Monitory

Obrazovka

Obrazovka dostane obrazové informace z počítače ve formě různě silných napětí. Jedná se o vakuovou trubici s mínus pólem a z pulsového pólu.

Barvy

Co se týče barvy (červená, zelená, modrá), „střílí“ vždy jedna katoda jako kanón elektrody ve směru světelné vrstvy, někdy nazývané fosforovou. Ta začne svítit – vždy je zasažen jen jeden obrazový bod a je stanovena jeho světelná síla.To se děje po řádcích zleva nahoře směrem doprava dolů. Každý bod světelné vrstvy tvoří tři barevné barevné body: červená, zelená a modrá (RGB). Pokud jsou barevné body „ostřelovány“ elektrony s různou intenzitou, vzniká míchaná barva. Pokud jsou všechny barvy „ostřelovány“ stejně silně, vzniká bílá. Při vynechání všech tří barevných bodů zůstane bod černý.

Masky

Krátce před světelnou vrstvou jsou spojovány paprsky elektronů, aby bylo možné zasáhnout zacílený barevný bod. Většina cenově výhodných monitorů pracuje pracuje s děrovanou maskou z tenoučkého kovu. Paprsky elektronů jsou skrz otvory směrovány na odpovídající bod. Drážkovaná deska je v podstatě to samé jako děrovaná maska, je tvořena pouze z podlouhlejších děr, tedy štěrbin. U rýhované masky jsou jemné drátky. Ty probíhají svisle, jsou pod napětím a navigují tak paprsky přesně na cíl.

Ochrana

Elektrické přístroje produkují elektrické a magnetické paprsky. Toto záření může být lidskému zdraví nebezpečné (elektrosmog). Železná mřížka, nebo prášková vrstva jej zadržuje uvnitř pod krytem. Tak nepřijde uživatel počítače se zářením do styku.

Zdroj

Monitor je zásobován energií přes síťový díl. Transformátor vyrábí pak vysoké napětí okolo 25 500 voltů, které jsou pak dále přenášeny na obrazovku.

Magnetická cívka

Okolo skleněné desky probíhá kolem dokola magnetická cívka. Ta má za úkol odmagnetizovat masku, aby se tak zabránilo chybám v barevnosti: při spuštění monitoru automaticky a během provozu manuálně. Většina elektronů, které jsou „vystřelovány“ na světelnou vrstvu, je transformována na světlo, tedy obraz. Zbytek zachytí magnetická cívka a odvrací jej nazpátek dovnitř. Tím jsou chráněny oči ( nízké záření).

Rozdíly mezi obrazovkami

Standardní obrazovka

Normální katodová obrazovka (CRT) je konstruována jako baňka a je klenutá směrem ven. Tato forma byla po dlouhá léta nutná, protože mohla nejlépe vydržet vysoký podtlak (vakuum) uvnitř obrazovky. Děrovaná, štěrbinová nebo rýhovaná maska jsou klenuty stejně jako samotná obrazovka. Obrazové body uprostřed obrazovky jsou obzvláště ostré, protože elektronové paprsky vystupují přímo a ne šikmo jako na krajích.

Plochá obrazovka

Stále více výrobců nabízí nyní monitory s plochou obrazovkou. Také odpovídající maska je rovná, tedy plochá. Paprsky elektronů jsou díky nejnovější technologii zobrazeny přesně a ostře na okrajích a v rozích. Další přednosti: Obrazy nejsou díky klenutí při pohledu ze strany zkresleny. Rovněž reflex se vyskytuje daleko méně, protože e u plochého skla možné lépe zamezit odlesku.

Hodnocení referátu Monitory

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  2. únor 2008
  3 991×
  430 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Monitory

MartinH
Nesmírně amatérský referát s četnými chybami. Hodnota nulová.