o mimosoudní vyrovnání Microsoftu a ministerstva. Bohužel bylo toto jednání bezvýsledné.Závěrečný rozsudek vynesl okresní soudce v červnu 2000 a přiklonil se na stranu obžaloby.Odsoudil Microsoft za porušování volné hospodářské soutěže, vzájemného vázání prodeje různých produktů a usilování o vytvoření monopolu. Součástí rozsudku jsou i vládou navrhovaná opatření tj.zejména rozdělení Microsoftu na dvě nezávislé firmy a zveřejnění zdrojových kódů jejich produktů. Microsoft nesouhlasil a udával důvody jako poškození spotřebitele,negativní dopad na další firem atd. a podal ještě v červnu 2000 odvolání a požádal americký odvolací soud o pozastavení platnosti konečného rozsudku.Soud pozastavil rozsudek až do konečného výsledku odvolacího řízení a předal případ přímo Nejvyššímu soudu USA( k tomu by došlo stejně, protože by se každopádně odvolala ta strana, která by u odvolacího soudu prohrála).
Sleduji tento soud už několik let, ale bohužel soud ještě po těchto letech nedospěl ke konečnému rozsudku. Poslední zprávy tvrdí, že Microsoft se chce odvolat až nejvyššímu soudu. Dle mého soudu je to jasný monopol a těm by se mělo zabránit.

Literatura: Webové stránky
Právní rádce

Hodnocení referátu Microsoft versus vláda USA

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  27. prosinec 2007
  4 901×
  956 slov

Komentáře k referátu Microsoft versus vláda USA