Význam ochrany informačních systémů

Informační systém
Je definován jako soubor lidí, technických prostředků a metod zabezpečujících sběr, přenos a zpracování dat za účelem tvorby a presentace informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení.

Komponenty informačního systému
- Prvky, ve kterých se soustřeďují informace
- Kanály pro transfer informací
- Nosiče informací
- Technické prostředky

Základní vlastnosti informačního systému
- Schopnost průběžného poskytování informací
- Schopnost poskytnout informace v reálném čase
- Možnost komplexního vyhodnocení informací
- Možnost aktualizace informačního systému

Moderní informační systémy
- Pracují se soubory informací
- Rychlý přístup k poskytovaným datům
- Přístup k informacím z jednoho nebo více souborů
- Zajištěn způsob aktualizace

Účelem je přesun jen těch a právě těch informací na adekvátní úrovni podrobnosti, které je zapotřebí v určitém čase na určitém místě.

Význam ochrany informačního systému
Komplex organizačních programových, technických a sociálně personálních opatření s minimalizací možných ztrát v důsledku poškození nebo zneužití IS.

Informační bezpečnost
- Komplexnost
- Přístup
- Manipulace s daty
- Vytváření záloh
- Antivirová ochrana
- Ochrana informací během jejich vzniku, zpracování, ukládání, přenosu a likvidaci prostřednictvím technických, fyzických a organizačních nařízení proti ztrátě důvěryhodnosti a integrity

Bezpečný informační systém
Systém chránící informaci během jejich vstupu, zpracování, uložení, přenosu a výstupu proti ztrátě dostupnosti, integrity a důvěryhodnosti a při jejich likvidaci.

Ohrožení informačního systému
- Lidský faktor
- Živelné síly
- Technické poruchy

Základní hodnoty
- Technika
- Software
- Datové soubory

Hodnocení referátu Význam ochrany informačních systémů

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. leden 2008
  3 205×
  204 slov

Komentáře k referátu Význam ochrany informačních systémů