Anarchističtí buřiči

Je to skupina básníků, která se realizuje na konci 19. st. a prvním dvacetiletí 20. st. Anarchismus = filosofie, která popírá a odmítá státní moc i jakoukoliv autoritu a organizovanost. Zdůrazňuje absolutní svobodu jedince, absolut-ní tvůrčí svobodu. Má dvě hesla: antiklerikalismus - proti církvi, antimilitarismus - proti vojenství. Sdružovali se zde mladí básníci, založili si časopis Nový kult - zakladatelem byl S. K. Neuman, dále Šrámek, Toman, Těsnohlí-dek, Mahen, Majerová, Dyk, Gellner. Jejich činnosti byli buřičství.

Fráňa Šrámek (1877 - 1952), jeden z nejoblíbenějších básníků. Dokázal tlumočit názory a postoje mladých lidí. Narodil se v Sobotce, zde prožil dětství i studia, vystudoval gymnázium v Písku a právnickou fakultu v Praze. Do konce života se věnoval literatuře. 1905 - Ruská revoluce, anarchisté pořádají demonstrace, protestace - antimili-taristické+antiklerikalistické názory. Předáci perzekuováni. Šrámek narukoval na vojnu, byl v Haliči v Rumunsku a v Itálii. Po skončení války (1918) ustupuje od anarchismu a stahuje se ke společnosti K. Čapka. V jeho tvorbě najdeme několik uměleckých směrů i žánrů. Psal prózu, poezii i hry - dramata. Náplní poezie je citová stránka člověka. V poč. 20. st. - společenská revolta, projevuje se v anarchistické poezii.
Poezie:
Života bído, přec tě mám rád (1905), lyrické básně, některé lyricko-epické, melancholicky i ironicky zaměřené. Odpor vůči situacím, kdy se člověk dostává do nedůstojných postavení.
Modrý a rudý (1906), je zde řada básní, zlidověly a byla k nim napsáni i melodie - Verše o vojáčcích, Píšou mi psaní a báseň Raport - člověk byl na frontě málem zabit a jeho koně zabili.tendenční odpor k válce, vojenské službě a dívá se na svět modrýma očima rezervisty a rudého anarchisty.
Splav (1916), převažuje přírodní lyrika nad anarchistickou tvorbou, citovost, má protikladné prvky, reaguje na válku. přináší nový směr tvorby - vitalismus - schopnost vyjádřit radost z běžných věcí.
Próza: před válkou povídková tvorba (méně známá). Kritizuje církev, vojnu, státní zřízení, školu, rodinu. Příběhy končí tragicky nebo smutně.
Stříbrný vítr - román, zachycuje konflikt dvou generací - mladé a starší. Toto téma prochází prózami i dramatic-kou tvorbou. Byli dobře přijímány mladou generací, které prožívají citové i erotické problémy související s mládím. Autor se loučí s naivitou mládí, vzdorem. Hlavní hrdina se jmenuje Jan Rotkin - student gymnázia, žije bez domova, zamiluje se, přestává studovat. Přijíždí za ním otec, nepohodnou se spolu - kritika rodiny, uvažuje o sebevraždě, nakonec mu pomáhá strýc, kritika vyznívá tak jak má.
Hry: zakladatel tzv. lyrického dramatu - ději je věnována minimální pozornost, důraz klade na citovou stránku, nálady, vnitřní život a lidské vztahy.
Léto
Měsíc nad řekou - střetnutí dvou generací. Děj se odehrává na abiturientním večírku, kde se setkávají stárnoucí maturanti, vyprávějí si své osudy a poznávají, že své mladistvé sny téměř nikdo nedokázal naplnit.

František Gellner (1881 - 1914), velice talentovaný básník, spisovatel, výtvarník, karikaturista, ... Narodil se v Mladé Boleslavi, vystudoval gymnázium, techniku ve Vídni, báňskou akademii v Příbrami, malířství v Mnichově a Paříži. Začátkem války byl mobilizován a odveden na Haličskou frontu a v r. 1914 zmizel. Do této doby psal zajímavou poezii, užíval hovorového jazyka, pravidelný verš a rým, dobře se pamatující, nepoužíval metafor.
Po nás přijde potopa - vybízí k životu teď hned, užívat si toho, co poskytuje, dostat se z měšťáckého světa, kritizoval militarismus, morálku, politiku (i drsnější slova). Perspektiva:
Má milá rozmilá neplakej!
Život už není jinakej.
Dnes buďme ještě veselí,
na naši bílý posteli.
Zejtra, co zejtra? Kdožpak ví,
zejtra si lehnem do rakví.
Radosti života - Píseň zhýralého jinocha, Jsem člověk nemravný a zanedbaný a Což páni spisovatelé.

Viktor Dyk (1877 - 1931), kromě poezie se věnoval próze, psal hry - dramatik, novinář - žurnalista. Celým jeho dílem prostupuje vyjádření zachycení rozporu mezi skutečností a snem. Novinařina - 20-30 léta. Koncem 20. let - názor se vyhraňuje negativním směrem - člen Národnědemokratické strany - sklon k fašismu - poslanec. Povolání - právník, advokát majetných lidí. Tvorba poč. 90. let - lyrika. Na poč. 20. st. se realizuje jako anarchista.
Buřiči a smíření (1910), cyklus, obdiv k anarchismu - Tři - vypráví o třech zločincích - vrah, násilník a žhář. Staví se na jejich stranu, za jejich činy může společnost. Podporuje jejich činy jako gesta vzpoury proti společnos-ti.
Milá sedmi loupežníků - lyrické dílo, psána formou dialogu mezi dívkou a 7-mi loupežníky. Dívka u nich žije a náhle se zamiluje do poutníka. Toho loupežníci ze žárlivosti zabijí. Rozhřešení je vyřešeno zatčením loupežníků a jejich potrestáním. Mění se autorův názor - neschvaluje jejich činy.
Zmoudření Dona Quijota - neanarchistické dílo, volná dramatizace díla od Miguela de Cervantese.
Próza:
Krysař - novela, má prudký spád bez dějových odboček, napsána podle staré německé pověsti. Odehrává se v Hammelnu. Do města přichází krysař, dostává úkol, který splní, ale nedostává za něj odměnu a za trest zahubí lidi jako krysy. Dyk vypravuje pověst tím, že krysař se nechce mstít, je již unaven svým způsobem života - zamilu-je se. Začnou na něj vznikat pomluvy, dívka se ho vzdává. Po této chvíli se pomstí městu. Nechává naději do budoucna - nechává na živu starého moudrého rybáře a nemluvně.

Hodnocení referátu Anarchističtí buřiči

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  9. prosinec 2007
  13 821×
  800 slov

Komentáře k referátu Anarchističtí buřiči

walkyrka
Mám dojem jako bys krysaře vůbec nečetl/a. Jelikož tvůj opravdu velmi stručný popis příběhu se vůbec nepodobá obsahu díla. Za prvé Ágnes se Krysaře nezřekla, kvůli pomluvám, ty šli o něm vždycky. Vlastně se ho nikdy nezřekla, ale nemohla s ním být, jelikož čekala dítě s Dlouhým Krystiánem, pokud tedy víš kdo to byl, a protože nemilovala Krystiána, ale Krysaře zvolila smrt a utopila se. Krysař se pro ní vrátil, ale dozvěděl se, že je mrtvá a tak žačal hrát a odvedl lid Hammelnu na horu, kde je nechal spadat do rokle, kde se podle pověsti ukrývá brána do země Sedmihradské. Mimochodem tam spadl i on. Co se týče rybáře, nebyl starý, tak toho Krysař neušetřil záměrně, ale přežil. Jednak proto, že mu vše docházelo až druhý den a jednak proto, že v Hemmlnu objevil novorozeně, které svým pláčem přehlušilo hlas píšťaly a tak se Sepp Jorgen rozhodl hledat ženu, která by dala dítěti pít. Sepp Jorgen je ten rybář. Nemám ráda, když se velká díla hyzdí neuplným, nepravdivým či jinak nedostatečným popískem.
Jana sasova20(zavináč)seznam.cz
neúplný referát!!!!!