Scanner

Skener je zařízení, které slouží ke snímání předlohy do počítače. Pracuje na principu digitalizace (převodu na číselnou hodnotu) odstínu barvy na předloze procházející pod snímacím prvkem.
U všech typů skenerů je skenovaný obraz buď prosvětlován
- pak jde o skenování průsvitem
nebo osvětlován výkonným zdrojem světla
- pak jde o skenování odrazem

Typy:
černobílý
barevný - většina dnešních skenerů má možnost snímat v TrueColor (tj. 16.7 mil barev)

ploché, stolní - zařízení, které samo pohybuje snímacím ramenem-hlavicí, dnes nejpoužívanější varianta skeneru. Většinou pouze do rozměru předlohy A4.
(maximální rozlišení 5000 dpi)
bubnový (průchodový): předloha je (staticky) nalepena na pohyblivém válci a snímána paprskem, fotonásobiče (až 18000 dpi)
ruční, vtahovací, prostorový (je schopen díky snímání magnetickou rezonancí vytvořit v počítači (digitalizovat) trojrozměrnou reprezentaci snímaného předmětu)

Princip Skenery zachycují hodnoty jasnosti tří základních barev (červená, zelená a modrá).
Obrazová předloha je po řádcích osvětlována a odražené světlo je vedeno přes optický systém k přijímači, který je tvořen senzory, nebo prvky na bázi fotobuněk. Přijímač pak převádí obrazovou informaci na digitální signál a posílá ji dále počítači.

 

CCD - Change Coupled Device
polovodičové zařízení, které převádí světlo na elektronické impulzy
- přijímač je složen ze stovek fotobuněk
Elektrický signál je úměrný síle světla, které dopadá na buňku. Signál, který odpovídá jednom pixelu v obraze, je přeměněn na binární číslo. Tmavá místa, která reflektují méně světla, obdrží nízká čísla, opačně pak světlá místa. Standardem je CCD s 256 stupni šedi, nebo stupni světlosti. Pro rozlišení 300x300 dpi na předloze DIN A4 jsou potřebné řádky CCD asi s 2600 prvky.
U dražších skenerů (bubnových) se používají fotonásobiče(místo CCD) = Fotokatoda s enormní stabilitou a schopností číst i malá světelná kvanta v celém rozsahu viditelného světla Jako zdroj světla se většinou používají zářivky.

U barevných stolních:
• 3 pass postup
• jednoprůchodový skener(1 pass postup)
3 pass postup - celá plocha je nasnímána 3x s různými barevnými filtry. Ze tří dílčích skenů pak vznikne výsledný obraz. Tzv. true color skenery registrují při každém průchodu 8 datových bitů na pixel, tzn. barevná hloubka 24 bitů, zobrazení 16,7 mil. barev.

jednoprůchodový skener - je rychlejší, předloha je snímána po řádcích všemi třemi barvami
= používá 3 přijímače CCD a každým z nich je snímána informace pro jednu určitou barvu

„scanovací“, snímací hlavice = klíčová součást skeneru, která obsahuje zařízení citlivé na přicházející světlo. Převádí je na analogový signál, který je pak přenášen do vlastního skeneru, tam je zpracován a v digitální podobě přenášen do počítače. Hlavice je obvykle umístěna na pohyblivém zařízení a po proužcích snímá předlohu.
Důležité parametry skenerů:
• rozlišení: počet bodů na palec, které dokáže skener rozlišit. U dnešních běžných skenerů se pohybuje od 300 x 300 dpi až po 600 x 1200 dpi. Pomocí softwarové interpolace je možné dosáhnout rozlišení až 2400 x 2400 dpi. U profesionálních skenerů je možné vidět i rozlišení 5000 x 5000 dpi.
• Barevná hloubka - většinou 24 bitů, pro každou barvu 8 bitů (přiřazují každé ze tří barev 256 stupňů jasnosti; 30-bitové skenery zachycují 1024 odstupňování základních barev)
• dynamický rozsah, rozsah hustoty (dynamic range) : hodnoty 1-4
Schopnost skeneru snímat z předlohy tóny od úplně nejsvětlejších až do úplně nejtmavějších.

- Rozhraní : - většinou paralelní port (LPT1)
- USB nebo USB/2
- SCSI

Hodnocení referátu Scanner

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  29. červenec 2007
  5 299×
  521 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Scanner