Mobilní telefony

Osnova:
I. Mediální kampaň
II. Operátoři a uživatelé
a) Historie mobilních komunikací
b) Přístup operátorů k zákazníkům
c) Uživatelé mobilních telefonů
d) Vliv mobilních telefonů na lidské zdraví
III. Výhled do budoucna
Tak tuto otázku jsme mohli slýchávat koncem loňského roku v televizi, v rádiu nebo jsme se s ní mohli setkat v tisku a na internetu. Nabádala potenciální uživatele ke koupi předplacené sady „Go“ od Eurotelu. Podobné reklamy jsme mohli vidět i od ostatních operátorů, i když byly poněkud více konzervativní. Ať už Eurotel, Paegas nebo Oskar, všichni chtěli nalákat co nejvíce zákazníků, aby se mohli v roční statistice chlubit s co největším číslem.
Dění v oblasti mobilních komunikací se u nás začalo odvíjet v roce 1991, kdy společnost Eurotel začala provozovat analogovou síť mobilních telefonů NMT. V té době se cena mobilních telefonů pohybovala kolem 50 000 Kč a svým vzhledem připomínali spíše cihlu než telefon.
Od té doby se však mnoho změnilo. V současné době u nás provozují služby mobilních sítí tři operátoři – Eurotel, Radiomobil a Český mobil. Všichni tři provozují digitální mobilní sítě (GSM). Všichni tři operátoři nabízejí kromě hlasových služeb také služby jako SMS zprávy, mobilní internet, roaming a spoustu dalších služeb, což je také jedno z kritérií pro výběr operátora. Zde bych se zmínil o záměrném matení zákazníků, když jim v roce 1996 při nástupu technologie GSM v České republice Eurotel tvrdil, že zkratka GSM znamená „Global System for Mobile Communications“. Tato zkratka vznikla v 80 - tých letech a znamená „Groupe Special Mobile“, což byla francouzská skupina vědců, která navrhla standard pro sítě GSM. Pro někoho je to asi nepodstatná maličkost, ale možná by bylo zajímavé zjistit, zda tím Eurotel něco sledoval, nebo ji změnil jen proto, že zní komerčně lépe. Nutno podotknout, že by se reklama Eurotelu na předplacenou sadu “Go” dala vysvětlit také jako “ Ty jsi jenom hloupý zákazník, který o mobilních komunikacích neví vůbec nic, stejně jako všichni ostatní, tak si kup “Go” a plať ”. Někdo možná může namítnout, že reklamy Radiomobilu vyznívají stejně. Možná má pravdu, ale v jejich reklamách to není tak zřejmé jako v případě Eurotelu. Když vezmeme v úvahu, že naše mobilní operátory vlastní z větší části zahraniční nadnárodní korporace, pak je možné, že je pro ně český národ pouhý plebs, ze kterého mohou akorát vymámit peníze za mnohdy nekvalitní služby.
Dnes vlastní mobilní telefon snad každé druhé dítě a lze jej pořídit prakticky „za babku“. Tím se nám otevírá otázka: Mobilní telefony ve školách – ano či ne? Na toto téma již bylo mnoho napsáno v odborném tisku, proběhlo mnoho diskusí mezi odborníky, ale jedno je jisté – Mobilní telefon by přinejmenším neměl rušit výuku. Pravdou je, že spousta lidí neudělá bez mobilního telefonu ani krok. Ať už manažeři, řidiči, technici nebo třeba umělci, všichni používají mobilní telefon jak k pracovním účelům, tak i pro soukromé záležitosti. Výhody mobilního telefonu jsou jednoznačné, a navíc při krizových situacích např. při dopravní nehodě je mobilní telefon k nezaplacení a mnohdy může zachránit život. Mezi uživateli mobilních telefonů panují rozepře o tom, který operátor je nejlepší. Je logické, že každý hájí tu mobilní síť, ve které je účastníkem. Nedá se jednoznačně říci, která síť je nejlepší, i když uživatelé mobilní sítě Eurotel si myslí, že oni mají nejlepšího operátora. Zřejmě největší „výhrou“ pro mobilní operátory se staly předplacené karty „Go“, „Twist“ a Oskarta. Tyto karty mají prakticky srovnatelné služby s tarifními programy a to je zřejmě důvod, proč si je spousta lidí pořizuje a proč dnes vlastní mobilní telefon v České republice skoro polovina populace. Díky těmto kartám se zvedl počet uživatelů mobilních telefonů hlavně v řadách školáků. Je opravdu nutné, aby skoro každý školák vlastnil mobilní telefon? Nebo je to jen „image“, tak jako byly dřív cigarety?
V poslední době začali vědci zkoumat, zda mají mobilní telefony vliv na lidské zdraví či nikoliv. Tato otázka není dosud zcela vyřešena, přestože se tím zabývala spousta vědců jak z nezávislých institutů, tak i vědecké týmy, které má každý výrobce mobilních telefonů. Z toho vyplývá, že uživatelé mobilních telefonů jsou v nejistotě, jestli se mají obávat o své zdraví či nikoliv. V Americe nalezli alespoň částečné řešení v tom, že ke každému mobilnímu telefonu přidají vysvětlující kartičku s popisem vlivu mobilního telefonu na lidské zdraví.
V posledních letech se začíná mluvit o tzv. sítích třetí generace (UMTS). Tyto sítě by nám měli již brzy umožnit nejenom hlasové spojení, ale i např. videokonference, přehrávání hudby nebo filmů, širokopásmový přenos dat a spoustu dalších možností, které nejsou v sítích GSM technicky proveditelné. Bude zajímavé sledovat jak se mobilní telekomunikace a mobilní informační technologie vůbec budou vyvíjet. Dá se předpokládat, že jednou nahradí mobilní telefony všechny pevné telefonní linky a mobilní zařízení se stanou běžnou součástí života každého z nás.

Hodnocení referátu Mobilní telefony

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. srpen 2008
  8 867×
  781 slov

Komentáře k referátu Mobilní telefony

nikdo