Vyhledání kontaktů pomocí Internetu

1) Titulní strana
2) Obsah
3) Metodika postupu
4) Oslovující dopis (AJ, ČJ)
5) Použité zdroje
6) Zhodnocení - výsledek práce
7) Přílohy (odpovědi na dopisy, seznam e-mailů)

Metodika postupu

A) INTERNET

Nejprve jsme si v internetu zobrazily stránku www.schools.com , kde jsme si vybraly, zda chceme navázat kontakt se státní, nebo se soukromou zahraniční školou. Po výběru několika středních škol, jsme si prohlédly jejich školní "domovské" stránky (home page).

Přečetly jsme si jejich stručný obsah a nakonec si zaznamenaly internetové adresy určitých středních škol.

B) WWW.POST.CZ

Opět jsme se vrátily na úvodní stranu internetu a zadaly jsme si www.post.cz , kde jsme přes e-mailové adresy petra.nemleinov@post.cz a jana.krepinska@post.cz

kontaktovaly čtyři vybrané střední školy.

C) mIRC

Jako další zdroj informací jsme použily mIRC. Jde o program, kde jsou seskupeni lidé z celého světa se stejnými zájmy a pomocí klávesnice spolu komunikují.

D)ODBORNÁ LITERATURA

Jelikož spojení bylo navázáno se zahraničními školami, byla použita tato pomocná literatura: SLOVNÍKY ANGLICKÉHO JAZYKA, příručka, JAK SPRÁVNĚ PSÁT ANGLICKÉ DOPISY, pravidla ANGLICKÉHO PRAVOPISU, dále jsme využily pomoc učitelů :

Ing. Josef Berana a Mgr. Krejčové.


Oslovující dopis

v anglickém jazyce

Dear Sir or Madam

Our names are Petra and Jana. We are from Czech Republic, we live in Ceska Lipa. We study secondary special school, our branch is management. We would like correspond and we would like fasten friendship with us.

Provided will you have interest, we will very happy. We looking foward to hearing from you.

Yours Faithfully,

Petra Nemleinová, Jana Křepinská

Our e-mail adress is: Petra.nemleinov@post.cz

Jana.krepinska@post.cz


v českém jazyce

Drahý pane nebo paní

Naše jména jsou Petra a Jana. Jsme z České Republiky, žijeme v České Lípě. Studujeme střední odbornou školu, náš obor je management. Rádi bychom si s vámi dopisovaly a navázaly přátelství.

Pokud budete mít zájem, budeme velice rádi, těšíme se na další spolupráci.

S pozdravy

Petra Nemleinová, Jana Křepinská

Použité zdroje

1) Internet
2) www.post.cz
3) mIRC
4) Odborná literatura

Závěr-zhodnocení práce

Během určeného času na Ročníkovou práci jsme oslovily sedm zahraničních středních škol.

Odpověď jsme dostaly od dvou zmíněných škol.

Je to zhruba 30%-tní úspěšnost.

Myslíme si , že pokud by bylo více času jistě by se ještě někteří zájemci, kteří by měli chuť si popovídat s cizinci o jejich způsobu života a o jejich zájmech, našli. Zatím musíme konstatovat, že naše práce byla úspěšná. Chtěly bychom ještě dodat, že pokud bude možnost jistě se o navázání kontaktu se zahraničními studenty pokusíme znovu.

Přílohy

Jména škol a e-maily na které jsme poslaly úvodní oslovující dopis:

ANNIE WRICHT SCHOOL aws@harbornet.com
CRANBROO SCHOOLS cranbrook@cc
COLORADO ACADEMY adm@ctaedu.org
BRIGTON ACADEMY admit@mail.bacad.us
EAGLEBROOK SCHOOL tlow@eaglebrook.org
FLORIDA AIR ACADEMY rwilson@flair.com

Hodnocení referátu Vyhledání kontaktů pomocí Internetu

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  29. červenec 2008
  3 931×
  462 slov

Komentáře k referátu Vyhledání kontaktů pomocí Internetu