Česká próza po roce 1945

Jan Drda (1915 - 1982), narozen v Příbrami, absolvent filosofické fakulty, před dokončením odešel a pracoval v redakci Lidových novin. Byl žák Karla Čapka.
Městečko na dlani - odehrává se v Rukapáni (Příbram). Pohlíží na svět očima dospívajícího člověka. Popis všech vrstev obyvatel (havíři, voraři, vinaři). Události veselé i smutné, spojené se starostou. Drda se představuje jako vynikající vypravěč děje, postav, ...
Hrátky s čertem - nejznámější dílo, vyjádření odporu vůči okupaci, jinotaje natolik jasné - censura za války, dílo uváděno až po ní. Pekelné mocnosti představují nacismu, Kabát = český člověk/národ.
Němá barikáda - historicky významná kniha (doba okupace, odboj, květnové povstání). Soubor povídek, zachy-cuje události velice živě, hrdinou se postava stává díky okolnosti, někdy proti své vůli, ale jejich charakterové vlastnosti je donutí k činu. Neobjevuje se patos.
- Pancéřová pěst - chlapec zastavuje tank pancéřovou pěstí
- Včelař - včelař ukrývá v úlu vysílačku a varuje ty, kdo vysílají, sám se obětuje
- Hlídač dynamitu - dělník v lomu předává dynamit odbojářům. Při domovní prohlídce jeho žena dává hrnec s dynamitem na horkou plotnu.
- Vyšší princip - profesor a studenti zesměšňují Heydricha - jeho „vylepšenou“ fotografii schovají do kamen. Gestapo po prohlídce zatýká studenty. „Z hlediska vyššího principu vražda na tyranovi není zločin.“
České pohádky - nevycházejí přímo z lidové slovesnosti, nejsou moderní, ponechány feudální motivy, zdůrazňo-val sociální motiv a aktuální morální problémy, postavy vítězí nad zlem pomocí svého charakteru.
Dalskabáty hříšná ves, aneb zapomenutý čert - text

Ladislav Fuks (1923 - 1993), vystudoval KU, pracoval jako dělník v papírnách, později začal působit v povoláních odpovídajících jeho úrovni.
Mí černovlasí bratři - vyprávění 14-ti letého chlapce, děj se odehrává za okupace, on sleduje studenty židovské-ho původu na gymnáziu. Ztělesněním zla je profesor zeměpisu - český fašista, psychopat. Při každé příležitosti šikanuje židovské žáky (náznaky jejich osudu).
Pan Theodor Mundstock - román získal uznání kritiky čtenářů. Hrdina původem žid, starý osamělý, ale vnitřně silný. Ví, co ho čeká. Je s tím smířen. Připravuje se na koncentrační tábor. Likviduje nábytek, spí na tvrdé posteli, připravuje se psychicky i fyzicky. Když přichází na shromaždiště, je poražen autem. V románu se autor snaží vyjádřit utrpení židů. Každá diskriminace je tvrdá a nespravedlivá.
Spalovač mrtvol - označil ji za horor (psychologický), snaha vyvolat ve čtenáři pocity strachu a hrůzy. Příběh člověka, který se z původního obyč. člověka stává vrah. Hlavní postava p. Kopfrkingel - zaměstnance pražského krematoria, obyč. člověk žijící ve šťastné spokojené rodině se Zinou (12) a Milivojem (10), spořádaný slušný člověk, dobrý manžel, abstinent, užívá nadnesené výrazy, miluje své povolání, vykonává je s láskou a odpověd-ností a vytváří si svou filosofii smrti. Smrt je podle něho osvoboditelka z utrpení. Začínají se u něho projevovat pokrytecké sklony (milostné zájmy, pití). Následuje prudký rozvoj děje. Má německé předky (jméno). Začíná válka. Kamarád, který se stane nacistou ho donutí, aby se přihlásil k německé národnosti a do nacistické strany => nové známosti mocných lidí, vybírá si ty nej. Chce pokračovat výš ve své funkci. Udává, vytlačí ředitele kremato-ria. Je mu nabídnuta hlavní funkce projektu na likvidaci mrtvých těl ve velkém. Jeho přítel přijde se zprávou, že v jeho původu je židovská krev. Začíná uvažovat o své rodině chladnokrevně. Přemýšlí nad řešením - oběsí man-želku, svého syna umlátí. Dcerka utíká a zachrání se. Kpfrkingel zešílí.
Celý román je studií, jakým způsobem jsou v člověku probouzen dispozice ke zlu o kterých sám neví. Zneužití moci může člověka dovést na pokraj zločinu.

Bohumil Hrabal (1914 - 1997), narodil se u Brna v Židenicích. Dětství prožil s rodiči v Nymburce, otec správce pivovaru. Do rodiny patřil strýc Pepin, přijel na pár dní a zůstal 40 let. Proslul obrovskou výřečností a uměním vyprávět. Později se stal Hrabalovou múzou. Hrabal studoval po gymnáziu práva, neměl je jednoduchá (uzavřené školy), dokončil je po válce. Za války prošel řadou zaměstnání, pracoval u otce, naplacený úředník notářství, na železnici. Po promoci se z něho stal obchodní agent, pojišťovák, kladenské hutě a sběrné suroviny.
Hovory lidí - prvotina - 250 ks
Skřivánci na niti
Perlička na dně - 1963, od tohoto r. se stává profesionálním spisovatelem. „Mí hrdinové místo na schůze chodí do hospody ...“
Pábitelé - lidi „zažraní“ do své věci
Taneční hodiny pro starší a pokročilé
Ostře sledované vlaky - Miloš Hrma přijede pracovat na nádraží v Kostomlatech. Výpravčím je zde Hubička. Rozhodne se vyzkoušet sexuální život - neúspěšně. Pokouší se o sebevraždu, podřeže si žíly. Občas projíždějí ostře sledované vlaky, nesměli nikde zastavovat, hrdina chce udělat hrdinský čin, shodí na vlak ze semaforu pumu. Je při tom zastřelen.
Inzerát na dům ve kterém už nechci bydlet
Automat svět
Obsluhoval jsem anglického krále
Příliš hlučná samota
Něžný barbar

Milan Kundera (1929), spisovatel, básník, dramatik, autor próz, literárně-vědecké studie, publicista. Pochází z Brna, absolvoval JAMU a filosofickou fakultu, stal se docentem světových literatur. Do literatury se dostal poč. 50. let jako básník - Člověk zahrada širá - zaměřil se na kritiku přehnaných socialistických idejí, prosazuje právo poezie v soc. na pravdivější zachycení života, zbavení se omezování ideologií. Poč. 70, let emigroval do F, USA. Po revoluci pobývá občas v ČR.
Monology (1957), vydány po 20. sjezdu KSS, kritická sbírka, mohla být bez obav přijata, vrátil do poezie eroti-ku, neobvyklost zařazení tématu, byl kritizován za erotiku pro erotiku (bez lásky). Přestal po téhle sbírce psát básně.
Majitelé klíčů - divadelní hra, příběh odehrávající se za 2. svět. války. Hl. hrdina Jiří (nedostudoval architekturu), byl členem ilegální komunistické organizace. Je vyšetřován na gestapu, po fyzických útrapách propuštěn. Zbytek války chce prožít v ústraní. Oženil se, dcera maloměšťáka. Objevuje se jeho bývalá spolubojovnice, která je pro-následovaná. Ukrývá ji. Domovník ji odhalí, chce ji udat, Jiří ho zbije. Zapojuje se znovu do ilegálního boje. Řeší se problém, zda bylo morální, že zavinil smrt 3 lidí.
Žert - epicky propracovaný román, děj založen na žertu - série žertů procházejících dílem. Děj se odehrává na poč. 50. let mezi svazáky, dva zamilovaní lidé, členové SSM, dívka dogmatická komunistka, chlapec ji chce po-zlobit v podobě pohledu, který ji pošle. Jeho pohlednice se dostává do nepravých rukou. Rozběhne se mašinérie typická pro svou dobu. Vypátrán odesilatel, schůze, autor potrestán - vyloučen ze strany, fakulty, nastupuje na vojnu k PTP. I zde se snaží o humorné akce. Po vojně (jiná doba) se dostává k možnosti dostudovat, vědecká dráha. Rozhodl se k dalšímu žertu proti svému bývalému kamarádovi. Končí absurdně. Snaží se při každé příleži-tosti věnovat manželce kamaráda. V pravé chvíli se má vše dozvědět. Vše dle jeho plánu probíhá. Při nejbližší příležitosti přichází vše najevo. Kamarád má ale jinou - vítá jeho svedení ženy. Tragikomický konec.
Prózy, poezie i dramata mají intelektuální charakter. Intelekt - živá voda literatury. Tvorba známa mezi lidmi ze středním vzděláním. Před odchodem do zahraničí byl progresivním publicistou, před 20. sjezdem KSS - kritik poměrů, ne odpůrce. Překládal francouzské literární poezie. vydavatel básní Gelnera, Nezvala, Apollinaireho.

Arnošt Lustig (1926), spisovatel židovské národnosti, narozen v Praze, první literatura se kterou se setkal byly rodokapsy, vztah k lit. rozšiřoval, poznával pravdy života. V roce 1939 na ZŠ ho postihly 1. říšské zákony, šel do učení, 1942 - transport s rodinou do Terezína, odtud (z getha) do koncentračního tábora - Buchenwald, Osvětim. Měl štěstí - žije. 1945 - pochody smrti na západ, jaro - hloubkové nálety, L. utekl, dostal se do Prahy k lidem, kteří ho schovali až do povstání, vystudoval VŠ - žurnalistiku, začal se věnovat židovské otázce. 1947 - vznik Izraele, od r. 1948 - 1. válka mezi židy a araby. Stal se válečným zpravodajem, kvalitní reportáže, návrat do ČR. Redaktor MS, rozhlas, reportér a byl i u filmu. V prvních knihách shrnul zážitky z posledních 3 roků války. Emig-ruje N, F, USA.
Noc a naděje - terezínské getho
Démanty noci - povídky, koncentrační tábory. Chtěl ukázat lidem způsob, jak být lidmi. Hrdinové jsou děti, do-spívající a staří lidé. Bílý - děj se odehrává v koncentráku, hrdinové děti, chlapec a dívka. On ji chce udělat radost, ukradne králíka, zatím však dívka umírá. Sousto - v gethu v židovské rodině umírá otec. Nejstarší syn cítí zodpo-vědnost za rodinu. Vyrazí otci zlatý zub a vymění ho za jídlo.
Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou - novela,TV, námět ze skutečné události, děj téměř identický, za války. Němci se rozhodli získat finance na poč. války od skupiny bohatých židů. Tento děj postavil L. do konce války. Židé před válkou emigrovali do USA, po kapitulaci Itálie se vrací do Evropy. Dostávají se do rukou němců, veli-tel Breňsky si vymyslí plán. Kromě tajné úplaty je chtějí vyměnit za zajatce spojenců. Jeden z židů vidí krásnou židovku na nádraží. Chce ji zachránit. Breňsky souhlasí a způsobuje komplikace (fiktivní), židé se dostávají do vyhlazovacího tábora. Tam zahynou v plynové komoře. Kateřině se podaří zabít jednoho strážného, ale přesto umírají.
Dita Saxová - jedna z mála židovských dívek, které přežili válku v sirotčinci. Přemýšlí o jejich zařazení do svo-bodného života. Některé si chtějí užít, vdávají se. Dita hledá štěstí. Odjíždí do Švýcarska na návštěvu ke známým. Později tam emigruje. Stále se vrací k negativním zážitkům. Spáchá sebevraždu.
Bílé břízy - novela
Hořká vůně mandlí - nazvána podle vůně v Osvětimi.

Jan Otčenášek (1924 - 1979), pocházel z Prahy ze Žižkova, byl jedním ze stovek postižených (ročníky 1920-24 - lidé totálně nasazení). Pracoval v Čakovicích, kde se vyráběli součástky pro letadla. Po válce pracoval jako dělník v továrnách, byl členem svazu čs. spisovatelů, do stal se do funkce tajemníka, do své smrti byl spisovatelem z povolání. Nenapsal velké množství knih. Pečlivě je zpracovával, námětově a obsahově. Nevyhnul se nekvalitní-mu období 50. let - budovatelský román
Plným krokem - děj se odehrává mezi mladými lidmi v továrně na výrobu šamotu
Občan Brych (1955), TV, průkopnický román napsaný rok před 20. sjezdem SSS. Zrušil černobílé vidění - vidění hrdinů vyloženě kladných a záporných. Nový hrdina, příslušník inteligence, právník, není nepřítel, prožívá své životní peripetie, ani v závěru hrdina nevstupuje do strany. Patřil ke čteným dílům a ovlivnil vývoj prózy. Brych pochází ze Žižkova, díky matce se udržel na studiích. Tam se spřátelil se spolužákem Rážem - synem velkoob-chodníka. Po válce pracuje v podniku a v účtárně. Další děj r. 1948 - politický převrat, poprvé se hrdina setkává se způsobem nabírání do strany. Příčí se mu to, ale je vůči tomu loajální. Ráž se rozhodně k emigraci společně s Brychem. Na jedné chatě se setkávají s ostatními lidmi ochotnými emigrovat. Brych se rozhoduje, že zůstane.
Romeo, Julie a tma - novela, zabývá se židovskou otázkou. Vypovídá o vztahu dvou lidí za války. Pavel a Ester se náhodou setkávají, ona židovka. Ester dostává povolání do transportu. Ztratila odvahu. Pavel projevuje soucit , nabízí ji úkryt v komůrce a stará se o ni. Dojde mezi nimi k citovému vzplanutí. Zpozoruje to udavač žijící v domě. Je doba heydrichiády - stanné právo, nebezpečí pro ně i příbuzné. Pavel ji chce nadále ukrývat. Ester tajně odchází s vědomím, že jde na smrt. Pavel ji najde v den, kdy němci objevují atentátníky Heydricha a v tento den umírá.
Kulhavý Orfeus - příběh odehrávající se za války. Obsahuje vlastní Otčnáškovy zkušenosti z totálního nasazení - mladí lidé v továrně. Prostředí: nikdo z nich není členem odboje, nevystupují proti režimu, ale nejsou to kolabo-ranti. Pasivně vyčkávají. Z této skupiny se vyčleňuje 5-ti členná skupina. Zakládají sabotážní skupinu Orfeus. Po krátkém čase skupina odhalena, zatčeni a odvedeni k výslechu. Autor chtěl ukázat, že existovali mezi mládeží odvážní lidé. Umělecká hodnota není vysoká. Je to dokument o životě lidí za okupace.
Mladík z povolání
Když v ráji pršelo - příběh mladých lidí po válce na venkově v pohraničí. Přijíždí sem plnit své ideály.
Pokušení Katarina - nedokončen

Vladimír Páral (1932), narodil se v Ústí nad Labem, prožil tam celý život, absolvoval vysokou školu chemicko-technologickou - zdroj povídek. Nastoupil do textilky, pracoval v laboratoři, vložil do děje racionální jádro a promyšlenou stavbu. Byl někdy až nemilosrdně pravdivý a všímal si v dílech zejména odhalování rysů života dneš-ních lidí. V průběhu života se z osobnosti stává součást společenského mechanismu, který je snadno manipulova-telný. Z automatizovaného života upadá do stereotypu. Děj se odehrává v rámci města, kde povaha člověka vy-plývá na povrch. Od 60. let je spisovatel z povolání. Nikdy neemigroval.
Veletrh splněných přání - hlavní hrdina je Milan Renč, inteligentní mladý, sympatický, zdravý a pohledný muž, pracuje v textilce v laboratoři, vypadá jako úspěšný mladý muž o kterého je zájem u žen a žije vyrovnaným živo-tem. Postupem času se dovídáme skutečnost. Většina dne je mechanická a formální. Kritizuje vedení podniku - vyžadování poslušnosti a disciplíny. Návrhy na zlepšení jsou smeteny ze stolu. V soukromí si neužívá, také je zmechanizováno a probíhá vše ve stejném kolotoči. Jeden den týdnu je vyhrazen na sex. Nepříjemně nese, že se do něho jedna zamiluje. Vadí mu změna stereotypu. Zbavuje se svého citu, ale jí se nemůže zbavit => znásilní ji.
Soukromá vichřice aneb laboratorní zpráva ze života hmyzu - pod mikroskop postupně klade 8 lidí jako před-chozí M. Renč - 2 manželské páry ve středním věku a 2 milostné dvojice. Mají jedno společné. Jsou zaměstnanci chemické laboratoře jednoho velkého podniku. Je to průzkumná sonda osmi maloměšťáků v socialismu. Vztah k životu je totálně konzumní. Život je naprogramovaný, stereotypní. „Funguje nám to bezvadně.“ Od předchozího Renče se někteří snaží prolomit bludný kruh - Áda Vinšů. Jako prostředek je zvolen sex. Chce jinou ženu, ta chce jiného. Promísí se páry. Najednou zjistí, že je vše jak dříve. Opět dochází ke změně.
Katapult aneb jízdní řád - hrdina je chemikem - Jacek Jošt. Bouří se hned na začátku vůči stereotypu. Má rád svoji dcerku Lenku. Touží po změně v životě. Naváže kontakt se sedmi ženami na trati Ústí nad Labem - Brno. Znenadání si ho všechny chtějí vzít. Všechna nová hnízdečka se začínají podobat domovu. Rozváže pracovní poměr. Má provinilý pocit. Pomocí inzerátu hledá ženě přítele. Zaplétá se do lží a podvodů. Najednou zjišťuje, že má svou rodinu rád, že potřeboval pouze něco na odreagování. Při letu z Brna do Ústí je při přistání zabít.
Milenci a vrazi - umělecky hluboké dílo. Odehrává se v Ústí nad Labem. Děj zařazen do 60. let do továrny Ko-tex. Hlavním hrdinou je Borek Trojan. Postavy rozdělil na červené a modré. Červení - nebydlí (podnájem, řadový zaměstnanci). Děj červení se snaží protlačit mezi modré vzdělaní (kličky, podvody, ...). Ti, kteří se prodrali mezi modré ztratili svou čest. Paradoks - ti, kdo se tlačí nahoru mají svoje ideály a když se tam dostanou, chtějí pouze udržet své postavení. Až naturalistickými prostředky chce probudit svědomí lidí, kteří se na tomto prostředí podí-lejí.
Profesionální žena - TV, nápady se zdají být vyčerpané. Děj se odehrává v Lbc. Děj je chaotický.
Mladý muž a bílá velryba - novela, TV, úspěšnější. Hlavní postava je Ing. Panc. Ing. Beringová přijíždí do Ústí za Pancem, aby její projekt na výrobu přizpůsobil do provozu. Pancovi se do toho nechce. Dělá, jako že něco dělá. Laborant Břéťa se zamiluje do inženýrky. Pří výrobě dochází k úniku plynů. Jako indikátor používají ptáčka. Když Břéťa přichází na řešení, je otráven plyny.
Radost až do rána - vyumělkované dílo, novela. Páralovi se podařilo zachytit přerod vagabunda v pracujícího občana.
Generální zázrak = láska = východisko z pracovního i erotického stereotypu. Poprvé uniká Páral erotice. Bylo nutné hledat jiné téma - sci-fi. V této oblasti nepřinesl nic nového:
Pokušení A-ZZ, Válka s mnohozvířetem - nejlepší sci-fi, varuje před ekologickou katastrofou, smogem a dro-gami.
Romeo a Julie 2300, Země žen - nejslabší díla
Dekameron 2000 aneb láska v Praze - eroticky zaměřené
Playgirls I,II - erotický román
- podařilo se mu umělecky zachytit negativní stránky života 60-70 let. Stal se příkladem.

Josef Škvorecký (1924), narozen v Náchodě, po gymnáziu studoval filosofickou fakultu na KU - Anj, filosofie. Prošel rigorózní zkouškou. Zaměřil se na Anj a literaturu. Pracoval ve státním nakladatelství v oddělení anglo-americkém - časopisy, překladatel detektivní literatury. Po pražském jaru emigroval do Kanady (Toronto), oženil se (Zdena Salivarová-Škvorecká), založil nakladatelství 68 publisher. Vydával v něm své knihy, exilové autory a to v angličtině i v češtině. Nyní žije střídavě tam a zde.
Zbabělci - román, napsán v r. 1948, ale vydáno o 10 let později, květnové povstání v r. 1945 v Náchodě. Hlavní hrdina - Danny Smiřický (jedna z nejpopulárnějších postav české poválečné literatury, z velké části autobiografic-ká postava). Nesnižuje význam osvobození SSSR. V prvních dnech byla revoluce v rukou místní honorace, která se chtěla očistit - zbabělci. Sleduje skupinu těchto lidí. Ukazuje skutečné motivy. Smiřický pochází z dobře situo-vané rodiny, středoškolák (kritizována volba hrdiny). Po celou válku se zajímal o jazz a o holky. Kritika myslila, že Danny je plodem společnosti a rodičů, což není v románě zaznamenáno. Reakce na protektorát a na chování dětí: mladí nemají v nikom oporu, rodiče = zbabělci (kvůli dětem a svým zájmům), škola = protektorátní škola (učila lži, češi chtěli protektorát, ...). Lidé neměli možnost vytvořit hodnotový systém. Jazz byl zakázán. Mladí jej tajně poslouchali a hráli. Živnost dodává hovorový jazyk, slangová mluva - páskovství (nový útvar v literatuře).
Prima sezóna aneb o nejdůležitějších věcech životních - 6 povídek, TV, vydána v Torontu v r. 75. Autor se o ni vyjádřil v tom smyslu, že mu je nejbližší jeho srdci. Děj je situován ve válce. Danny - septimán, 1 rok je zachycen od zimy do podzimu. Hrdina sestavuje plán na ulovení dívky. Nevychází mu to. Danny = symbol mládí, předváděl se.
Tankový prapor (1954), poprvé vydána v Kanadě. U nás kolovala ve formě samizdatu. Danny nastupuje na vojnu po vysoké škole, je rotný a velitel tanku. Děj roku 1951 u nejmenované osádky. Kritizuje důstojníky. Proti nim stojí jako soupeř vojáci. Vyprávění je založeno na humoru. Kolorit dotváří mluva.
Mirátl (Zázrak), (1972), politická detektivka, vydán v Torontu. Danny se snaží objasnit politickou vraždu, která se udála v souvislosti s Čihošským případem. Danny se snaží vypátrat, jak k událostem došlo, jací lidé se podílely na případu. Román je psán neobvyklou metodou. Pomocí střihu několika časovými rovinami se dovídáme příběhy, které s Čihošským případem souviseli. Zachycuje období 25 let s postavami (atmosféra 50. a 60. let). Všechny veřejně známé postavy jsou popisovány pod pseudonymy, ale každý ví, o koho se jendá.
Příběh inženýra lidských duší - hlavní hrdina Danny v dospělém věku. Obraz cestování časem mezi Kostelcem u Náchoda a Torontem. Vystupuje tu řada emigrantů.
Legenda Emöke
Sedmiramenný svícen (židovský svícen), děj za války, ústřední postavou je židovská dívka Rebeka.
Detektivní příběhy - poručík Borůvka - citlivý, ohleduplný, chytrý, případy řeší s elegancí
Smutek poručíka Borůvky, Konec poručíka Borůvky, Návrat poručíka Borůvky
Nápady čtenáře detektivek - úvahy o představitelích, autorech světové detektivky
Hříchy pro pátera Knoxe
Filmová tvorba: Zločin v dívčí škole, Zločin v šantánu, Farářův konec, Flirt se slečnou Stříbrnou, Šest čer-ných dívek aneb kam zmizel zajíc

Ota Pavel (1930 - 1937), vlastním jménem Ota Popper, žid, náměty - Křivoklát, Berounka, Branov - vesnice u Křivoklátu. Prožil tam dětství, rád na něj vzpomínal. Za války pracoval na Kladně. Otec odešel s jeho bratry do koncentračního tábora a na něm zbyl úkol živit matku. Onemocněl duševní chorobou a za dva roky odešel do invalidního důchodu. Až do své smrti psal většinou přírodní tématiku. Do 60. let se věnoval novinářské tvorbě - sport, po 60. letech psal povídky (zaměřené na sport a přírodu). Podařilo se mu propojit přírodní motivy s poznáním člověka, jeho životních problémů. Tvorba spojena přímo s jeho životními osudy. Náměty - dětství (syn obchodního cestujícího od firmy elektrolux). Postavy skutečné - bratři, Prošek. Jako redaktor navštívil SSSR, F, SCH a USA - Dukla mezi mrakodrapy (1964) od té doby bojoval s duševní chorobou o svůj život.
Pohádka o Raškovi
Plná bedna šampaňského
Syn celerového krále
Smrt krásných srnců (1971) vybrané povídky => Fialový poustevník
Jak jsem potkal ryby - výbor => Velký vodní tulák
- autobiografické příběhy z jeho života nebo z okruhu známých. Dominuje postava otce (renesanční typ, život chtěl žít naplno), kontrast tvoří matka - citlivá, jemná; přítel tatínka p. Prošek - převozník z Přívozu pod Vrano-vem; příroda
1) Období před 2. světovou válkou - humor, dětství
2) Příroda - lyricko-epické povídky o řece, rybářích a přírodě, osobní zážitky
3) Balady - o důsledcích okupace pro jeho rodinu
Smrt krásných srnců - TV, nazvána podle ní sbírka povídek, odehrává se na křivoklátsku. Hrdinové jsou tu Prošek, otec, rodina Holan - pes (cvičen k lovu srnců). Zážitky do okupace. Židovská rodina => zakázán pohyb, označeni žlutou hvězdou, 3 roky od počátku války jsou povoláni k odjezdu do koncentračního tábora. Otec pro ně chce sehnat maso. Lékař otci napsal neschopenku a tajně odjíždí na Berounku. Žádnou rybu nechytí. Uprosí Proška, aby mu Holan ulovil srnce. (Pytláctví trestáno smrtí nebo koncentrákem.) Srnec je uloven. Otec je pře-svědčen, že toto maso pomohlo synům přežít koncentrák.
Kapři pro vermacht - příběh z Buštěhradu. Před válkou jim patřil rybník, který nestačili vylovit. Otík chodí tajně na ryby. Na vánoce se rozhodne rybník vylovit a rozvést po sousedech. Nacisti vyloví pouze jednoho.
Můžou tě i zabít - příběh z doby, kdy jsou bratři s otcem v koncentráku. Chodí tajně pytlačit a z toho jim posílá jídlo.
Zlatí úhoři - TV, vzpomíná na svého otce, má zvláštní styl vyprávění, pozitivní vztah k přírodě, člověku, huma-nismus. V lyrických pasážích se neobjevují složité metafory, přirovnání pomocí přídavných jmen a příslovcí. Jiné způsoby používá pouze účelově, ve vyvrcholení se dočkáváme zvratu v ději.

Hodnocení referátu Česká próza po roce 1945

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  30. srpen 2007
  4 765×
  3402 slov

Komentáře k referátu Česká próza po roce 1945