Generace Májovců

1858 – vychází almanach Máj, tj. soubor děl několika autorů.Mezi představitele Májovců můžeme zařadit Jana Nerudu, Vítězslava Hálka, Karolínu Světlou a Jakuba Arbese.

Program Májovců – Odmítali tradiční způsob veršování ( Mácha ).Zabývali se sociální tématikou.Propagovali Realismus.Chtěli povznést Českou literaturu na světovou úroveň.

Jan Neruda – novinář, působil v redakci časopisu Čas, poté Hlas, a Národní listy.Psal fejetony, což jsou kratší publicistické útvary reagující humorně, satiristicky i vážně na aktuální události.Žerty hravé a dravé, Cestopisné fejetony.
Neruda básník – 1858 – Hřbitovní kvítí – pesimisticky laděná sbírka.Neruda se těžce vyrovnával s politickou situací.Bachův absolutismus, se smrtí svého otce a přítele a se svou nešťastnou láskou Annou Holinovou.1868 – Knihy veršů – obsahují sociální balady, básně lyrické i epické věnované otci, matce a Anně Holinové.Vším byl rád….Písně kosmické – optimistické básně, v níž oslavuje rozvoj vědy a techniky.Pozoruje vesmír očima prostého člověka.Personifikuje vesmírná tělesa.

Vítězslav Hálek – novinář, básník a také prozaik.Vystudoval filozofickou fakultu.Hálek novinář : redaktorem národních listů, vedl divadelní rubriku.Psal fejetony a vydával dva časopisy ( Lumír a Květy ).Ve srovnání s nerudou byl Hálek větší optimista – jeho verše jsou melodické – zabývá se v nich nekomplikovaným citem.Hálek básník : je autorem dvou lyrických sbírek ( Večerní písně – 1859 ).Zde oslavoval lásku, domov, ženu, ale také umělce.1872 – 1874 – V přírodě – oslava především jara ( jarní přírody ).Pohádky z naší vesnice – sbírka balad a romancí, v níž se zabýval problematikou venkova ( soc. tématika, venkov ).Hálek prozaik : psal povídky z venkovského prostředí : Na statku a v chaloupce, Na vejminku, Muzikantská Liduška.

Karolína Světlá – vlastním jménem Johanna Rottová ( narozena v Praze ).Přátelila se s Boženou Němcovou.Jméno podle vesnice pod Ještědem ( rodiště manžela Petra Mužáka ).Sblížila se s Janem Nerudou.Je zakladatelkou českého románu.Romány a povídky z pražského prostředí.První Češka, Černý Petříček, Kříž u potoka, Vesnický román.Některá díla jsou zasazena do pražského prostředí ( Češka, Petříček ).V románech se soc. tématikou odsuzovala přežitky feudalismu, přehnaný katolicismus a nerovnoprávné postavení žen.Její hrdinky jsou převážně mladé ženy, které se zříkají vlastního štěstí ve prospěch obecného blaha.Vesnický román – román o nešťastném manželství čeledína Jírovce s ovdovělou rychtářkou.Zabývá se zde nezrušitelností manželství.Další díla : Kanturčice, Kříž u potoka, Nemodlenec.

Jakub Arbes – Studoval technickou školu.Působil v Národních listech.Pro své pokrokové názory byl z redakce propuštěn a vězněn.Vytvořil nový prozaický útvar, který Neruda nazval romaneto.Jde o románovou skladbu menšího rozsahu, kde je děj prokládán vědeckými a filozofickými úvahami.Nadpřirozené jevy bývají vysvětleny racionálně.Dílo : Newtonův Mozek, Akrobati, Etiopská lilie, Svatý Ksaverius.Psal i sociální romány jako Kandidáti existence.

Hodnocení referátu Generace Májovců

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2007
  4 754×
  419 slov

Komentáře k referátu Generace Májovců