Výhody CADu

Některé z dalších vlastností Design CADu
· možnost deformace objektů přímou manipulací s jednotlivými body čar, ploch, těles
· nekonečné UNDO (Krok zpět), které opravdu vrací zpět předchozí stavy před provedením libovolné operace
· nastavení parametrů pro příkaz přímo za běhu (např. po spuštění příkazu TEXT lze nastavit jeho výšku, úhel, písmo, styl písma, centrování, barvu, vrstvu) a každá změna v nastavení se ihned viditelně projeví v náhledu
· ke každému grafickému prvku kresby lze vyvolat tzv. Infobox, který nejenže zobrazí veškeré informace o vybraném prvku (barva, vrstva, materiál, základní rozměr, počet bodů a jejich souřadnice,...), ale dovoluje ihned interaktivní změnu těchto parametrů
· není třeba se bát úbytku pracovní plochy anebo „nepořádku“ na ní, protože takřka vše kromě hlavního příkazového menu je možno skrýt
· umožňuje záznam a spuštění vlastních maker v jazyce BasicCAD
· vrstev je 1000 a lze je různě filtrovat a provádět s nimi hromadné operace
· lze vytvářet vlastní panely nástrojů (ikon), definovat uživatelské menu a klávesové zkratky
· kreslí dvojité čáry s automatickým přerušením při křížení (kreslení zdiva)
· v textech se používají jak TTF fonty Windows, tak i vlastní vektorové fonty
· uživatel si může uložit šablony, které uchovají všechna jeho nastavení výkresu, včetně měřítka, velikosti papíru, okrajů a mnoha dalších parametrů
· náhled tisku je interaktivní - umožňuje nastavit okraje a velikost výkresu dynamicky nebo číselně
· podporuje dávkový tisk
· import a export rastrových souborů ve formátech BMP, JPG, TGA, PCX, PCT (Macintosh PICT), PSD (Photoshop), WMF, PNG, WPG (Word Perfect), AWD (Microsoft Fax) a EPS (Encapsulated PostScript)
· Upperspace je jeden ze zakládajícím členů aliance Open DWG, která pomáhá výrobcům CAD programů dosáhnout univerzálnějšího přenosu dat pomocí společného souborového formátu DWG. Při exportu lze zvolit verzi AutoCADu od verze 2.5 až po verzi 2000
· z vektorových formátů podporuje kromě DWG export a import do DXF, DWG, IGES, WPG, WMF, VRML a RIB formátu
· umí hromadnou konverzi dat do jiných formátů
· načítá bitmapy, dovoluje přes ně kreslit a tisknout je společně s kresbou
· má přímou podporu skenování s možností okamžité konverze bitmapových předloh na vektory (vektorizaci)
· výkresy lze přenášet do jiných aplikací prostřednictvím schránky Windows a rozhraní OLE
· spolupracuje s Internetem – přímé odesílání výkresů e-mailem, výstup do VRML
· DesignCAD akceptuje uživatelský styl šrafování při importu a exportu do formátů DWG a DXF
· výběr oblasti mnohoúhelníkem nejen čtyřúhelníkem, výběr pomocí různých filtrů (podle stylu čáry, vrstev,...)
· DesignCAD umí přiřadit určitou barvu a typ čáry k vrstvě a uložit toto nastavení společně s výkresem. Při změně vrstvy pak automaticky přepíná na vámi nastavený typ čáry a barvu
· podporuje vytváření vlastních šrafovacích vzorů (přidáno 70 nových šrafovacích vzorů) a uživatelských čar s libovolnými značkami
· má plnou sadu příkazů pro kótování, formát kóty lze libovolně uživatelsky nastavit
· součástí dodávky je více než 50 textur pro určité stavební typy jako jsou : cihla, skála, mramor, kámen apod.
· umožňuje nastavit libovolnou nenulovou tloušťku pro kótovací čáry
· tlačítka příkazů v posuvníkových lištách zrychlují přístup k příkazům a lépe využijí plochu obrazovky
· pro rychlý pohyb po kresbě se hodí tzv. "Sokolí oko"
· příkaz „Vyber následující“ umožňuje pomocí klávesové zkratky přepínat mezi překrývajícími se prvky při výběru

Hodnocení referátu Výhody CADu

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  15. leden 2008
  3 088×
  502 slov

Komentáře k referátu Výhody CADu