Česká dramatická tvorba ve 20. - 30. letech 20. století

České drama ve 20. a 30. letech
Osvobozené divadlo
- autorské avantgardní divadlo, nový typ avantgardního divadly, typ malé divadelní scény. Mělo být a bylo spoje-no s běžným reálným životem. Hry byly koncipovány na způsob lidové zábavy. Vytvoření kontaktu s diváky:
¨ není využíváno opony
¨ scéna přestavována před diváky.
Začínalo hrát v Malostranské besedě. Mezi první hry patřily překlady zahraničních autorů (Berthold, Brecht), adaptace „Švejka“. Zakladatel divadla J. Honzl - režisér, působil v ND. 1927 - vidí amatérské herce, studenty práv V+W, angažuje je do divadla.
West pocket revue (1927), první hra, pásmo písniček, vystoupení, scének, ...
J. Ježek - autor téměř všech písní pro osvobozené divadlo
J. Frejka - režisér ND
Josef Joe Jenčík - choreograf - Jenčíkovy Girls
Další: A. Hoffmeister, F. Musika, Šíma
Herci: B. Záhorský, F. Filipovský, M. Nedbal, V. Šmeral, J. Plachta, V. Trégl, F. Kovařík, L. Hermanová, S. Zázvorková.
Nástupem V+W se zvýšila popularita, bavení diváka; nový druh humoru, intelektuální, proti maloměšťákům, snobům a společnosti. Forbína vznikla náhodou díky technickému nedostatku opony, V+W improvizovali => velký úspěch, témata byly aktuální a do jisté míry stále improvizované, došli i k politickým tématům - kritika ma-loměšťáka, společnosti. Počátkem 30. let se zaměření divadla ze společenského přesouvá na politické (spíše levi-cové) a prostředkem není jen intelektuální humor, ale satira. Byla široká divácká obec.
Caesar - historický námět z antiky, včetně postav, bylo zřejmé, že šlo o politickou satiru; alegorické zpracování. Vůdci klanů Teretius Bulba (V) a Titus Pápula (W), děj se odehrává v Římě, odsoudila militarismus.
Osel a stín - otevřená satira na fašismus a Hitlera - hýkající osel nad mapou Německa
Kat a blázen - obyčejný člověk roste k vysokému postavení a stává se diktátorem (katem) a bláznem.
Rub a líc (námět pro film Hej rup
Kritika z pravicového tisku, skupinka lidí vyvolávala rvačky při představeních, byl vystaven oficielní protest na velvyslanectví Německa. Čs. zakazuje osvobozené divadlo, V a W odcházejí z besedy a hrají jako Spoutané diva-dlo - Balada z hadrů - doba středověku, hlavní postava - Francois Villion - mluvčí trpícího lidu. Obviňuje krále z postavení lidí. Vzniká opět Osvobozené divadlo - Těžká Barbora, Pěst na oko - vystupují proti hrozbě války, proti moci, snaha zabránění skepse. 1938 - divadlo zavřeno, V+W odcestovali do USA, přežívají tam válku, pra-cují v Hollywoodu, vrací se do Čs., Voskovec opět odjíždí do USA (natrvalo). Werich zůstává.
Přínos Voskovce, Wericha a Ježka je obrovský: forbíny, slovní humor, bohatost českého jazyka, synonymity, homonymity, všechny vrstvy jazyka včetně slangu, archaistických výrazů.
vši vodní x vši vod ní
Písně: Ezop a brabenec, Klobouk ve křoví, David a Goliáš, Stonožka, Život je jen náhoda, Hej rup!, Svět patří nám.
J. Ježek (1906 - 1942 v Americe), měl slabý zrak, v posledních letech neviděl

D34 - D39 - divadlo avantgardní, režisérské divadlo
- zakladatel Emil František Burian (1904 - 1959), hudební skladatel, autor oper, balet, populární hudba - jazz, dirigent, herec, recitátor, režisér, výtvarník. První zkušenosti získává ve 30. letech v Osvobozeném divadlu, v Brně a v Olomouci. Divadlo nevycházelo z původních her, hráli od autorů zahraničních i domácích, které větši-nou byly adaptovány E. F. Burianem (Moliére - Lakomec, Shakespeare, Goethe, Puškin - Evžen Oněgin, V. Dyk - Krysař, Hašek - Dobrý voják Švejk, Brecht - Žebrácká opera, V. Nezval - Milenci z kiosku, Manon Lescaut). Válku prožil v koncentráku, podařilo se mu přežít - napsal po návratu povídku Osm odtamtud - pokusil se ob-novit své divadlo => D46 - D47.
- v 50. letech založeno Divadlo E. F. Buriana.

Hodnocení referátu Česká dramatická tvorba ve 20. - 30. letech 20. století

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  4. duben 2008
  10 006×
  543 slov

Komentáře k referátu Česká dramatická tvorba ve 20. - 30. letech 20. století