Literatura doby pobělohorské, Jan Ámos Komenský

BAROKO

- období 30ti leté války. Bída, utrpení, smrt, mění myšlení lidí, ti přestávají věřit ve zdravý lidský rozum, hledají východisko především ve víře baroka. Nehledají pravdu, pravda jim byla zjevena (proroci).
- 1620 – Bitva na Bílé hoře – doba Pobělohorská.
- Povolena katolická církev, nekatolíci jsou pronásledováni. Většina odchází do emigrace – dochází k zastavení kulturního vývoje českého národa. Úřední jazyk je Němčina, čeština se udržuje jen na vesnicích, proto dochází k rozvoji lidové slovesnosti. Utuženo nevolnictví. České knihy jsou páleny na hranicích (jezuín páter Koniáš).

Literatura se dělí na:
1. emigrantskou lit.
2. domácí lit.

Baroko v architektuře – kostely, chrámy, oblouky a kopule místo pravoúhlých tvarů, velkolepost staveb. Chrám sv. Mikuláše v Praze. Jan Santini.

Baroko v sochařství – sochy v dramatickém pohybu, křečovitost. Morový sloup na náměstí v Plzni. Matyáš Braun.

Baroko v malířství – kontrast světla a stínu, Rembrant, Karel Škréta, Jan Kupecký.

Emigrantská literatura

Jan Ámos Komenský (1592 – 1670)

- pochází z Nivnice, studoval na bratrských školách u nás v Přerově a na německé univerzitě Heidelberg. Pracoval jako učitel ve Fulneku a Přerově. Odešel do polského Lešna, kde mu při požáru shořel všechen majetek a materiál ke slovníku „Poklad jazyka českého“. V roce 1640 byl pozván do Anglie, později do Švédska na založení Akademie věd. Vše co psal bylo určeno českému národu, i když věděl že se do Čech nevrátí, začal psát latinsky. Poslední biskup JB (Kšaft umírající matky jednoty bratrské – kšaft = závěť, odkaz). Odkazuje ČN vzdělanost a víru že národ nezanikne. Žil a zemřel v Amsterodamu, ale je pochován v Naardenu.

Dílo:
1. Filozofické
a) „Listové do nebe“ – psáno formou dopisů, fiktivní (jako), chudí si stěžují Kristovi, Kristus je utěšuje a napomíná bohaté, aby jim pomáhali a všichni žili podle božích zákonů.

b) „Hlubina bezpečnosti“ – bezpečí pro Komenského je bůh a on se odevzdává do jeho vůle.

c) „Truchlivý“ - bezpečí pro Komenského je bůh a on se odevzdává do jeho vůle.

d) „Labyrint světa a ráj srdce“ – dvoudílné alegorické dílo. Motivem – poutník (Komenský) hledá zaměstnání a bloudí městem (světem), má 2 průvodce – Všudybud (poznání světa) a Mámil (nasazuje poutníkovi „růžové brýle“) – aby viděl všechno lépe, obraz světa je velice špatný – touha po bohatství snadno získaném, vidí různé špatnosti lidí – přetvářku, nemravný život, podvody a v jedné ulici i násilí i války – pesimistické vyznání první části, ve druhé části záchrana pro své srdce nachází ve více v Boha.

2. Pedagogické
a) „Brána jazyků otevřená“ – první jazyková učebnice latiny – přeložená do 16ti jazyků.

b) „Svět v obrazech (Orbis pictus) – první obrázková učebnice na světě, ve které spojuje jazykové i názorné vyučování a má 150 kapitol.

c) „Informatorium školy mateřské“ – rady matkám a dívkám o výchově dětí předškolního věku.

d) „Škola hrou“ – rady jak učit ve škole.

e) „Velká didaktika“ – Didactica magna – zásady vyučování a výchovy, první odborné pedagogické dílo na světě.

- vznikají nové předměty – např. astronomie, fyzika, tělocvik, pracovní vyučování. Preferuje domluvy – odsuzuje tělesné tresty – připouští je u chlapců, spíše dát důtku – u špatné povahy vyloučení.

Domácí literatura

- Jezuitská literatura

Bohuslav Balbín (1621 – 1688)

„Rozprava na obranu jazyka Slovanského, zvláště Českého“
- každý má právo na svůj jazyk.

Hodnocení referátu Literatura doby pobělohorské, Jan Ámos Komenský

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  2. březen 2008
  5 308×
  501 slov

Komentáře k referátu Literatura doby pobělohorské, Jan Ámos Komenský