Exilová literatura –J.A.Komenský

Je to literatura po porážce na Bílé hoře r.1620. Je potrestán odboj, konfiskace majetku, nucený exil dále se rozvrací hospodářství, a reformy jako rekatolizace a germanizace nejvýznamnější exulanti jsou Jan Ámos Komenský, Pavel Stránský, Pavel Skála ze Zhoře
Jan Ámos Komenský:
Vedle Husa další osobnost světového významu. Narodil se v již.Moravě, nejdříve studoval v Přerově a ve Strážnici, pak Německu na univerzitách v Herbornu a Heidelbergu, po návratu učitel v Přerově a pak ve Fulneku. Byl to poslední biskup jednoty bratrské. Kuli nepokojům v zemi musí odejít a
r.1628-odchází do polského Lešna
r.1640-pozván do Anglie, kde založil akademii věd. pak ve Švédsku, kde vydává učebnice
r.1648-je vydán vestfálský mír a to je konec jeho naděje o návrat do vlasti a kuli tomu napsal
Kšaft umírající matky jednoty bratrské je to alegorická forma závěti
r.1654-v Lešně při požáru mu shořeli podklady k slovníku Poklad jazyka českého
od r.1656-zůstává v Holandsku, kde také zemřel
Díla:
-před odchodem z vlasti:
Labyrint světa a ráj srdce
Je to satirická alegorie světa (svět=město) s postavou poutníka(autora), který hledá práci, provádí ho Všezvěd Všudybud a usiluje o poznání světa dále ho provází Mámení, které mu přizpůsobuje cestu nasazuje mu brýle, ale autor si je posune a porovnává klamné a skutečné. Nakonec se rozhodne že nemůže věřit ničemu jen sama sobě (tj.Ráj srdce) a z toho vyplívá hledání poznání hledání Boha. V tomto díle je ostrá kritika společnosti (touha po penězích, klam, války, …)
Listové do nebe
5 fiktivních dopisů chudých Kristovy
-pedagogická díla:
Velká didaktika
V tomto spise ukazuje zásady vyučování a výchovy, kde klade důraz na tělesnou výchovu, na kázeň. Spis se rozděluje do 4 stupňů podle výchovy na výchovu do 6 let (předškolní) pak ve škole obecné pak na gymnáziu pak na univerzitě
Informatorium školy mateřské-pro matky, výchova v předškolním věku
Učebnice:
Svět v obrazech(Orbis pictus)
1. obrázková učebnice na světě, spojení jazykového a vědeckého vyučování
Brána jazyků otevřena
Učebnice latiny
Škola hrou
Rozvíjí smyslové schopnosti
-encyklopedické práce:
úsilí shrnout výsledky vědění (7dílný celek)-nedokončen
úsilí o poznání světa a o výchovu člověka spojil s úsilím o dorozumění mezi národy , o věčný mír doufal že vzdělání povede k sbratření lidstva

Hodnocení referátu Exilová literatura –J.A.Komenský

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  16. březen 2008
  5 481×
  366 slov

Komentáře k referátu Exilová literatura –J.A.Komenský