Soudy v ČR

Rozdělení soudů

Soudní moc v České republice vykonávají nezávislé soudy. Podle ústavy České republiky tvoří soustavu Nejvyšší soud (v Brně), Nejvyšší správní soud (dosud nezřízený), vrchní soudy (pro Čechy v Praze, pro Moravu a Slezsko v Olomouci), krajské soudy a okresní soudy.

Ústavní soud

Samostatné postavení má Ústavní soud, který dohlíží na dodržování ústavnosti, posuzuje soulad zákonů a všech mocenských rozhodnutí s ústavou.

v Brně má postavení okresního soudu Městský soud, v Praze Obvodní soudy a postavení krajského soudu v Praze Městský soud

v Brně, Praze, Ostravě: Krajské obchodní soudy

Soud = nejobecnější nezávislý orgán posuzující realitu ve vztahu k právu.

Pravomoc soudu

- určení orgánu, oprávněného v dané věci rozhodovat a meze tohoto rozhodování

- projednávání a rozhodování věcí, které vyplývají ze soukromoprávních vztahů

- rozhodují o vině obžalovaného a o trestu za spáchaný zločin

- spory o pravomoc mezi soudy rozhodují vrchní soudy

Soudní řízení veřejné

- forma kontroly výkonu soudnictví, veřejnost může být vyloučena jen z důvodů, které stanoví zákon, přesto musí být rozsudek vždy veřejně vyhlášen

Soudce

- starší 25 let, s právnickou VŠ, po složení odborné justiční zkoušky, bezúhonný, jmenován doživotně prezidentem, skládá slib

- odvolání soudce pouze na vlastní žádost, kvůli úmrtí nebo spáchá-li trestný čin

Soudce Ústavního soudu

- starší 40 let, nejméně 10 let činný v právnickém povolání, funkční období je dlouhé 10 let

Advokát

- fyzická osoba zapsaná do seznamu advokátů Českou advokátní komorou

- podmínky: plná způsobilost, VŠ práva, tříletá praxe koncipienta, složení advokátní zkoušky a složení slibu

- činnost: poskytování právní pomoci klientovi, zastupování ho před soudem a úřady, ochrana jeho práv (mlčenlivost)

Ostatní

Do justice ještě kromě soudů patří státní zastupitelství (hájí zájmy státu, je mu podřízeno ministerstvo spravedlnosti), justiční stráž, vězeňská služba, advokacie, notářství (poskytování právních porad, odhadů, ...)

Hodnocení referátu Soudy v ČR

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  9 304×
  280 slov

Komentáře k referátu Soudy v ČR

Domuš
Dobrý :)) děkuji za jedničku