Moc soudní

Soudní moc je nezávislá, není odpovědna žádné jiné moci. Ústavou je jí zaručena nezávislost. Soudní moc poskytuje ochranu občanů, práva a subjektů.

Soudcem z povolání může být - bezúhonný občan, který má ukončené VŠ právnické vzdělání, vykonal praxi justičního čekatele a obor ukončil justiční zkouškou. Soudce je vázán pouze zákonem.

Soustava soudů:

  • Nejvyšší soud - Brno
  • Nejvyšší správní soud
  • Vrchní soudy - Olomouc, Praha
  • Krajské soudy
  • Okresní soudy
  • Nejvyšší soud je soud ústavní se sídlem v Brně
  • Občanské soudní řízení

Občanským soudním řízením, neboli civilním procesem nazýváme postup soudu, v němž se jedná a rozhoduje o právech a povinnostech občanů, PO, z oblasti práva občanského, obchodního, rodinného a pracovního. Je upraven Občanským soudním řádem (OSŘ). Řízení se koná před nezávislým soudem, který je místně a věcně příslušný k projednání věci. K řízení v prvním stupni je příslušný - okresní soud. Krajský soud pak v druhém (věci, osoby, stávky).V občansko soud. Řízeních rozhoduje samosoudce nebo senát.

Hodnocení referátu Moc soudní

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. srpen 2008
  16 015×
  152 slov

Komentáře k referátu Moc soudní

Anonym
Díky všem kdo píší takové referáty na tento web!
Anonym
Je to tu moc super!