Baroko

Rozmezí: od: 1.polovina 16.století
do: 1.třetina 18.století
Hodně ovlivněno 30-ti letou válkou.
Slovo baroko je pravděpodobně převzato ze Španělského slova barocco, což je v překladu nepravidelná perla.
Z renesance si bere smyslovost, ale smyslovost obracející se k Bohu
Baroko:
Duše splývá po smrti s Bohem
Nedůvěra v rozum a absolutní důvěra ve víru
Odvrat od přírody, zaměřeno k nitru
Pravda se člověku zjeví sama => duchovní poznání
Pocit bezmocnosti, utrpení, bolest => naturistický popis hrůz světa
KONTRASTY nebe x země, šero x stín
Výrazová kypivitost
Sochařství:Sochy v dramatickém pohybu, otáčí se k Bohu, křečovité(Karlův most)
Architektura: Mohutnost staveb, aby si lidi připadali před Bohem malí
Nepravidelnost (sv.Mikuláš, Loreta)
Literatura: vrácení se ke středověku

Malířství: Rubens, Rembrant, Škréta, Brandl
Sochařství: Matáš Braun- Morové sloupy
Ferdinand Brokoff- Zámek Kuks, sochy ctností a neřestí
Hudba: Varhany, opera
Skladatelé: Bach, Händel, Ryba, Brix
Architektura: Diezenhofer- Morové sloupy
Literatura: Alegorie, symboly, reflexní lyrika,písně, legendy o světcích

 

Barokní divadla
Vyvíjí se po 30-ti leté válce
Nemůžeme dělat ostrý předěl mezi barokním a renesančním divadlem
Španělské divadlo:
Hrálo se v corrales (barák)
Světské divadlo:
Vychází z italských a anglických kočovních společností do ČR ŠEJKSPÝR

Církevní divadlo:
Hlavně jezuitské
Součást církevní propagandy
Jezuitský řád se k nám dostal v humanismu
Jezuitské divadlo bylo „oficiální“ => kočovníci=špína

Vynálezy:
Docela pokrokové
Perspektiva
Zrcadla
Laterna Magica(kouzelná lampa)
Šlo o efekt i kostele, děj už byl většinou známý (životy slavných), šlo o zpracování

František Kocmánek:
1679
Předchůdce Komenského, škola hrou
Učitel
Inspiroval venkovské divadlo pastýřskými hry
Napsal interludium o selském hňupu
Vysmívá se venkovanům
Jeden z mnoha takových textů
Napsal také Lamentaci sedláka

Divadla
1. Lidová
2. Jezuitská
3. Šlechtická
4. Pastorální hry
5. Jarmareční hry
6. Knížky lidového čtení
7. Opera

 

1. Lidové divadlo:
1.1. Loutkové
1.2. Sousedské (ochotnické), besídky
1.2.1. pašijové
1.2.2. vánoční
1.2.3. hrdinské(starý zákon)
pod širým nebem
původně na biblické náměty
kočovné společnosti se rychle rozmohli
1764- ve školách zakázány hry
1.3. Jarmareční píseň
Tehdy místo novin
Bulvár
Oblíbené na venkově
1.4. Knížky lidového čtení

 

2. Jezuitské divadlo
Gradace, hra kontrastů, reklama církve
Předepsaná gesta
EFEKTY
Repertoár: legendy(velmi alegorické)
Momenty překvapení
Člověk hru vnímal všemi vjemy
Zobrazení snů
Mašinerie= super stroje
Ignác z Lolyty- založil jezuitský řád, Španěl, většina textů se nedochovala
Synopse- vysvětlivky ve hře, program hry

3. Šlechtické divadlo
Vše vzniká z komedie dell arte

4. Pastevní hry
Hráli to bohatí o chudých
Idealizace venkova
Důraz na krásy přírody
Nedochovaly se

5. Opera
Velmi oblíbená ve městech
Vznikla z interludia (zpívaných)
Velice oblíbená na konci 17. století a celého 18.století
5.1. Vlašská opera
Je to stejné jako Italská opera
Začalo to na dvoře Rudolfa II.
Vzniklo to z pastýřských her a oratorií
Vlašská komedie (zpěvohra) 1571
5.1.1. Hra o panně Dorotě
Děti to hráli po domech
o křesťance, která si nechtěla vzít pohana

 

30-ti letá válka
V literatuře dvě východiska, podle toho, jaké měli spisovatelé s válkou vlastní zkušenosti:
1. Ráj srdce- hlavně duchovní
2. Pikareskní román - psali to prostí lidé

1. Meditativní rozjímání o Bohu (Michna z Otradovic Šteyer)
2. Próza hlavně praxe, zážitky->deziluze->návrat k Bohu

Od Grimmelshausena převzali jeho ss styl( největšího prosťáčka)

1. V básni prochází lidé deziluzí předem
2. Až po vlastním prožitku

 

Andreas Gryphius

Životopis:
1616-1664 v Německu
vystudoval universitu
1637- Sonety
1639-Nedělní a sváteční sonety- drama Absurda Comica aneb Peter Squentz
do roku 1647 cestoval,pak se vrací domů a působí zde jako Představený protestantů,1650- 1664

Jeden z nejúspěšnějších básníků
Psal nejdřív latinsky to neuspělo
Napsal v němčině: Sonety, Epigram a Ódy
Psal ponuře a vážně
„vše je marné“- typické barokní
kritizoval katolíky
2x napsal drama zavraždění magistrátu
žil ve 30-ti leté válce a tak o ní píše i ve svých dílech- touží po míru
Psal i horory (touha po míru), ale i komedie a satiry

 

 

Jiří Holeček: Bedřich Bridel

Životopis:
Narozen 1619 ve Vysokém Mýtě
Jeho rodina byla protestantská, ale po bílé hoře se stala katolickou
Katolík
Studoval svatováclavský seminář
7 let teologie a filosofie v Brně
přednášel poezii a rétoriku
1650- vysvěcen na kněze ->Klementinum
1656- vedoucí klementinské tiskárny
1658- Co Bůh?Člověk?
1660-misionář v Čechách
když se objevil mor zbavil se kněží a šel pomáhat v boji proti moru
1680 zemřel na mor

Co Bůh?Člověk?
Rozsáhlá báseň, skladba
introdukce čtenáře do děje, propracovaná
Věčnost, dokonalost(bůh) X pomíjivosti, hříšnost života
Používal citáty a úryvky z Bible
6 částí:
1. prolog
2. netečnost Boha
3. obraz člověka
4. obraz trojjediného Boha
5. Porovnání Boha a člověka
6. Závěr
Mezi každou částí je hluboká monofonická meditace( otázky Bohu, zvolání, figury, gradace->slovní hříčky

Další jeho díla:
Vždy poezie
Život svatého Ivana
Jesličky
Rozjímání svatého Ignáce

Karel Kratochvíl: Hans Jakob Christoffer von Grimmelshausen

Životopis:
1622- narozen v Německu v normální rodině(pekař, hostinský) jako určitě desátý syn svého otce, skoro všechny byli nemanželské
1634- jeho život ovlivní 30-ti letá válka->písař pluku
měl manželku->konec vojenské kariéry
Výčepní a správce hradu ve které je velká knihovna
Za 3 roky se vrací do svého rodného městečka
1676 umřel jako rychtář

Ve své době měl veliké úspěchy, ale je to brak
Vydal to mockrát pod jinými jmény, ale brak to byl vždy, ale tato jména byla zapomenuta
Až v 19.století byly spisy objeveny a znova vydány

Dobrodružný Simlucius Simplicissimus:
pikareskní román
Skutečnost
vyprávěný v první osobě Simplicia S.
Simlicius S.- prosťáček nejprostší
autor Simplicia záměrně staví do role hlupáka
zobrazení lidských bytostí
alegorie
5 knih:
1. Dětství, vyhnán ze statku kvůli vojákům, utíká do lesa tam potká poustevníka později se dozví, že je to šlechtic a jeho pravý otec. SS chce žít také tak, ale jeho otec umře a on odešel zpět do své vesnice kde hřeší
2. – 5. Cestuje do různých zemí, je dobrý bojovník a milovník, cestuje po celém světě pak se vrátí do poustevny a zpět k Bohu
6. Existuje i šestá kniha (dodatek)- volné navázání

Martin Opitz:
Německý spisovatel
Psal ódy a sonety
Protestant

Balbín Bohuslav:
Čech, historik, Jezuita
Napsal Obranu jazyka českého

Adam Michna z Otratovic
Zpěvníky, předělával lidové písně
Psal křesťanské texty, ale zato to bylo blízké venkovanům
Žil v polovině 17. Století

František Jan Vavák
Skladby o těžké sociální situaci
Poezie

František Jan Bechovský
Historik
Adaptace Hájkovy kroniky

Matěj Václav Šteyer
Napsal Žáček
Dialog, mluvnice

Václav Jan Rosa
Čechořečnost

Toquato Tasco
Ital
Napsal Osvobození Jaruzaléma
Křižáci obléhají Jeruzalém, v čele vojska je Gottfried
V čele jeruzalémských vojáků je Armida
Všichni jsou do ní zamilovaní a ona jim trochu(????)=>nakonec je obrácena v křesťanství= happy end typický pro Baroko

Cadelón de la Barca
Život je sen
Španěl
Psal komedie pláště a dýky, ale i duchovní hry

 

John Milton
Paradise Lost
Angličan

Hodnocení referátu Baroko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 717×
  1099 slov

Komentáře k referátu Baroko