Počítačová grafika

Grafické editory můžeme rozdělit do dvou skupin: - bitmapové editory -vektorové editory

Bitmapy
Bitmapy (rastry) jsou obrázky tvořené velkým množstvím bodů, které dávají dohromady požadovaný obrázek. To se projevuje kostrbatostí obrázku v některých místech a také při velkém zvětšení. Bitmapy se používají především pro digitální fotografie a pro obrázky na webu.Bitmapové obrázky jsou lehce editovatelné, ale zabírají mnoho místa na disku. Pro příklad: stejný obrázek, který má ve formátu vektorového editoru Corel Draw velikost 261 kB má ve formátu BMP (nejčastěji užívaný bitmapový formát) velikost 12 MB, ve formátu GIF (formát grafických souborů užívaný pro internet) velikost 4,3 MB, ve formátu CPT (formát programu Corel Photopaint) velikost 17 MB a ve formátu PSD (formát používamý Programem Adobe Photoshop) také velikost 17 MB.

Nejčastěji používané bitmapové formáty
- rastry CompuServe
Rastry CompuServe mají příponu .gif a používají se hlavně v síti internet. Jejich barva je omezena na 256 barev (8 bitová barevná hloubka).
- rastry Windows
Klasické rastry Windows mají příponu .bmp a jsou jedním z nejrozšířenějších formátů. Používají až 16 milionů barev (24 bitová barevná hloubka)
- rastry programu Adobe Photoshop
Rastry programu Adobe Photoshop mají příponu .psd. Obvykle se pro rozšiřování obrázků nepoužívá a tak se s ním dá setkat velmi obtížně.
- rastry JPEG
Jsou velni rozšířeným formátem, soubory mají příponu .jpg Tento formát používá obrazovou kompresi, takže soubory nejsou tak velké jako u ostatních formátů.

Bitmapové editory
Bitmapové editory jsou programy pomocí nihž lze editovat a retušovat bitmapové obrázky. Nejrozšířenějšími a nejprofesionálnějšími editory jsou tyto programy: Adobe Photoshop, Corel Photopaint, Paintshop pro a program Malování dodávaný standartně s Windows.

Vektorové obrázky
Ve vektorových obrázcích se obraz neskládá z jednotlivých bodů, ale z křivek a bodů které jsou přesně popsány. To má velkou výhodu, jelikož všechny objekty v obrázku jsou snadno editovatelné a obrázek zabírá málo místa na disku.

Často užívané vektorové formáty
zapouzdřené postscripty
Zapouzdřený postscript je hlavním formátem pro přenos grafik mezi grafickými studii. Postscript je jazyk vymyšlený a stvořený firmou Adobe roku 1982. Tento jazyk slouží k popisu tiskové stránky, jeho úkolem je tedy popsat vzhled stránky tiskárně. Ne každá tiskárna však postscript umí. Zapouzdřené postscripty mají příponu .eps.
- soubory aplikace Adobe Illustrator
Tento formát využívé program Adobe Illustrator a soubory v tomto formátu mají příponu .ai
- soubory programu Corel Draw
Obrázky stvořené v programu Corel Draw mají příponu .cdr

Vektorové editory
Mezi nejrozšířenější a nejznámější vektorové grafické editory patří program Corel Draw, který umožňuje kromě kreslení také tvorbu různých dokumentů a dále pak program Adobe Illustrator.

Barvy v počítačové grafice
Barvy se v počítačové grafice tvoří pomocí různých barevných systémů. Nejrozšířenější jsou dva, RGB a CMYK. Rozdíl mezi nimi je tento: barevný systém RGB tvoří barvy pomocí kombinace tří základních barev - červené, zelené a modré (proto RGB - red, green a blue), tento systém se užívá u monitorů. Systém CMYK tvoří barvy pomocí kombinace barev azurové, purpurové, žluté a také podílu černé. Tento barevný systém se užívá u tiskáren.

Publikační software
Publikační software se používá v redakcích časopisů a vůbec všude, kde je třeba vytvořit dokument špičkového vzhledu. Publikační software není levnou záležitostí, nejlevnější přijde na okolo 15000 Kč. Mezi nejznámější publikační software patří Corel Ventura, která je určena spíše pro tvorbu knih, Adobe Pagemaker určený pro noviny, QuarkXpress který je na všechno a Adobe InDesing, který představuje snahu firmy Adobe Systems o vytlačení konkurenčního QuarkXpress z trhu.

CAD software
CAD programy slouží pro navrhování domů nebo různých součástek. V CAD programech je třeba přesně definovat každý bod, úsečku, kružnici nebo každé další prvky. CAD programy jsou tedy v podstatě vektorové editory rozšířené o podporu kótování a dalších funkcí určených pro stavaře a konstruktéry. Moderní CAD programy dovolují také 3D modelování součástek a budov nejprve nakreslených. Nejznámější firmou vyrábějící CAD software je Autodesk, jehož produkty jsou velmi rozšířeny. Mezi nejpoužívanější programy z této oblasti se řadí Autocad R 14, Autocad LT a Autocad ( Autocad LT je jakousi odlehčenou verzí Autocadu a je proto také levnější. CAD programy nepatří mezi levnou záležitost, jejich cena se pohybuje od desítek až do statisíců. Pro příklad Autocad R 14 stojí okolo 130 000.
Na závěr bych se chtěl zmínit o českém CAD programu VariCAD pocházejícím od liberecké firmy Varicad.

Hodnocení referátu Počítačová grafika

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. červen 2008
  6 307×
  673 slov

Komentáře k referátu Počítačová grafika