Májovci

almanach, Neruda, Hálek
Nastupuje nová literární generace MÁJOVCI
Svůj název si vybrali ze sympatie k Máchovi a jeho básni Máj
1858 – vydali almanach Máj ( sborník s literárním příspěvky)
Přispívali sem Němcová, Erben, Neruda ,V. Hálek, K. Světlá, J. Arbes
Redaktorem: Josef Barák
Zásady májovců: Povznést českou literaturu na evropskou úroveň
Psát o soudobém životě
Realisticky (podat pravdivý obraz skutečnosti)
Zdůraznit společenské problémy Odklonit se od historie
JAN NERUDA (1834 – 1891)
- v popředí českého kulturního života
- novinář
- prozaik
- básník
- studium: práva, filozofii
- Učil na německém reálném gymnáziu v Praze
- Hodně cestoval na Balkán,Egypt, Paříž
- Korespondence autora se spisovatelkou Karolínou Světlou
- Od studií rád psal
- Pracoval pro různé beletristické časopisy. Zakotvil jako redaktor Národních listů psal fejetony ( kolem 2000)
(fejeton – krátký novinový – publicistický útvar zpravidla na nějaké aktuální téma, psal vtipně, Pod čarou)
- otiskoval pod značkou ▲
- vydal soubory fejetonů např:RŮZNÍ LIDÉ
studie KRÁTKÉ A KRATŠÍ, ŽÁBY HRAVÉ A DRAVÉ
z cest MENŠÍ CESTY, OBRAZY Z CIZNY
- pracoval pro kulturní rubriku : psal hl. v divadle, propagátor smetanovy hudby i jeho osobnosti
- Literární a divadelní kritik
- Byl ceněn více jako PROZAIK
soubor próz POVÍDKY MALOSTRANSKÉ (malá strana v obodbí mládí)
příběhy vážné i humorné
vynikající charakteristika postav
často ICH forma
např. Hastrman, Přivedla žebráka na mizinu, Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku, Týden v tichém domě, Večerní šplechty, Jak to přišlo, Doktorka kazisvět,
Z prostředí Prahy: Arabesky
- BÁSNÍK:
- Básně tvořil pomalu, ale svědomitě
- 6 básnických sbírek
Sbírka :Hřbitovní kvítí (1858)
Pesimistická z doby Bachova absolutismu
Sbírka:Knihy veršů ( 1868)
O autorově citovém životě obsahuje soc.balady např. Dědova mísa, básně věnované otci a matce.Básně ve, kterých se zamýšlí nad životem.
Sbírka:Písně kosmické (1878)
Věří ve vědu, techniku, pokrok
Sbírka: Balady a romance
Autor nedělá rozdíl mezi baladou a romancí v každé je děj, úvaha a vtipný závěr
Vybírá si náměty za života např. tragédie, lid. osudy, (balada dětská, balada stará – stará
vina a trest), biblický a legendární námět, námět Národní romance o Karlu IV, Balada česká
Sbírka: Prosté motivy
Má čtyři oddíly – jarní, letní, podzimní a zimní.
Jedná se o intimní básnické denníky, kdy se příroda proměňuje jako lidský život.
Sbírka:Zpěvy páteční
Vyšli po smrti autora díky Jaroslavu Vrchlickému. Sbírka obsahuje vlasteneckou lyriku,, víru ve slavnou budoucnost českého národa báseň – „Jen dál“, „Láska“- je zpovědí básníka, o krásném vztahu k vlasti, kdy ztrátu národa by asi těžko přežil
Zvláštní místo: povídka TRHANI o životě dělníků na stavbě železnice

VÍTĚZSLAV HÁLEK (1835 – 1874)
- studium: filozofie
- redaktor Národních listů
- přítel Nerudův
- organizoval kulturní život, hodně cestoval
- jeho smrt považována za národní neštěstí

JAKO BÁSNÍK: (poezie) lyrická sbírka VEČERNÍ PÍSNĚ – hl. motivem je šťastná láska ,
Láska k vlasti a k národu
Sbírka je radostným opojením, autor miluje lásku i píseň.
Některé básně zhudebnil Bedřich Smetana např. Nekamenujte proroky

V PŘÍRODĚ
Přírodní tématika, básně jsou většinou krátké – v přírodě je harmonický řád, ale
v lidské společnosti je mnoho rozporů

Je autorem balad a romancí – např. POHÁDKY Z NAŠÍ VESNICE – vyšli až po smrti
Jako prozaik psal realistické povídky z venkovského např. MUZIKANTSKÁ LIDUŠKA
( Liduška řekne u oltáře ne)
NA VEJMÍNKU
NA STATKU A V CHALOUPCE
POD PUSTÝM KOPCEM
Řeší se v nich vztahy mezi rodiči a dětmi,
Smutné osudy výmínkářů(starých), to že lidské osudy určují peníze
Nejlepšími povídkami jsou POLNÍ RUMAŘ, ŠTUDENT KVOCH
Drama : nepříliš zdařilá 1862 otevření prozatímního divadla KRÁLEM VUKAŠÍNEM

Hodnocení referátu Májovci

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  3. srpen 2008
  7 994×
  538 slov

Komentáře k referátu Májovci