UTP kabel

(Unshelded Twisted Pair)

Na počátku 80. let se začaly na trhu prosazovat první osobní počítače. Všichni uživatelé byli nadšeni vlastním počítačem na stole. Po chvíli však poznali, že potřebují s ostatními komunikovat. Došlo k prudkému rozvoji sítí. V mnoha případech se v organizacích používalo několik technologií najednou. To spolu s dalšími kabelážemi, které byli v budově použity pro přenos telefonu, průmyslové televize, vytvářelo změť kabelů. Jakékoliv změny a údržba byli velmi nákladné.
Byl proto vytvořen univerzální kabelážní systém, jehož základem se stal kroucený pár. Vlastnosti strukturované kabeláže jsou navrženy tak, aby po ní bylo možno přenášet celou řadu aplikací.

V současné době je v LAN nejpoužívanějším přenosovým médiem kroucený dvoupár označovaný jako UTP (Unshelded Twisted Pair). Základním parametrem tohoto kabelu je impedance 100 ohmů. V Evropě je ovšem používanější stíněná modifikace tohoto kabelu – stínění je prováděno na úrovni celého svazku, jedná se tedy o ochrannou fólii pod plastovým obalem kabelu. Označení je pro tuto modifikaci závislé na výrobci. Někteří výrobci jej označují jako STP (Shielded Twisted Pair) nebo FTP (Foiled Twisted Pair). Je jedno jaké mají označení, ale je nutné si uvědomit, že tyto moderní kabely mají impedanci stejnou jako UTP kabely – tedy 100 ohm. Tyto kabely nejsou shodné s klasickými STP kabely, které mají impedanci 150 ohm a mají zpravidla stíněné jednotlivé páry (viz. obrázek). UTP kabely lze používat pro celé spektrum současně používaných technologií – Ethernet Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring i ATM. Topologií, která je krouceným dvoupárem vytvořena je hvězda. Běžné označení pro sítě tvořené krouceným dvoupárem je strukturovaná kabeláž. Základy standardu 10Base-T, jenž je modifikací Ethernetu pro UTP kabely, položila společnost SynOptics, dnes součást Nortel Networks.
(Tento odstavec je shodný s učebnicí,stáhnuto z www.svetsiti.cz - přenosové medium)

Specifikace UTP
CAT 3 – pro kabely do 16 MHz s přenosovou rychlostí až 10 Mb/s
Příklady aplikací : 10Base-T, 100Base-T4, 4Mb/s Annex
CAT 4 – pro kabely do 20 MHz s přenosovou rychlostí až 16 Mb/s
Příklady : 16 Mb/s Token ring
CAT 5 – pro kabely do 100 MHz s přenosovou rychlostí až 100 Mb/s
Příklady : 100Base-TX, ATM
CAT 5E – pro kabely do 100 MHz s přenosovou rychlostí až 100 Mb/s
Příklady : Gigabit Ethernet
Vedení třídy D+ : do 100 MHz, přidány nové parametry.
CAT 6 – na specifikaci pro CAT 6 se v současnosti pracuje, tato kategorie bude proměřována až do 250 MHz. Testované parametry jsou shodné s CAT 5E. Pracovní rozsah je 200 MHz.

Definice generické kabeláže pro čtyři třídy vedení :
Vedení třídy A: specifikováno do 100 KHz
Vedení třídy B: specifikováno do 1 MHz
Vedení třídy C: specifikováno do 16 MHz
Vedení třídy D: specifikováno do 100 MHz

Vztah mezi kategoriemi a třídou v závislosti na délce kanálu
Typ kabelu Třída A Třída B Třída C Třída D Třída D+ Třída E
CAT 3 2 Km 200 m 100 m - - -
CAT 4 3 Km 260 m 150 m - - -
CAT 5 3 Km 260 m 160 m 100 m - -
CAT 5E 3 Km 260 m 160 m 100 m 100 m -
CAT 6 3 Km 260 m 160 m 100 m 100 m 100 m

Délka kanálů je včetně propojovacích kabelů, jejichž maximální délka je 10 m.

Ještě před nedávnou dobou byl nejpoužívanějším přenosovým médiem v Ethernet LAN sítích koaxiální kabel (v Token Ring sítích s modifikací twinax). Výhodou byla cena a jednoduchost provedení. Nevýhodami jsou náchylnost k poruchovosti a technologická omezení (počet uzlů, rychlost). Typickou topologií tvořenou koaxiálním kabelem je sběrnice.
V LAN sítích se pro překlenutí delších vzdáleností používají optické kabely. Pro kratší vzdálenosti (cca 260 m až 2 km v závislosti na technologii) multimodové (neboli mnohovidové) pro větší vzdálenosti singlemodové (neboli jednovidové). Stejně tak jako UTP kabely, lze i optické kabely použít pro celé spektrum aktuálních technologií. Optické kabely se používají i pro spojování budov tam, kde je nutné realizovat spoj venkovním prostředím a to i na poměrně krátké vzdálenosti. Optické kabely totiž zajistí galvanické oddělení potenciálů a nezpůsobí zničení infrastruktury při náhodném úderu blesku. Typickou topologií tvořenou koaxiálním kabelem je hvězda.
Jsou místa kde nelze použít spojení optikou. Důvodem může být např. přílišná nákladnost položení kabelu nebo dokonce nemožnost položení kabelů. V tom případě jsou používány bezdrátové technologie. Ty byly časem rozvinuté tak, že jsou používány jako alternativa lokálních sítí založených na kabelových systémech. Nevýhodou jsou prozatím cena a relativně nízká rychlost. To ale naopak nečiní překážky pro použití bezdrátových sítí pro připojování k Internetu – zde se daří dosahovat více než zajímavého poměru cena/výkon.
Pro velké vzdálenosti se používají pronajaté datové okruhy jejichž provoz zajišťuje některý z poskytovatelů připojení (běžně telekomunikační operátor).
(Tento odstavec je shodný s učebnicí,stáhnuto z www.svetsiti.cz - přenosové medium)
Zapojení UTP kabelu

Pro správné zapojení UTP kabelu je nejdůležitější držet se norem a ty jsou dvě TIA/EIA-T568A a TIA/EIA-T568B.Oba způsoby zapojení jsou rovnocenné a mají stejné přenosové parametry.
Na zapojení 100Mb sítě, je potřeba UTP kabel (kroucená dvoulinka), která bude opatřena konektory RJ-45. Pokud použijeme 4-párový kabel, jsou jednotlivé páry využity, jak ukazuje obrázek. Pro datový přenos se však využívají jen dva páry (zelený a oranžový). Modrý pár se může použít pro současné vedení telefonní linky a hnědý pár je ponechán jako rezerva. Takže ve skutečnosti nám stačí kabel pouze se dvěma páry (případně stíněný).
Je zde také vidět jak jsou číslovány jednotlivé kontakty konektoru RJ-45 (konektor i zdířka). Z popisu vyplívá, že pokud máme kabel jen se dvěma páry, zapojujeme pouze kontakty 1,2 a 3,6.
Ale jestliže chceme mít 100Mb sítˇ potřebujeme zapojit všechny 4 páry kabelu.
Teď ještě několik důležitých bodů které by se měli dodržovat :
· Kabelové páry by se měli rozplétat co nejméně.Např. kabel CAT 5 by neměl být rozpleten ve větší délce než 13mm.
· Pro zapojení přímého kabelu pro propojení síťové karty s rozbočovačem se používá stejná norma na oba konce kabelu.Pro zapojení zkříženého kabelu pro spojení dvou síťových karet se na každém konci musí použít jiná norma.
· Kabelový ohyb by neměl být proveden s poloměrem menším než je 4 násobek průměru kabelu.Pro CAT 5 to znamená, že ohyb má minimální poloměr 2,5 cm.
· Maximální tahové zatížení kabelu je 110N.
· Kvalitu spoje určuje nejméně kvalitní část v řetězci.

Hodnocení referátu UTP kabel

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  19. březen 2008
  4 320×
  1016 slov

Komentáře k referátu UTP kabel